Národní pedagogický institut ČR: Jak nově učit informatiku

čtvrtek 18. února 2021 ·

Ministerstvo školství představilo zásadní změny ve výuce informatiky na základních školách. Školy se nově budou muset věnovat informatickému myšlení. Jak na to, bude pedagogům radit Národní pedagogický institut České republiky, mimo jiné i skrze nové webové stránky revize.edu.cz.


Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky 2. 2. 2021


Dosud se žáci v rámci oboru ICT na základních školách především seznamovali s tím, jak pracovat s textovými a tabulkovými editory. Podle nové koncepce se výuka posune směrem k informatickému myšlení jako takovému. Při rozvoji informatického myšlení se žáci učí strukturovaně přemýšlet, a to i pomocí počítačů a aplikací. Důraz má být kladen na práci s informacemi, schopnost popsat problém, analyzovat to podstatné a hledat funkční řešení.


Porozumění informatice vyžaduje stále více profesí napříč obory a uplatňuje se i při řešení každodenních situací. Logicky tedy roste tlak zaměstnavatelů a zaměstnaneckých svazů na rozvoj digitální gramotnosti a zavádění výuky k informatickému myšlení žáků do škol.


Podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP ZV) musí základní školy zahájit výuku se svými upravenými školními vzdělávacími programy (ŠVP) nejpozději od 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně, resp. nejpozději od 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Školy, které jsou však na změnu připraveny, mohou začít výuku již od 1. září 2021.


MŠMT společně s Národním pedagogickým institutem České republiky spustily s okamžikem schválení revidovaných RVP ZV nový web revize.edu.cz. Školám a učitelům má pomáhat při úpravách školních vzdělávacích programů, a zejména při změnách výuky.


„Vytvořili jsme web, který umožňuje najít vše k problematice nové informatiky a gramotností na jednom místě. Stránku budeme postupně vyvíjet a doplňovat, ale věříme, že již dnes se na ní učitelé snadno zorientují, a hlavně naleznou to, co jim skutečně pomůže na jejich cestě k novému pojetí výuky informatiky a zavádění digitálních technologií do běžné výuky v jednotlivých oborech,“ říká ředitel NPI ČR Ivo Jupa.


Nové stránky nabízejí učitelům jasný přehled toho, co se mění, co je v RVP nového a jak se to dotkne jejich výuky. Na webu najdou také řadu inspirativních příkladů, videí a postupů, které jim pomohou v úvahách, jak rozvíjet svoji výuku. Důležitou součástí jsou též odkazy na učebnice, metodiky a další podpůrné materiály.


Postupně přibydou stránky pro jednotlivé konkrétní obory, které využijí učitelé jednotlivých předmětů. Web bude nabízet i vhodné a dostupné webináře a semináře k dané problematice.


Od jara pak NPI ČR počítá se zahájením intenzivní podpory školám, které se rozhodnou upravit své ŠVP již v letošním roce a zahájit výuku od 1. září 2021.


0 komentářů: