24. 3. 2021 UK: Konference Jak dál s řešením pandemie covid-19?

středa 24. února 2021 ·

První potvrzený případ nemoci covid-19 se objevil v ČR už před rokem, přesně 1. března 2020. Co všechno se od té doby změnilo? Jak Česká republika zvládá pandemii? A jaká další řešení je nutné v letošním roce přijmout?


Univerzita Karlova připravuje celodenní on-line diskusní konferenci s názvem “Rok s covid-19. A jak dál?“, která se bude konat 24. března 2021 v Karolinu. Jejím cílem je za účasti špičkových vědců, zástupců akademické oblasti, vlády, státní správy i osobností veřejného života debatovat nejen o tom, jak pandemie koronaviru proměnila život v Česku, ale především hledat odpovědi na otázku, jak kritickou situaci dál řešit.


„Pandemie koronaviru už více než rok zásadně mění fungování naší společnosti a život každého jednoho z nás. Čelíme zdravotní, společenské i ekonomické krizi nebývalých rozměrů. Univerzita Karlova se po vypuknutí kritické situace zapojila do pomoci s jejím řešením, a to v mnoha oblastech. Do první linie se postavili naši špičkoví vědci, učitelé i dobrovolníci z řad zaměstnanců i studentů. 


Připravovaná konference je naší další snahou pomoci, a to v hledání odpovědí na zásadní otázky veřejnosti – co nás v letošním roce v souvislosti s covid-19 čeká? Jak dál pandemii řešit? A kdy se vrátíme k normálnímu životu? Věřím, že debata přinese řadu konkrétních návrhů a postřehů k současnému krizovému vývoji,“ uvádí rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. 


Konference bude rozdělena do pěti hlavních tematických oblastí a každý diskusní panel povede coby hlavní řečník zástupce Univerzity Karlovy. Tematické panely a jejich odborný garant – hlavní řečník: 


• Vzdělávání: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

• Věda: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., biochemik, prorektor UK pro vědeckou činnost

• Zdraví: doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., vedoucí lékař intenzivní péče VFN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN 

• Ekonomika: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., Institut ekonomických studií, FSV UK

Společnost: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D., Katedra sociologie, FSV UK


Na konferenci k jednotlivým tématům dále vystoupí například ministr zdravotnictví doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., ministr školství Ing. Robert Plaga, Ph. D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči a primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Bulovka MUDr. Hana Roháčová, Ph.D, prezident České bankovní asociace a generální ředitel České spořitelny Ing. Tomáš Salomon či například Jakub Malý, ředitel Ipsos v České republice. 


Konference je součástí univerzitního projektu Česko! A jak dál?, diskusní platformy Univerzity Karlovy. Cílem projektu je zapojovat do řešení aktuálních otázek a výzev přední vědce, akademiky a zástupce univerzity, a to formou veřejných diskusí. 


Konference bude živě přenášena na Facebooku Česko! A jak dál? a YouTube Univerzity Karlovy, kde ji může veřejnost celý den sledovat a zapojovat se diskuse pokládáním dotazů jednotlivým řečníkům. 

Přihlásit na konferenci se můžete už nyní, a to na webu www.ceskoajakdal.cz 


Hlavním partnerem konference je Česká spořitelna, mediálními partnery jsou Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a Deník, akce se koná s podporou projektu Medici PRO Očkování. 


Odborným partnerem akce je výzkumná společnost Ipsos. Ta připravuje exkluzivní výzkum na téma, jak se naše společnost za uplynulý rok koronavirové pandemie proměnila. Jeho výsledky budou prezentovány v průběhu konference. 


Profily řečníků, témata a další podrobnosti k akci najdete na webu www.ceskoajakdal.cz 
____________________________


Projekt „Česko! A jak dál?“ 

Cílem projektu je definovat celospolečenská témata, výzvy a problémy a vést o nich veřejnou debatu a zapojit do jejich řešení špičkové vědce, akademické pracovníky, zástupce občanských sdružení, státní správy a samosprávy a veřejnost. V době koronavirové pandemie se veřejné diskuze přenesly do on-line prostoru do formátu webinářů. 

Více informací o projektu na webu www.ceskoajakdal.cz 0 komentářů: