O legiích se děti mohou učit pomocí karetní hry: jednoduše a zdarma

sobota 13. března 2021 ·

V době distanční výuky, kdy učitelé hledají cesty, jak dětem předávat látku v online prostředí, se základním a středním školám nabízí zajímavá novinka. Historie v kartách je pokus o přenesení učebnice dějepisu do interaktivní, hravé podoby. Autor této obrázkové encyklopedie Zdeněk Ležák nabízí učitelům i dětem možnost zapojit se do vytváření legionářského světa.


Projekt Historie v kartách navazuje na úspěšné komiksové knihy, jež připomněly 100. výročí vzniku legií. Míří však výrazně dál. „Čtenáři mi říkali, že jim komiksy pomáhají pro téma legií nadchnout vlastní děti a že v nich vidí potenciál pro školy. Já jsem si ale uvědomoval limity komiksu, který nutí k zestručňování a zkratkám,“ vysvětluje Zdeněk Ležák. „Přemýšlel jsem, jak zábavně předat dětem a mladým lidem větší množství informací v souvislostech,a vymyslel jsem obrázkovou encyklopedii, s níž se dá hrát řada her.“Historie pro neználky i zasvěcené


Jednou z těchto her je Řekni, co víš: hráč si lízne náhodnou kartu a musí před ostatními říct tři fakta o dané události nebo osobnosti. V Hádej, kdo jsem si zase hráč lízne kartu, smí odpovídat jen ano či ne a ostatní zjišťují, co nebo koho karta zachycuje. Pokročilí mohou zkusit hru Souvislosti: v té se sestavují lízané karty do řad tak, aby tvořily myšlenkové mapy. Kdo naopak o legiích zatím neví vůbec nic, tomu karty poslouží na poker nebo prší.


Takže jak člověk proniká do tématu, může přecházet od vědomostně nenáročné hry ke složitější. Hráče v tom provázejí plakát s dějovými osami a příručka shrnující anabázi legií.


„Výčet her, pro které jde Historii v kartách použít, každopádně není konečný: v tom spoléhám na děti a jejich tvořivost. Další hry mají s přispěním hráčů přibývat na webu www.historievkartach.cz, jehož ambicí je sdružovat komunitu malých i velkých fandů legií,“ doplňuje Zdeněk Ležák.Přednosti onlinového prostředí


Web nabízí po registraci ještě mnoho dalších forem výuky dějepisu. Do budoucna se zde počítá se vznikem jakési legionářské wikipedie, diskusních skupin nebo interaktivní a neustále se obohacující mapy. Ta uživatelům pomůže zasadit si události do konkrétních míst a spojit si s nimi třeba nějaký historický snímek nebo fotku ze současnosti. Výuka dějepisu se tak dá originálně propojit se zeměpisem nebo s hodinou češtiny.


Podaří se tyto smělé plány naplnit? Rádi bychom vás pozvali k tomu, abyste se zapojili do tohoto dobrodružství a vyprávěli spolu s námi příběh hrdinů od Zborova, Bachamače či Bajkalu, díky kterým mohlo vzniknout demokratické Československo.


Do budoucna má projekt ambici rozšířit se o další kapitoly českých i světových dějin a popularizovat výuku dějepisu rovněž v zahraničí. Proto funguje nejen pod českým označením Historie v kartách, ale také pod názvem Whooshback).Máte dotaz nebo podnět? Můžete se obrátit přímo na Zdeňka Ležáka: +420 604 436 646, zdenek.lezak@gmail.com. Předem moc děkujeme za vaši zpětnou vazbu!


0 komentářů: