AŘZŠ podpoří návrh středního článku vedení a podpory škol, nikoli řízení

pondělí 22. února 2021 ·

Ve středu 17. 2. proběhl další ze sedmi zpětnovazebních workshopů členů Partnerství 2030+. Vedoucí experti Pracovních skupin Střední článek a Wellbeing představili třiceti členům Asociace ředitelů základních škol ČR (AŘZŠ) první pracovní návrhy podoby středního článku vedení regionálního školství a opatření na podporu wellbeingu učitelů a žáků. 


“Dnešní konzultace má dva specifické cíle, které považujeme za důležité a stojíme si za nimi. Chceme společně pozvednout vzdělávání na vyšší úroveň pomocí efektivní podpory vedení škol a podpory wellbeingu učitelů a žáků,” sdělil na úvod prezident AŘZŠ a ředitel Masarykovy ZŠ v pražských Klánovicích Michal Černý.


Průzkum mezi 2000 řediteli základních škol ukázal, že 97 % z nich nemá čas na pedagogické vedení školy, což by měla být jejich nejdůležitější role. Této oblasti věnují v průměru pouze 15 % svého času. Přitom studie McKinsey ukázala, že “kvalita pedagogického vedení školy má hned po kvalitě práce učitelů ve třídách druhý největší vliv na učení dětí”. Cílem Partnerství 2030+ je pomoci vytvořit střední článek vedení regionálního školství tak, aby pomohl od nadměrné byrokracie. (Nejen) malé školy by měly “sdílený podpůrný tým”, který by jim s administrativou pomohl. V ovzduší důvěry by zprostředkovával spolupráci a sdílení mezi řediteli v rámci tzv. rodin škol, tedy skupin škol z menších územních celků. Michal Černý ujistil, že se nebude jednat o ekvivalent historických školských úřadů, které by byrokratickou zátěž naopak ještě zvýšily.


Tématu středního článku a wellbeingu se nyní věnuje i Ministerstvo školství ve Strategii 2030+, které je konzultačním partnerem projektu Partnerství 2030+. Probíhá vzájemná komunikace a sdílení zkušeností. Jedná se o paralelní aktivitu, tedy dvě cesty, směřující k jednomu dlouhodobému cíli: zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání.


Další podmínkou pro kvalitní a efektivní učení je bezpečné prostředí, neboť úzkost a stres se prokazatelně propisují do horších školních výsledků. Pro téma se mezinárodně vžil pojem “wellbeing”, který by se dal do češtiny přeložit jako “cítit se dobře”, ale zároveň se lépe učit. Jedná se o podporu zdravého fyzického, emocionálního, kognitivního, sociálního a duchovního rozvoje dětí. Podmínky pro wellbeing by měly být ve školách zajištěny nejen pro děti, ale i pedagogické pracovníky. Lenka Felcmanová, vedoucí skupiny Wellbeing, to připodobňuje k principu použití kyslíkové masky v letadle, kterou si musí nejprve nasadit dospělý, aby mohl následně ochránit dítě.Ředitelé škol, kteří se zúčastnili diskuze, s návrhy souzní


Navrhované první výstupy jsou ve velké většině organizacemi přijímány kladně a většina se chce podílet na zavádění opatření v dalších etapách projektu. Účastníci středeční debaty z řad ředitelů škol oceňují propracovanost a smysluplnost návrhů. Uvítali zejména možnost využití sdílených služeb, např. v oblasti právní nebo účetní. Jako prospěšné jim přijde sdružování se na lokální úrovni, kde školy řeší podobná témata. Byli by ovšem neradi, kdyby jim přímo zasahoval do ředitelských kompetencí v oblasti vedení jejich vlastní školy. Kompetence středního článku a jeho vliv na školy by podle nich měly být jasně definované. S tím se ztotožňuje i Černý: “Asociace podpoří návrh, který bude představovat střední článek vedení škol, ne řízení!” 


Zajímavý postřeh vyplynul i z debaty o wellbeingu. “Učitelé mohou ze všech odborníků dětem pomoci nejvíce, protože jsou s nimi v každodenním kontaktu. Často se však setkáváme s postojem, že pokud něco nefunguje např. ve vztazích mezi žáky, má to řešit někdo jiný”, prezentovala Felcmanová. Je potřeba tuto kompetenci vrátit pedagogům zpět a současně je vybavit funkčními nástroji a odborně vést, jak (nejen) se zranitelnými dětmi pracovat. Ředitelé během diskuze sdíleli s ostatními inspirativní nápady, jak se jim daří zlepšovat práci učitelů a tím klima na školách.Výsledky konzultací budou zveřejněné na odborné konferenci v dubnu


Zadáním Pracovních skupin je mimo jiné shromáždit příklady dobré praxe a následně je představit široké odborné veřejnosti. Výsledky ze všech sedmi konzultací budou prezentovány během konference Úspěch pro každého žáka dne 20.4. za účasti světového leadera ve vzdělávání Michaella Fullana. “Projekt Partnerství nám umožňuje demokratickou a konstruktivní debatu, přestože máme různé názory. Na zásadních věcech se shodneme, přičemž společným filozofickým východiskem je Desatero SKAV. Je nám ctí, že se můžeme podílet na změně fungování českého školství společně s dalšími respektovanými organizacemi,” uzavřel workshop Michal Černý.0 komentářů: