Když se zlepší klima v rodině, začnou děti prospívat i ve škole

čtvrtek 7. května 2020 ·

Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou výrazně zlepšit svůj prospěch i chování ve škole, pokud pedagogové a sociální pracovníci cíleně komunikují s rodiči. To dokazuje projekt „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“, jehož pilotní fázi v dubnu dokončila nezisková organizace ScholaEmpirica.

Základem projektu se dvanáct jednoduchých rad, kterými mohou pedagogové nebo sociální pracovníci podpořit rodiče v komunikaci s jejich dětmi. „Nejvíce v praxi pomohlo, že pomáháme rodičům najít denní rytmus a řád. Běžně se stává, že rodiče nedovedli děti do školky, protože si nedokázali zorganizovat den. Díky jednoduchým radám je teď lépe dokážeme vést,“ říká sociální pracovnice z Azylového domu pro matky s dětmi ve Vsetíně Petra Hantáková, která v pilotním projektu po dobu dvou let navštěvovala osm rodin. Celkem se projektu účastnilo 12 terénních pracovníků a vedlo 54 rodin, z nichž 33 prošlo celým programem.

Jeden z dvanácti bodů manuálu se týká například omezení nežádoucího chování tím, že ho dospělí přehlížejí a dávají dítěti pozornost, až když přestane zlobit. Tím se dítě naučí, že pozornost dospělého nezíská zlobením, ale naopak chováním podle pravidel. Další z bodů se věnují tomu, jak dávat dětem jasné pokyny, nebo jak předcházet agresivnímu chování. V neposlední řadě sociální pracovníci rodičům dávají návod, jak efektivně oceňovat a chválit děti. „Pochvala by měla být cílená, konkrétní a popisná. Chválit bychom tedy neměli všeobecným ´ty jsi šikovný´, ale měli bychom přesně popisovat to, co se dítěti povedlo. Tedy například: tu slovní úlohu se ti podařilo vypočítat správně, dobré bylo, že jsi si jí nejprve pořádně přečetla a pak rozepsala jednotlivé kroky. Určitě pomohlo, že sis výsledek pak ještě zkontrolovala,“ říká ředitelka organizace ScholaEmpirica Egle Havrdová.

Po dvou letech se ukazuje, že jednoduchý návod může pomoci rodinám z komplikovaného sociálního prostředí, aby lépe zvládaly komunikovat se svými dětmi. To následně zlepšuje i chování dětí ve škole a v kolektivu vůbec. „Vyhodnocení první fáze projektu nám ukazuje, že změna přístupu rodičů k výchově rozhodně není jednoduchá a vyžaduje dlouhodobou spolupráci, nicméně pokud je rodina motivovaná a dostává pomoc zkušeného sociálního pracovníka, výsledky v podobě lepšího chování dítěte se mohou dostavit,“ říká vedoucí evaluace projektu z organizace ScholaEmpirica Jaromír Mazák.

Manuál může být pomocí pro jakéhokoliv pedagogického pracovníka, který se dostává do kontaktu vedle dětí i s rodiči ze znevýhodněných sociálních skupin. „Pedagogové i sociální pracovníci mohou manuál použít jako ilustrovanou oporu pro komunikaci s rodiči a díky tomu se s nimi nejen snáze dohodnout, na co se ve výchově dítěte zaměřit, ale také si ujasnit, jakými konkrétními postupy na tom budou pracovat,“ doplňuje Jaromír Mazák. Po úspěšném startu na Vsetínsku a v severních Čechách se bude projekt dále rozšiřovat do dalších krajů republiky.Pedagogičtí, výchovní a sociální pracovníci, kteří mají o projekt zájem, získají detailní informace na emailové adrese info@scholaempirica.org.

ScholaEmpirica tak do Česka přináší již ověřené zahraniční zkušenosti. Inspirací byl program FINDod profesora Philipa A. Fischera z Harvardské univerzity, dále projekt IncredibleYears z USA a mezinárodní program ParentingforLifelongHealthProgrammeforYoungChildren vyvinutý Světovou zdravotnickou organizací WHO. „Tyto programy dokazují, že když snížíme sociální vyloučení, tak děti dosahují ve škole lepších výkonů a zároveň se tím snižuje riziko sociální exkluze v dospělosti,“ doplňuje Egle Havrdová.

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
7. května 2020 v 15:15  

Promiňte, můžete mi vysvětlit pojem znevýhodněná skupina?
Já bych se také mohla za takovou považovat - jsem žena a v maskulinním světě je to fakt nevýhoda a taky jsme stará - učitelka - babička - to je přímo vražedné. Pomůže mi někdo?