Jaroslav Mašek: 10 věcí, které vám neřekli o on line výuce

středa 16. prosince 2020 ·

O čem opravdu je online výuka? A o čem naopak není? A proč je důležité to vědět? Autor tentokrát nahlíží na problematiku online vzdělávání trochu jinak a odhaluje její obecné vlastnosti, jdoucí až k samým kořenům a principům vzdělávání.


Zdroj: www.rvp.cz 7. 10. 2020


Během jarní online výuky toho bylo o této formě vzdělávání napsáno a řečeno opravdu hodně. Spomocník od samého počátku vycházel ze zásad online pedagogiky coby obecně platných principů, na něž následně navázala série článků věnující se online vzdělávání a později též vzdělávání hybridnímu.


I nyní, při opětovném přechodu na online výuku, vyvstává v souvislosti s ní řada nezodpovězených otázek o její podobě, významu a roli.


O čem nebo čím ale ve skutečnosti online výuka je a také čím není, jsou asi ty nejdůležitější otázky, které je dobré si položit a také na ně odpovědět. Teprve poté snáze poznáme její pravý význam a přínos.


1. Online výuka je o odvaze

– nebát se riskovat při naplňování strategie online pedagogiky

– vyzkoušet nové přístupy, formy nebo technologie

– říkat učitelům nepopulární věci a chtít po nich dělat něco navíc


2. Online výuka je o důvěře

– vedení školy v učitele a tým připravující online výuku

– učitelů v nastavenou školní strategii online vzdělávání

– učitelů v žáky a sami v sebe


3. Online výuka je zrcadlem

– zobrazující osobnost učitele

– ukazující učitelské kvality

– odrážející fungování školy


4. Online výuka je příležitost

– změnit své návyky a začít učit jinak

– k hledání řešení, nikoliv důvodů, proč to nejde

– k vlastnímu rozvoji a zlepšování se


5. Online výuka je radost

– pokud ne, odrazí se to v kvalitě online vzdělávání a nakonec i na žácích a jejich práci

– snažte si ji co nejvíc užít


6. Online výuka není prezenční výuka pomocí videokonference

– učit online není totéž jako učit prezenčně


7. Online výuka není překlopení prezenční výuky do online prostředí

– online výuka je doplňkem či alternativou k prezenční výuce


8. Online výuka není o zadávání, plnění, odevzdávání a hodnocení úkolů

– ale o nabídce příležitostí, o zajištění personalizovaného a spravedlivého přístupu žáka ke vzdělávání s cílem rozvíjet jeho talent


9. Online výuka není o učitelích

– ale stejně jako ve výuce prezenční o žácích, tedy v obou případech nejde o to, co v ní dělá učitel, ale co dělají žáci


10. Online výuka není devalvací vzdělávání

– je naopak příležitostí posunout vzdělávání z toho formálního do neformálního a informálního


A ještě jednu skutečnost je potřeba zdůraznit. Online výuka ze špatného učitele dobrého sama od sebe neudělá. Je velmi pravděpodobné, že učitelé, kteří odbývají prezenční výuku, budou stejně tak odbývat i výuku online. Podobně učitelé, kteří neumí správně komunikovat se žáky a ostatními učiteli ve škole, s nimi stěží začnou lépe komunikovat online. Pokud však pochopí opravdový smyslu online výuky, tedy to, čím je a čím není, mohli by se následně sami o změnu svého přístupu pokusit.0 komentářů: