Robert Čapek: Uč jako umělec

sobota 21. listopadu 2020 ·

Co takhle proměnit školní třídu v dílnu plnou radosti a spojit vzdělávání s pozitivními emocemi? Kdo to může udělat? Vy, učitelé! O reformě školství se bude debatovat ještě roky, ale do moderní výuky se můžete pustit i bez ní. Třeba hned zítra. Nastal čas, abyste začali učit jako umělci.


Frontální výuka, náročná domácí příprava a hodnocení dané průměrem známek nemají podle autora v českém školství místo. Vysvětlí vám, že zdaleka nejvíce se žák naučí při tzv. činnostním učení, tedy ve chvíli, kdy si poznatky a zkušenosti osvojuje vlastní cestou. Z toho by měl vycházet i učitel, který může používat pro podporu odlišných stylů žáků řadu různých metod, od týmové spolupráce až po velmi efektivní vzájemné učení. Nikdy by naopak neměl žáky srovnávat mezi sebou nebo jim dávat špatné známky.


Učitel, psycholog a didaktik Robert Čapek vám ukáže, jak žáky přitáhnout k vašemu oboru a probudit v nich nadšené přírodovědce, budoucí novináře nebo kreativní architekty. Protože moderní učitel není ve škole proto, aby naučil „látku“, je v ní proto, aby si jeho žáci hráli, tvořili a objevovali. A díky tomu se vzdělávali, aniž by je škola unudila k smrti.


V knize najdete spoustu konkrétních tipů a postupů, založených na vědeckých poznatcích i praktických zkušenostech ze škol, kde už moderní výukové metody běžně používají.


Inspirací je i pro rodiče, kteří váhají, kterou školu svým dětem vybrat a co od vybrané instituce můžou očekávat.


V knize se mimo jiné dozvíte:

– Jak ve třídě vytvořit stav flow, kdy se žáci ponoří do učení s maximálním soustředěním.

– Že k seznámení se s řeckými a římskými bohy je možné použít Instagram.

– Jak si v chemii zahrát bingo s tabulkou prvků.

– Že aktivit za pololetí lze učinit desítky, aniž byste výukové metody opakovali.

– Jak jednoduše otestovat, nakolik je vaše výuka kvalitní, a změnit její slabá místa.

– Proč s moderním přístupem připravíte žáky na přijímačky lépe než frontální výukou.

– Jak nevyhořet a učit moderně i v prostředí tradiční školy.Na stránkách nakladatelství Jan Melvil Publishing najdete další informace, obsah knihy a vybrané kapitoly si můžete prolistovat.


_________________________


Robert Čapek (*1967), učitel, psycholog a didaktik, vyučoval postupně na všech typech škol, od zvláštní po vysokou. V současné době se věnuje postgraduálnímu vzdělávání pedagogických pracovníků, vede semináře na školách, přednáší na konferencích a tvoří sérii moderních učebnic. O nových pedagogických metodách píše kromě knih také blog a spravuje facebookovou stránku Líný učitel.

0 komentářů: