Michael Fullan: Vedení ze středu. Systémová strategie

pondělí 31. května 2021 ·

Pro všechny zájemce jsme ve SKAVu přeložili jeden klíčový text Michaela Fullana. SKAV nabízí český překlad celosvětově nejcitovanější definice "středního článku" a systémové strategie "vedení ze středu". Najdeme zde také praktické příklady ze dvou různých zemí (Kanada, Nový Zéland).


„Změny vycházející od vlády v intencích přístupu shora dolů ani ty vycházející z přístupu zdola nahoru, kdy postupuje každá škola samostatně, nevedou k celosystémovým změnám (tedy zlepšení všech škol). Ani jeden z těchto přístupů nepřináší velký pokrok. 


Pro lepší propojení a změnu celého systému vznikla nová, slibnější strategie: vedení ze středu. Vedení ze středu klade důraz na školské obvody a sítě škol, které spolupracují na řešení konkrétních problémů s cílem zvýšit své pedagogické schopnosti a kolektivní dovednosti, což má měřitelné dopady na zapojení žáků. V článku autor uvádí jako příklad implementace této mobilizační strategie Nový Zéland a Ontario.


Vedení ze středu je vhodnější pro inovace, jejich další šíření, zapojení studentů a učitelů a také pro hluboké učení, jako je například rozvoj charakteru, výchova k občanství, spolupráci, kreativitě a kritickému myšlení. Vedení ze středu zkrátka mobilizuje celý systém na základě nových, hlubších způsobů učení, které jsou potřeba v 21. století.“ 


Článek najdete ZDE.


0 komentářů: