Else Miller: Pod nohama cítíš stébla trávy

sobota 23. ledna 2021 ·

Pokud se vám špatně usíná, potřebujete se uvolnit a odpočinout si, autogenní trénink je v dnešní neklidné době skutečně smysluplným řešením, jak se zbavit neklidu a napětí.


Kniha známé německé propagátorky autogenního tréninku Else Müller je určena pro děti i pro dospělé a využívá k navození celkového uvolnění před usnutím pohádkové příběhy, dojmy z cest a výpravy do fantazijních světů. Ač jsou momentálně výlety a cestování velmi omezené, s touto knihou se čtenář může podívat na písečnou pláž, na ostrov, do lesa nebo na výlet lodí, do Káhiry, k Nilu, do Dalmácie či na orientální bazar, a také do pohádky – mezi hvězdy, do hejna motýlů nebo do koruny kouzelného stromu.


Cvičení autogenního tréninku, zaměřená na tíhu, teplo, uvolnění a dech, jsou tak zakomponovaná do textu, že je posluchači mohou „přijímat“ bez jakýchkoli přechodů. Předtím je možné využít formulky pro navození pocitu klidu, díky nimž se posluchač uvolní a otevře, ještě než začne naslouchat vlastnímu příběhu. Texty jsou doplněny návodem, jak texty předčítat, a uklidňujícími afirmacemi.


Některé impulzy autogenního tréninku, k nimž patří procvičování tíhy, tepla, uvolnění a dechu, působí i bez předchozích zkušeností s touto metodou navozeného uvolnění. Poetická, květnatá mluva obsažená v „cestách do světa fantazie a pohádek“ slouží k přenosu terapeutických implikací autogenního tréninku. Pomáhá vyvolat obrazné představy, které jsou už samy o sobě velice cenné, protože vedou k hlubokému uvolnění a odpočinku a jejich blahodárný účinek přetrvává i po skončení předčítání.


Cesty do světa fantazie a pohádek se dělí na tři části:

1. Cesty do světa fantazie

2. Zážitky z cest

3. Cesty do světa pohádek


Těžištěm první části jsou cvičení autogenního tréninku základní úrovně týkající se tíhy, tepla, uvolnění a dechu. Tyto příběhy jsou vhodné i pro děti.


V druhé části se zpracovávají osobní zážitky z cest. Popisované místo není nutné znát osobně, aby se dosáhlo relaxačního účinku. Ale mohou se znovu prožívat i vlastní „cesty“. V těchto „cestách“ se prolínají veškeré impulzy základního autogenního tréninku. Navíc obsahují i meditační prvky, které rozšiřují vědomí a odpovídají cvičením autogenního tréninku (AT) vyšší úrovně. Při „cestách“ je možné získat mnohovrstevnaté zážitky a zkušenosti, které nabízejí látku k zamyšlení.


Třetí část obsahuje pokročilejší formulky autogenního tréninku a další podněty. Zkušenosti, které se dají díky příběhům v této části získat, odpovídají příběhům předčítaným při autogenním tréninku vyšší úrovně.


Else Müller je známá německá autorka knih o autogenním tréninku pro děti i pro dospělé. Mnoho let vedla i kurzy dechového cvičení a meditací. Je průkopnicí mnoha nových přístupů v oblasti autogenního tréninku. V Portále vyšla její kniha Příběhy z měsíční houpačky.


Více informací a ukázky najdete ZDE0 komentářů: