Co bude, až COVID podruhé zavře školy? Tipy pro učitele, jak se připravit na online výuku

čtvrtek 1. října 2020 ·

Druhé pololetí minulého školního roku ukázalo, že průběh vzdělávání se může změnit doslova ze dne na den.V mnoha školách k problému přistoupili zodpovědně a udělali to nejlepší, co mohli a uměli. Přesto koronakrize poukázala na některé nedostatky českého školství a ještě více rozevřela pomyslné nůžky mezi školami. 


Až se uzavření škol bude opakovat a pokud by trvalo déle, bude mít vliv na kvalitu vzdělání celé jedné generace studentů. O psychických dopadech ani nemluvě.Jak se poučit z jarní zkušenosti a nezačínat s online výukou znovu od nuly? Přinášíme rady a tipy pro ředitele a učitele škol. 1. Doplňte své mezery v digitální gramotnosti


České školství dlouhodobě trápí nedostatečná digitalizace. Nastalá krize ukázala, o jak závažný problém se jedná nejen mezi učiteli i žáky. Karel Lemfeld z PORGu proto doporučuje: „Co nejdříve proškolte zaměstnance i žáky v používání vhodné aplikace, např. MS Teams, Google Meets, nebo jakékoliv jiné. Měli by umět uspořádat vzdálenou video konferenci, sdílet obrazovku, či vypínat mikrofon, pokud zrovna nechtějí hovořit.“


Nevzdávejte to s odkazem na věk dětí. „Už prvňáčci u nás dokázali pracovat v malých individuálních skupinách a pak prezentovat výsledky práce celé třídě v hlavní skupině,“ říká Lemfeld. 


Ne každý učitel a zdaleka na všichni žáci mají ale doma počítač a připojení na internet. Takové případy je nutné řešit individuálně.Vyučujícím může na pořízení notebooku přispět škola. 2. Novou látku vysvětlujte ve videu


Vzdělávání už dávno není jednosměrným tokem informací od učitele k žákovi. Zároveň nestačí pouze vyzvat studenty k provedení výpisků z učebnice nebo přehodit vzdělávání dětí na rodiče. Pro udržení pozornosti a zájmu je dobré kombinovat různé metody výuky.


Novou látku můžete dětem vysvětlit v předem natočeném videu. V jejich přípravě se můžete střídat s kolegy. Není potřeba někdy vynalézat kolo, existuje i mnoho již hotových materiálů.„Starší žáky a studenty můžete nechat zpracovat novou látku a připravit prezentace a pracovní listy pro své spolužáky,“ říká Andrea Výšková z PORGu.3. Zpětná vazba zabere čas, ale je nezbytná


Při procvičování nové látky je základem obousměrná zpětná vazba. Zajímavým zpestřením mohou být vzdělávací aplikace, kam se dají vkládat příklady a úkoly, např. learningapps.org. Žáci novou látku procvičí a učitel vidí výsledky. „Děti také učitelům neustále posílaly fotografie vypracovaných úkolů. Dostaly pak zpět nejen výčet chyb, ale i slovní komentáře a ocenění za snahu. Děti věděly, že učitel na druhé straně není robot a že se o ně pořád zajímá,“ říká Karel Lemfeld. Vyučující uvidí, zda děti látku chápou a zda doma vůbec pracují. Někde se totiž mohlo stát, že některé děti (hlavně jejich rodiče) na distanční výuku rezignovaly a ze systému úplně vypadly.4. Terapie a hodiny pro učitele


Nezapomínejte na sebe. Zvládat své zaměstnání z domova, ve kterém často nejste sami, není jednoduché. Ředitelé škol mohou pro zaměstnance zorganizovat pravidelné online porady, nebo oslovit psychologa, který učitelům se zvládnutím náročné situace pomůže.0 komentářů: