Pandemie koronaviru urychlila zájem českých základních škol o digitalizaci vzdělávání

pátek 5. června 2020 ·

Nadace O2 v rámci druhého ročníku grantového programu O2 Chytrá škola rozdělila více než 4,5 milionu korun. Více než čtvrtina základních škol požádala o grant, který souvisel s využíváním technologií ve výuce.

Oproti loňskému ročníku grantové výzvy školy řešily častěji nejen aktuální téma online výuky, ale i využívání digitálních technologií. Pandemie koronaviru tak jednoznačně urychlila potřebu škol řešit zásadních téma současného českého školství – digitalizaci.

Nejčastějším tématem grantových žádostí byla stejně jako v loňském roce online bezpečnost (v rámci grantu se jí bude věnovat 52 % škol). Je vidět, že prevence v oblasti bezpečného pohybu dětí na síti je pro školy stále velmi důležitá.

„Současná doba donutila řadu českých škol aktivně řešit téma digitálního vzdělávání. Učitelé se museli ze dne na den seznámit s používáním moderních technologií a zařadit je do online výuky. Nejen pedagogové, ale také děti a rodiče si uvědomili, že je jednoznačně přínosné moderní technologie ve výuce používat,“ říká Hany Farghali, předseda správní rady Nadace O2. „A přesně pro tyto účely je náš grantový program O2 Chytrá škola určen. Je skvělé, že pomáháme tam, kde to je potřeba,“ dodává.

Do grantového programu se přihlásilo 148 základních škola a dětských domovů, ze kterých bylo vybráno 74 nejúspěšnějších žadatelů. Mezi ně rozdělí Nadace O2 částku 4 534 978 korun. Průměrná výše grantové podpory činí 61 283 korun.

Mezi nejzajímavější projekty patří aktivita ZŠ Dr. Edvarda Beneše z Prahy 9, v rámci které budou žáci 2. stupně spolu s učitelem a organizací Slow Tech Institute tvořit geolokační hru. Žáci Fakultní základní školy Otakara Chlupa PedfUK Praha 13 se zase společně s organizací Jules a Jim v rámci grantu pustí do natáčení preventivního spotu z oblasti online bezpečí. Budoucnost školství představují svým projektem pedagožky ZŠ Praha 4 – Květnového vítězství, kde navážou na on-line výuku. Budou v ní pokračovat s osmými ročníky i v příštím školním roce formou tzv. Free On-line Fridays. Každý pátek se tedy děti budou učit distančně z domova. Cílem je naučit děti zodpovědnosti za své vzdělávání a samostatnosti. Zajímavé projekty se odehrají i v několika dětských domovech, které letos mohly také žádat o grant.

Na školách se díky finanční podpoře uskuteční řada seminářů, workshopů, přednášek a zajímavých projektů. V rámci zmiňovaných aktivit budou školy spolupracovat s celkem 30 školicími organizacemi a vzdělávacími partnery, například s projektem E-Bezpečí, Slow Tech Institute, Prototýpci, Jeden svět na školách a další. Velmi často vzdělávací aktivity (pro učitele, děti i rodiče) v projektu realizují sami pedagogové z podpořených škol a při výuce se metodicky a obsahově opírají o vzdělávací portál O2Chytraskola.cz.


0 komentářů: