Pomáháme školám přenést se do doby digitální

úterý 5. května 2020 ·

On-line vyučování, virtuální třída, digitální nástěnka a úkoly, elektronické i-testy nebo e-zkoušení… Tato a další podobná slova doslova ze dne na den změnila životy pedagogů, žáků, studentů, ale i jejich rodičů.

Zatímco před pár týdny by to pro mnohé byla pouze „akademická debata“o tom, jak obsah a formu výuky více přizpůsobit aktuálním trendům a schopnostem mladých, uzavření škol ukázalo, že je třeba reagovat rychleji, než si kdo dovedl představit. Řada učitelů se rychle přizpůsobila aktuální situaci a začala moderní technologie využívat skutečně naplno. Diskutují se studenty, vytváří on-line edukační materiály, zadávají a kontrolují úkoly, motivují své žáky a studenty, aby sami tvořili, sdíleli a hodnotili svůj vlastní digitální obsah. Komunikační technologie v čase karantény víc než jindy pomáhají rozvíjet schopnost interakce a spolupráce prostřednictvím sdílených úkolů.„V on-line prostředí se dá zvládnout hodně. Není třeba se bát neúspěchu a experimentování. Žáci jsou velmi tolerantní, pomáhají si navzájem a učitelům taky,“ optimisticky shrnuje zástupce ředitele ZŠ Nedvědova v Olomouci Miroslav Dvořák.

Každý stupeň vzdělávání sice řeší trochu jiné problémy a potřeby, ale zkušenosti z terénu ukazují, že o úspěchu on-line vyučování „rozhodují“ tři faktory. Podle slov učitele Miroslava Kotlase z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích to jsou následující: výběr technologie, přes niž se výuka na dálku vede, cíle a očekávání – výuka se totiž v tuto chvíli dost mění oproti klasické, tudíž se musí změnit i výstupy.A samozřejmě důležité jsou i individuální schopnosti a digitální dovednosti pedagogů připravovat materiály elektronicky, např. ve Wordu, PowerPointu nebo Kahootu. Jeho škola patří do sítě Microsoft Showcase Schools, které mají určitý náskok a potřebné nástroje si měly možnost vyzkoušet a využívat se svými žáky v běžných hodinách už dříve. Stoprocentní on-line výuku gymnázium spustilo prakticky druhý den po uzavření škol, pouze jim přibyly on-line videochaty, které nahradily standardní výuku ve třídách.


Udržujeme kontakt mezi dětmi

Pro studenty a školáky je domácí karanténa stejně náročná jako pro dospělé. Pokud se ale celá třída několikrát týdně spojí ve virtuálním prostředí, v němž se děti a učitel navzájem vidí, pomáhá to udržet kontinuitu vzdělávání i vztahů.Tuto formu přitom někteří pedagogové občas využívali i dříve, když byl někdo z žáků nemocný a zůstal doma.

Školy, kde učitelé už dříve podporovali nadšení pro digitální technologie, mají aktuálně náskok. Odpadá jim vlastní zaučení a mohou se soustředit čistě na didaktickou stránku vzdělávání na dálku. Jako důležité vnímají vytvoření co nejpřirozenějšího kontaktu, k němuž běžně dochází ve třídě. „Každý den máme webináře. Zaměřili jsme se na profilové předměty, jako jsou matematika, český jazyk, fyzika a biologie. Ostatní předměty řešíme spíše formou domácích úkolů prostřednictvím Zadání v Microsoft Teams. Navíc skoro celá komunikace probíhá přímo v Teams, sdílíme soubory a používáme Forms pro zpětnou vazbu od žáků,“ popisuje pragmatický přístup školy k aktuální organizaci studia Miroslav Kotlas z českobudějovického gymnázia.

Podobné zkušenosti mají také na ZŠ Nedvědova v Olomouci, jak potvrzuje zástupce ředitele Miroslav Dvořák: „U nás uplatňujeme dva přístupy. Žáci do 4. třídy využívají pouze on-line komunikaci s učitelem. Nemají zřízené účty Office 365 a učitel je pouze zve na výuku v Teams. Od 5. třídy mají žáci založené týmy na každý předmět. Zde získávají podporu od vyučujících, mají tu materiály k výuce, odevzdávají své práce, ověřují si znalosti pomocí Forms. Důležité je setkávání celé třídy. Žákům jednoznačně chybí sociální kontakt a potřebují se vidět.“ Do virtuálního prostředí se posunulo také potkávání samotných učitelů, kteří se nyní přihlašují na virtuální pedagogické rady.


Posouváme výuku do 21. století

Otázka, jak přechod na digitální platformy zvládají učitelé, žáci i jejich rodiče, patří dnes k nejdiskutovanějším. I ze škol, které s digitálními technologiemi byly zvyklé pracovat před jejich uzavřením, potvrzují, že i pro ně mohla být tato změna zkouškou. „Pro některé učitele to byla velká výzva, ale zvládají to výborně. My pracujeme v Microsoft Teams, které jsou intuitivní. I u žáků se potkáváme s kladnou zpětnou vazbou a učitelé posouvají své digitální dovednosti mílovými kroky,“ uvádí Miroslav Dvořák z olomoucké základní školy, podle něhož aktuální situace pomůže posunout školy do 21. století.

Výhody využití moderních technologií si pochvaluje i ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Vladislav Smolík: „Žáci jsou nadšení, že mohou používat moderní technologie. Když nemají notebook nebo tablet, tak využívají mobil – pro ně je to přirozené prostředí. Učitelé možná s něčím bojují více, ale i oni jsou nakonec šťastní, když se naučí nové věci a zjišťují, že to funguje.“

Výzvou zůstává správné odhadnutí množství studia, aby učitelé nepřetěžovali své žáky a studenty, potažmo jejich rodiče. Domácí vzdělávání většinou nekopíruje to školní. Doma dítě nemá externí autoritu, s rodičem má jiný typ vztahu než s učitelem ve škole. Chybí vrstevníci a dítěti mohou chybět motivační faktory jako spolupráce, zdravé soupeření a kolektivní motivace, která ho nutí se ve škole přizpůsobit ostatním a učit se.


Učení příkladem

„Jsme připravení pomoct ostatním školám,“ zní z terénu ze škol, které jsou tzv. Microsoft Showcase School. „Máme zkušený tým na využití informačních technologií ve výuce. Naši lektoři nyní nabídli pomoc ostatním školám v kraji s nasazením Office365 a Teams. Díky tomuto týmu jsme mohli velice rychle zaškolit nejen pedagogické pracovníky naší školy, ale i ostatní zaměstnance. Tím pro nás výuka na dálku byla jenom dalším mezníkem v činnosti školy,“ upřesňuje Vladislav Smolík, ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, která je zároveň krajským vzdělávacím centrem Microsoftu. O své zkušenosti se s ostatními dělí i ZŠ Nedvědova v Olomouci. „Dalším školám radíme, ale rozdíly se mimochodem začínají rychle stírat. Je to o chuti učitelů stále na sobě pracovat,“ potvrzuje její zástupce ředitele Miroslav Dvořák.

Pedagogové mají nyní jedinečnou příležitost své žáky i sami sebe podnítit k mimořádnému rozvoji tvořivosti, komunikačních a digitálních dovedností, k řešení problémů a spolupráci s rodiči. Díky intuitivním technologiím je výuka nejenom možná, ale i zábavná a možná i více partnerská.

„Zvolte si cíle a technologii. Vyhledejte podporu. Nevymýšlejte již vymyšlené – teď na to není čas. Proškolte zaměstnance. Nastavte jednotná pravidla. Hodně spolu komunikujte. Pomáhejte jeden druhému. Vyhledávejte pomoc v komunitách například na Facebooku nebo LinkedIn,“ doporučuje Miroslav Kotlas z českobudějovického gymnázia.


Microsoft Teams školám umožňuje například:

– Pořádat video a audio schůzky, chatovat, sdílet a spolupracovat na dokumentech v reálném čase.

Vytvořit svou vlastní třídu v aplikaci Teams s možností přidávat vybrané studenty, sdílet hodiny, vytvářet zadání, spolupracovat virtuálně v reálném čase, hodnotit a poskytovat zpětnou vazbu na jednom místě.

Moderovat diskusi třídy pomocí vypnutí mikrofonu jednotlivých studentů či přiřadit je do role prezentujícího.

– Zadávat práci a zkoušet na dálku prostřednictvím Zadání. Úkoly a práci je možné zadávat individuálně nebo hromadně, zadané úkoly žáci potom přehledně vidí ve svém prostředí.

– Automaticky hodnotit písemky prostřednictvím formulářů MS Forms.

– Nahrát hodiny pro případ, že se studenti nemohou schůzky zúčastnit v reálném čase či se k hodině potřebují kdykoliv v budoucnu vrátit.

– Dělat hodiny interaktivnější pomocí tabule Whiteboard v aplikaci Teams. Učitel může žáky pozvat k tabuli, zadat jim řešení různých matematických úloh, nebo je nechat předvést jejich výtvarné dovednosti, jako by byli v běžné hodině ve třídě.

Další tipy najdete v tomto blogu.

0 komentářů: