Michal Večeřa: Pomáháme vytvářet vzdělávání, které lidé potřebují

středa 4. listopadu 2020 ·

Pandemie nemoci covid-19 přinesla českým školám zcela novou situaci. Nejen celé vzdělávací infrastruktuře, ale také pedagogickým pracovníkům a především žákům a studentům. Náhle se ocitli izolovaní od kolektivu, odkázáni na distanční výuku a mnohdy bez potřebného vybavení.


Zdroj: Příloha Hospodářských novin Inovativní vzdělávání 26. 10. 2020


V reakci na vzniklou situaci spustila Nadace České spořitelny dva fondy, z nichž doposud rozdělila více než 21 milionů korun mezi celkem 28 subjektů napříč Českem. Většina prostředků směřuje na vzdělávání a přímou podporu dětí.


"Naše pomoc míří formou on-line, materiální a vzdělávací podpory téměř k 10 tisícům dětí," vysvětluje programová manažerka nadace Kateřina Šaldová.Vzdělávání pedagogů i sociální práce


"Během jarní vlny pandemie jsme se soustředili mimo jiné na podporu kolegiálního vzdělávání učitelů − sdílení určitého ,best of' pro distanční vzdělávání. V rámci projektu Česko.Digital vznikly webináře pro učitele, v rámci projektu Začít spolu zase manuál, jak efektivně učit na dálku, nejen z hlediska digitální gramotnosti," popisuje Šaldová.


Přestože u některých předmětů distanční výuka nahrazuje sezení v lavici velmi dobře, je nutné věnovat se dětem také individuálně a poskytovat jim interakci. Proto vznikla síť doučujících, o jejíž rozjezd se starají organizace jako Amalthea, Člověk v tísni, Diakonie Českobratrské církve evangelické či Česká asociace streetwork. Doučující jsou podle potřeb párováni s dětmi, a ty tak získávají desítky hodin doučování.


Zásadní je také dostupnost krizové intervence pro děti, u kterých se sociální izolace v době karantény projevila jako nadměrná psychická zátěž. Ať už z důvodu omezení běžných kontaktů, nebo i domácího násilí. To potvrzuje nárůst počtu kontaktů na krizových linkách − například u Dětského krizového centra o 40 procent oproti dlouhodobému průměru, u organizace Rosa pak vzrostly konzultace o plných 30 procent.


Proto Nadace ČS podpořila také navýšení kapacity krizových linek a sociální práci v rodinách, která pomáhá lépe čelit psychickým dopadům krizové situace. Pro profesionály z řad pedagogů, pediatrů, terapeutů a dalších pak vznikl školicí modul pro on-line krizovou intervenci. Právě problematika propojení školství a sociálního systému pálí Česko dlouhodobě, proto v této oblasti nadace spolupracuje například s organizací Centrum Locika, pomáhající dětem ohroženým domácím násilím.


"Díky podpoře nadace jsme spustili poradenskou linku pro učitele. Na ni se mohou obrátit, potřebují-li pomoc s řešením situací domácího násilí v rodinách svých žáků. Pro řadu dětí s potížemi tohoto rázu je škola místem bezpečí a odpočinku. Jakmile je zavřená, přicházejí o útočiště. Proto jsme také spustili web www.detstvibeznasili.cz, kde najdou děti i učitelé třeba praktické informace, jak si pomoci od úzkosti nebo strachu," přibližuje ředitelka Lociky Petra Wünschová.Technika i know-how


Během první vlny pandemie zajistila Nadace ČS spolu s partnery distribuci téměř 1200 kusů IT techniky pro znevýhodněné děti. Partneři pomáhají zavádět nové metody a učí se spolupráci, nejvíce podpory potřebují se sháněním doučujících a s vytvořením systému komunikace se školou.


Mezi partnery nadace, kteří se dlouhodobě věnují systematické pomoci školám s modernizací výuky, patří například zmíněná komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital. Práci přibližně 2900 dobrovolníků, kteří pomáhají a přinášejí inspiraci učitelům, ředitelům a rodičům, vede tým koordinátorů. Organizace, jež také podle potřeb škol zajišťuje darování notebooků nebo tabletů do těchto institucí, dostala od nadace finanční podporu ve výši pěti milionů korun.


"Školám pomáháme především se zprovozněním platforem Microsoft 365 a výukových nástrojů Googlu, velký zájem je také o interaktivní ukázky samotné on-line výuky od učitelů pro učitele. Technické vybavení jsme k dnešnímu dni zajistili více než tisícovce žáků," přibližuje konkrétní kroky provozní ředitelka Česko.Digital Eva Pavlíková.


Mezi podpořené školy patří také Základní škola T. G. Masaryka ve Štětí. Podle slov její ředitelky Gabriely Hruškové školu kontaktovali pracovníci Česko.Digital už po třech dnech od registrace:

"Nesmírně nám pomohly také jejich průběžné webináře, na kterých se potkávali v podstatě všichni naši pedagogové. On-line vyučování se ukázalo jako vynikající doplněk vzdělávání prezenčního a nadále jej úspěšně využíváme třeba u dětí dlouhodobě nemocných."Nejlepší škola bude nejblíže


Nadace České spořitelny usiluje o zlepšení celého vzdělávacího systému dlouhodobě. Snaží se vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a předškolní péči. Jejím cílem je, aby se rodiče nemuseli složitě rozhodovat, na kterou školu své dítě přihlásit, protože ta nejlepší škola bude prostě ta, která je nejblíže. Co to přesně znamená?


"Stojíme nohama na zemi. Snažíme se být hodně v terénu, získávat od lidí informace i zpětnou vazbu a pomáhat s budováním takového vzdělávacího systému, který lidé chtějí a potřebují. Závislost školních výsledků dětí na jejich sociálním zázemí je v Česku jedna z nejvyšších mezi postkomunistickými zeměmi. České děti ze sociálně slabších rodin dosahují horších výsledků a mají malou šanci se z tohoto bludného kruhu dostat. Cílíme proto na podporu takových projektů, které systémově pracují na vyrovnávání šancí všech dětí. Není v zájmu nikoho nerovnosti reprodukovat − posiluje se tím rozdělení společnosti, jež je velmi neefektivní a drahé," vysvětluje Kateřina Šaldová.


Její slova potvrzuje rovněž studie o nerovnostech ve vzdělávání, kterou právě pro Nadaci ČS dokončuje sociolog Daniel Prokop z výzkumné organizace PAQ Research. Mimo jiné poukazuje na fakt, že zpřístupnění vzdělání znevýhodněným dětem je vysoce ekonomicky výhodné. Především formou rané péče, kdy podle Prokopa vydělá stát tři až čtyři koruny z každé jedné koruny investované do těchto programů. Celkově pak může zlepšení kompetencí nejslabších žáků přinést Česku v příštích 80 letech v průměru 18 miliard korun ročně.


0 komentářů: