Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za leden

sobota 27. února 2021 ·

Můžete opět nahlédnout do novinek Pedagogické knihovny J. A. Komenského za měsíci leden. Vybrali jsme pro vás několik ukázek.Novinky za leden Pedagogika


Montessori pro (ne)chápavé: 6–12 let / Patricia Spinelli, Geneviève Carbone, Marilyne Maugin – První české vydání Praha: Svojtka & Co., 2019 – 224 stran – cze ISBN 978-80-256-2426-5 Sign.: II 117756V1 

Mezi 6 a 12 lety je dítě zvědavé, kreativní, společenské. Hledá důvody, proč jsou věci tak, jak jsou. Jeho touha po vědění je nekonečná. Každý den je nepřetržitým sledem podnětných, životně důležitých otázek. Skrze odpovídání si na ně si dítě vytváří povědomí o tom, kým je, co má rádo, co cítí. Hledá a nachází své místo mezi vrstevníky. 


Pasování na školáka / Ivana Novotná, Miroslav Růžek – 1. vydání V Brně: Edika, 2020 – 143 stran – cze ISBN 978-80-266-1574-3 Sign.: III 40198V1 

Poslední rok ve školce bývá završen slavnostním pasováním dítěte na školáka. Je to ocenění jeho přípravy na velký krok, kterým je vstupu do základní školy. Z předškoláka se stane školák a k hravým činnostem dítěti přibudou každodenní školní povinnosti. Aby se nástup do školy povedl co nejlépe, mělo by být dítě na tento krok připraveno předem. Psychologie


ABC proti stresu a psychickým nesnázím / Jan Cimický – 1. vydání V Brně: CPress, 2020 – 262 stran – cze ISBN 978-80-264-3337-8 Sign.: II 117743V1

Současný svět klade na psychiku člověka vysoké nároky. Stresem a rizikem vyhoření je ohrožen téměř každý člověk. Úzkosti, deprese, únavový syndrom nebo poruchy spánku jsou těmi nejčastějšími projevy. Máte s nimi také zkušenost? A chcete je už navždy vyřadit ze svého života? Pak je tato kniha právě pro vás. 


Děti a emoce: učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity / Vojtěch Černý, Kateřina Grofová – 3. vydání V Brně: Edika, 2020 – 160 stran – cze ISBN 978-80-266-1558-3 Sign.: II 117763V1

Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme. Příběhy doplňují interaktivní cvičení, rady, návody k hrám a dalším aktivitám, kterým je možno se věnovat jak doma, tak v mateřských a základních školách. Články


Spolu, a přece odděleně: vnitřní diferenciace na druhém stupni základních škol / Jana Navrátilová – cze – Obsahuje bibliografické odkazy In: Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy – ISSN 0323-0449 – Roč. 145, č. 1 (září 2020) (2020–2021), s. 21–27. 

V jednom z předcházejících čísel časopisu Komenský se autorka věnovala komunikaci mezi učitelem a žáky v diferencovaných skupinách. Data pocházela od žáků 6. třídy základní školy, kdy se v předmětech český jazyk a matematika využívala vnitřně diferenciovaná výuka. V předloženém textu se autorka zaměřuje na otázky týkající se toho, podle jakých učebních charakteristik učitelé rozdělují žáky do skupin a jak tyto charakteristiky zjišťují, zda si každá škola volí vlastní kritérium výkonnosti a jakým způsobem si učitelé připravují výuku do diferencovaných skupin. Výzkum byl proveden na pěti brněnských ZŠ, které v hlavních předmětech volí kombinaci heterogenní a homogenní výuky. 


Jak podpořit žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí? / Michaela Kučerová ; [Autor interview] Kateřina Lánská – cze – Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Zvoní!: časopis o inkluzivním vzdělávání – Roč. 7, č. [17] (2019), s. 7–9. Shrnutí přednášky z konference Jak řešit těžkosti s inkluzí, která se konala 21.5.2019 v Praze. 

Přednášející Michaela Kučerová nejprve vysvětlila, v čem spočívá sociální vyloučení (děti nerozumějí běžným situacím a pokynům a chovají se tak, že překračují nepsaná společenská pravidla. Mají nedostatek podnětů, nedostatek širších vztahů v komunitě, zažívají diskriminaci na základě etnika aj.). Nenavštěvují žádné společenské či kulturní akce a nemají zkušenost s jinou autoritou než s rodičovskou. Učitel by jim tedy měl vysvětlovat i zdánlivě jasné věci v jim srozumitelném jazyce a měl by u zmíněných dětí podporovat důvěru k dospělým. Neexistuje jeden platný postup, metoda nebo intervence, jak problém řešit. Podporu potřebují i samotní učitelé, a to jak ze strany týmu školy, tak i podporu ve formě spolupráce s vnějšími subjekty.0 komentářů: