Pražský inovační institut si chce do dvou let vybudovat pozici na pražské inovační scéně

pondělí 12. října 2020 ·

Pražský inovační institut (Pii) dnes spustil webové stránky a představil své logo. Organizace, kterou letos založilo hlavní město Praha, se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Má se stát spojnicí mezi světem byznysu a veřejným i akademickým sektorem. V Pii pracuje v současnosti deset zaměstnanců, kteří se věnují projektům mimo jiné na téma online výuky na pražských školách, školské inkluzivní koncepce a podpory inovačního prostředí. Do konce roku bude Pii spravovat Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC).


"Současný inovační ekosystém v Praze je spletitý a roli v něm hraje mnoho aktérů z veřejné, univerzitní, výzkumné i byznysové sféry. Do dvou let by se mělo ukázat, kde je naše pozice. Myslím ale, že bude do určité míry plovoucí. Nechceme být kamennou institucí ve věku permanentní proměnlivosti, budeme chtít být v tomto směru dostatečně přizpůsobiví," uvedl ředitel Pii Bohumil Kartous, který se funkce ujal letos v červenci. Tým institutu tvoří datoví analytici, projektoví manažeři a experti na inovace ve vzdělávání, smart city a byznysu. Do pěti let by Pii měl podle ředitele Kartouse zaměstnávat kolem 50 lidí.


"Praha si nesporně zaslouží dobrý vítr do plachet zejména v oblasti inovací vzdělávání a životního prostředí. Osobně mě například těší, že se institut kromě zlepšování výuky na pražských školách pustil i do toho, aby se při stavbě nových školských budov už automaticky počítalo se zelenými střechami, fotovoltaikou a výsadbou nových nebo záchranou původních vzrostlých stromů," řekl primátor Zdeněk Hřib.


V oblasti vzdělávání již Pii uzavřel 9. září s Univerzitou Karlovou memorandum o vzájemné spolupráci. Ke společným tématům bude patřit například modernizace školství, práce s nadanými žáky i rozvoj digitálního a distančního vzdělávání. Spolupráci plánuje Pii navázat i s dalšími vysokými školami. Vznik Pii oceňuje i ministr školství Robert Plaga. Věří, že přinese do vzdělávání další impuls pro rozvoj inovací v pedagogice i podpoře škol v duchu Strategie vzdělávací politiky 2030+, která si klade za cíl modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstáli v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století. „Inovativní projekty, mezi které nový Pražský inovační institut rozhodně patří, vnímám jako "laboratoře", ve kterých se pilotují nové přístupy a hledají nová řešení, jež mohou být následně prospěšná celému systému. Věřím, že Pražský inovační institut sehraje důležitou roli při zavádění inovací do vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe," uvedl ministr Plaga.


Podle Globálního inovačního indexu je Česká republika mezi top 25 zeměmi, co se týče inovačních schopností, připomněl vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. "Nadprůměrně i ve skupině 49 vysokopříjmových zemí si vedeme v oblasti infrastruktury, sofistikovanosti obchodu, znalostních, technologických a tvůrčích výstupů. Výsledek, kterého naše země letos v žebříčku dosáhla, mě opravdu těší," řekl vicepremiér Havlíček. "Před dvěma lety jsme ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) představili revoluční Inovační strategii a přesvědčili vládu, že výzkum se stane základem nové hospodářské vize Česká republika: Země pro budoucnost. Vyplatilo se to a postupně se posouváme mezi inovační lídry, což je, a věřím, že i v budoucnosti bude, zásluhou celé řady skvělých organizací," poznamenal.


Potenciál Prahy a její univerzitní, výzkumné a byznysové zázemí poskytuje jednu z nejlepších pozic ve střední Evropě, aby se stala inovačním centrem, které by mohlo ostatním evropským metropolím konkurovat. Praha je podle hodnocení Evropské komise vedle Estonska nejrozvinutějším regionem na mapě někdejších zemí východního bloku. Ve srovnání se západoevropskými inovačními lídry je však podle ředitele Kartouse stále na druhé koleji. "Praha podle některých odhadů koncentruje 65 procent intelektuálního potenciálu této země, což vytváří potenciál překračující hranice ČR," doplnil ředitel Pii.


0 komentářů: