Myslí to politici se vzděláváním vůbec vážně? Neziskový sektor si pro ně připravil domácí úkoly

úterý 4. května 2021 ·

Jak odstranit propastné rozdíly v podmínkách a kvalitě vzdělávání nebo jak využít potenciálu každého žáka na maximum? To jsou některé otázky, které si klade výzva Domácí úkoly 2021 adresovaná tuzemských politikům. Jejím cílem je doporučit konkrétní kroky pro následující volební období, které by měla politická reprezentace neodkladně učinit. České vzdělávání si nemůže dovolit další promarněnou šanci na konzistentní politiku, shodují se signatáři výzvy.


Poskytování soustavné podpory školám a jejich ředitelům, kvalitní příprava pedagogů, stabilní a skutečně implementovaná strategie pro vzdělávání nebo systémový přístup k řešení problémů, jako jsou významně nerovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání nebo špatná práce s daty a nedostatečná digitalizace. To jsou některé z domácích úkolů, které zástupci neziskových organizací vnímají jako dlouhodobě potřebné a také nezbytné pro úspěšné naplnění Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Signatáři výzvy Domácí úkoly 2021 se shodují na tom, že od roku 1989 se u nás ve vzdělávání dějí jen nesystematické a často protichůdné kroky. 


“Pokud to politici se školstvím myslí vážně, měli by Domácí úkoly 2021 vnímat jako minimum, které je nezbytné přednostně a aktivně prosazovat. Není to vize, ale seznam opatření. Ta je zapotřebí přijmout, abychom se jako společnost posunuli ve vzdělávání do 21. století. Bez splnění těchto domácích úkolů a jimi vytvořeného základu se žádné významné změny nedočkáme,” shodují se signatáři ve výzvě. 


Iniciativa přichází záměrně v době přípravy volebních programů a jejími autory jsou Česká rada dětí a mládeže, EDUin, Nadační fond Eduzměna, Otevřeno, Učitel naživo, Učitelská platforma a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Iniciativu hned v zárodku podpořily také Česká středoškolská unie, České priority, Ředitelská akademie a Výluka. Odbornou oponenturu výzvě poskytlo 19 externích expertů z praxe a akademiků včetně Radko Sáblíka, spoluautora Strategie 2030+, nebo Václava Korbela, analytika PAQ Research a IDEA při CERGE-EI.


"Domácí úkoly 2021 jsou odborný, relativně detailní a především ambiciózní soubor doporučení politikům, co dělat, aby se vzdělávání v naší zemi začalo zlepšovat. Není to jen nízká úroveň státní správy, která zlepšování zatím příliš nepodporovala, ale právě nedostatečná orientace politiků ve spletitém konglomerátu problémů školství a vzdělávání. Domácí úkoly 2021 by v poukazování na podstatné problémy a jejich možná řešení mohly sehrát významnou roli,” shrnuje Ondřej Neumajer, garant digitálního vzdělávání v NPI ČR a jeden z oponentů výzvy.


Kompletní znění Domácích úkolů 2021 najdete ZDE.


1 komentářů:

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
4. května 2021 v 9:06  

Nemyslí a nikdy nemysleli. Koneckonců teď si široká veřejnost může udělat obrázek, co je to priorita školství v podání politiků. Po mnoha peripetiích politici opakovaně prohlásili, že prioritou rozvolňování je návrat dětí do škol, ten má mít přednost před vším ostatním. Jako nový parametr zvolili sedmidenní incidenci nakažených na 100 tisíc obyvatel. Jak to dopadlo a jak to opět nebylo dodrženo, vidíme všichni. A učitelé tyto "priority" musejí trávit už desítky let.