Štefan Klíma: Otevřít, či neotevřít?

středa 10. února 2021 ·

Kolegyně, kolegové, politický vývoj postoje k otevření škol nabral rychlých obrátek. Řekl bych, že dokonce tak rychlých, že touha po otevření škol mnohdy předstihla rozum a realitu. Pojďme společně hledat cestu, jak to udělat… prosím.


Zdroj.


Každý učitel, a stejně tak i já, si přeje, abychom se mohli vrátit do škol. Každý rozumný člověk však ví, že je potřeba návrat dobře promyslet a důkladně připravit. V textu shrnu poznatky, které jsem získal v posledních dnech a návrh postupu podle sice obyčejného učitele a ředitele školy, ale zároveň podle realisticky uvažujícího člověka. Pojďme společně hledat, jak to zařídit, aby to šlo.


1. Testování žáků – za sebe říkám ano, je to nezbytná podmínka pro návrat žáků do škol. Je třeba ale říci, jakou mají kapacitu laboratoře. Kolik zvládnou testů. Podle mně dostupných informací je to první zásadní problém, který se teprve musí vyřešit. Dále je jasné, že bude muset jít o samoodběr žáků. Lidsky není možné zajistit jinou variantu. S tím ovšem souvisí další faktor. Zhlédl jsem ukázky tří druhů samoodběrů. Ze slin (pliváním do kalíšku nebo převalováním „gumy“ v ústech) – tam je ale potřeba nejen obyčejných slin, ale i hlenu. Pokud nedojde ke správnému vzorku, je testování prý pouze cca z 25 % dobře vyhodnocené. Ou… Třetí variantou jsou štětičky do nosu (pouze na kraj – cca 1 cm) neinvazivně. V tuto chvíli se mi to jeví jako nejsmysluplnější varianta. Poslední problém je to, že většina testů bude vyhodnocována do druhého dne. Zde si mi jeví kritických 24 hodin pobytu případného pozitivního ve skupině žáků. Bylo by dobré, aby nám tuto problematiku odpovědné osoby vysvětlily poté, co ji budou mít smysluplně vyřešenou.


2. Logistika – za otevření končících ročníků na SŠ budou odpovědné kraje. Tomu rozumím. Ale v návrhu je i to, že testování budou financovat. To se mi jeví jako šílené, neboť to může ohrozit již tak zdecimované provozní rozpočty škol. Postavení „stanů“ u škol může mít také svá ale. Některé školy nevlastní pozemky, na kterých by je bylo možné postavit. Naopak jako přínosné bych viděl, kdyby stát vyzval firmy vlastnící „párty stany“, aby za kompenzační bonusy s tímto bodem pomohly. Převážení nebezpečného biologického materiálu musí zajistit zdravotnictví. 


3. Lidský faktor – škola má vyčlenit 4 zaměstnance školy, kteří budou dohlížet na testování žáků. Návrh, že to budou dělat nepedagogičtí pracovníci, musel vypustit člověk, který vůbec není obeznámen s činností škol. Tito pracovníci jsou již dnes přetížení zvýšenými hygienickými úkony či nesmyslnou administrativou, přičemž pracují za „mrzký peníz“. Osobně se obávám, že nám ze školství utečou. Zaměstnat touto prací učitele povede k tomu, že bude muset dojít k omezení výuky. Je dobře také propočítat časovou náročnost testování.


4. Co vlastně chceme, nebo raději – potřebujeme – otevřít? Tady s politiky naprosto nesouhlasím. Končící ročníky? Proč vlastně? Nebylo by lepší volit následující postup? Nejdříve otevřít odborné výcviky a praxe v maximálně 5 členných skupinách žáků. Zároveň umožnit individuální konzultace žákům (1 až 5 žáků) končících ročníků v odborných předmětech. Po 14 dnech vše vyhodnotit. V březnu by se mohla situace (dá-li bůh) začít zlepšovat – je to přání nejen mé. Ale buďme pozitivní a hledejme řešení. Proto bych po 14 dnech (bude-li mít vyhodnocení dobrá čísla) umožnil ve skupinách výuku ve školách celému prvnímu stupni. Opět by ale mělo po 14 dnech následovat vyhodnocení stavu. Samozřejmě je také možné vše nejdříve vyzkoušet na vzorku škol (např 10 – 20?).


5. K tomuto všemu je potřeba, aby bylo řádně postaráno o všechny zaměstnance škol – od mateřských, přes speciální, až po „vošky“. Je třeba zajistit kvalitní roušky a respirátory. V tuto chvíli mám pro všechny zaměstnance zásobu certifikovaných roušek až do června, ale ty jsem koupil za 1,60 Kč. Respirátory už jsou položkou, kterou bych finančně neustál. Dále bychom potřebovali, aby začalo fungovat očkování a aby ti, co mají o očkování zájem, se mohli nechat naočkovat. Důležitá je dobrovolná báze. 


6. Myslím, že by pomohlo i posunutí maturit a závěrečných zkoušek. Maturity by mohly být tak jako v minulém roce v červnu a závěrečné zkoušky bych se nebál posunout na srpen. Pokud by se totiž situace zlepšila a například od dubna by žáci mohli chodit v určitých režimech do školy, mělo by takovéto časové posunutí smysl.


Závěrem bych chtěl poprosit všechny ty, co rozhodují, aby byli nejen realisti, ale aby nepodléhali tlaku různých skupin. Ano, všichni chceme do škol, ale musíme přitom myslet na děti a zaměstnance, na jejich zdraví a na to, aby případně nerozšířily nákazu do rodin. Uvědomme si také, k čemu by vedlo unáhlené otevření škol a jejich následné uzavření. To už lidé oprávněně nerozdýchají. 


Za sebe a za další ředitele škol prohlašuji, že kdykoli rád poskytnu jakékoli vysvětlení k situaci ve školách. K tomu, co možné je. K tomu, co je reálné. Musíme si pomáhat…


Hezké dny. 


1 komentářů:

Unknown řekl(a)...
12. února 2021 v 11:35  

Oslovte www.expodum.cz myslim ze pomuze