Principy, kompetence a hodnoty ScioŠkol: Vedeme ke svobodě a zodpovědnosti za sebe i za svět

středa 26. května 2021 ·

Nedávno nás na slovensko-českém online semináři navštívil Ondřej Šteffl a seznámil nás s konceptem ScioŠkol, který vznikal v diskusi celého týmu a stále se ještě propracovává. Je možné se s ním seznámit na webu. Možná by zajímal i vás. 


Zdroj.


„Principy vzdělávání pro budoucnost se roky skloňují v mezinárodních deklaracích i strategiích MŠMT. My je uvádíme v život. Sledujeme rychlý vývoj poznatků pedagogiky a psychologie a na základě našich zkušeností rozvíjíme model vzdělávání, který nám pro 21. století dává největší smysl,“ píše se na webové stránce ScioŠkol. Podívejme se na ně blíže.Klademe důraz na rozvoj kompetencí… aby naši absolventi zvládli převzít zodpovědnost za své jednání


Schopnost porozumět, zorientovat se, převzít zodpovědnost, rozhodnout se a jednat i v nejisté situaci jsou už dnes ceněné více než neustále zastarávající znalosti. A v budoucnu to bude platit dvojnásob.Inspirujeme, podporujeme, stimulujeme… aby všichni věděli, proč se učí a jak na to


Dáváme školákům možnost ovlivňovat co, kdy a jak se budou učit. Vedeme je k zodpovědnosti za vlastní učení. Podporujeme vnitřní motivaci, aby bylo jasné, k čemu jsou které znalosti a dovednosti dobré – a aby jim učení nepřestalo přinášet radost.Učíme vzájemnému respektu… protože v životě je potřeba umět vycházet s druhými


Fungování kolektivu a školní komunity bereme jako nezbytnou podmínku zdravé školy. Ve ScioŠkole vedeme k respektu k sobě i druhým, rozvíjíme schopnost týmové práce. Pečujeme o udržování dobrých vztahů a pohodové atmosféry.Vnímáme, že každý jsme jiný… a bereme jako úkol školy naučit se s tím pracovat


Každý máme jiné dovednosti, při učení nám vyhovuje něco trochu jiného. Ve ScioŠkolách dáváme možnost pracovat způsobem, který dětem a studentům nejvíc vyhovuje. Nesnažíme se je všechny nacpat do stejných škatulek, místo toho nasloucháme a podporujeme jejich silné stránky.Jsme partnerem pro školáky i rodiče… protože škola má být místem, kam se obracíte s důvěrou


Vzdělání a výchova je společná práce všech, nikdo nemá patent na rozum. Udržujeme proto pravidelný kontakt, konzultujeme, a pokud se vyskytnou problémy, otevřeně a společně s dětmi i rodiči hledáme řešení problémů.Propojujeme školu s každodenním životem… aby vzdělávání dávalo smysl


Škola má být pro život, ne naopak. Podporujeme vzdělávací aktivity mimo školní budovy, zveme do školy inspirativní hosty a řešíme reálné situace, na kterých se učíme nové věci. Klademe důraz na to, aby vzdělávání dávalo smysl v každodenním životě a aby vše, co se učí, děti uměly v životě uplatnit.
8 SCIOkompetencíŘídím a poháním své učení (učební autonomie)


Svět bude čím dál složitější a změny budou přicházet rychleji. Proto je a bude nezbytné se učit celý život, zůstat zvídavý a mít potěšení z poznávání a současně brát změny jako výzvu a příležitost k učení. Už dnes jsou ve výhodě ti, kdo se rádi učí, rozumí svému učení, umí ho řídit, pohánět, plánovat i reflektovat. Umět se učit je v 21. století naprostá nezbytnost.Vybírám si, co (a koho) si pustím do mysli


Informace a jiné vjemy se na nás hrnou ze všech stran. Je jich mnohem víc, než co je náš mozek schopen zvládnout. Hodně jich je zbytečných, mnohé jsou manipulativní, lživé nebo dokonce škodlivé. Ale i zajímavých a užitečných informací je moc. Proto je třeba naučit se mezi nimi aktivně vybírat ty nejdůležitější, nejužitečnější a průběžně filtrovat záplavu těch ostatních. Bez téhle kompetence se v narůstajícím přívalu informací nedá přežít.Rozumím sám sobě (metakognice)


Pro spokojený život je třeba mít pevné body, něco jistého, stálého. Jediným trvalým průvodcem našich životů jsme my sami. Je třeba, abychom se na sebe mohli vždycky spolehnout nejen dnes, ale i za 50 let. A to se nám povede, když se naučíme rozumět sami sobě a jak být svými pány. Bez toho se nebudeme umět v proměnlivé a nejisté budoucnosti rozhodovat a ztratíme vnitřní svobodu. Rozumět sám sobě vždy bylo, stále je a čím dál víc bude základem spokojeného života.Odolávám nejistotě, neúspěchu a stresu


Současnost přináší mnoho nejistoty a stresu. Koronavirus všem ukázal, že to, co jsme pokládali za jisté, se může během pár dnů úplně změnit. Čeká nás složitý a nepředvídatelný svět, budeme se muset rozhodovat pod tlakem, často v nejistotě. Budeme čelit chybám svým i jiných, zažijeme stres, neúspěchy, nepřízeň osudu. Mohou přijít prudké a zcela nečekané změny, díky kterým dojde i ke zhoršení kvality života. Je třeba se na všudypřítomnou nejistotu připravit, zvyšovat svou odolnost, otužovat se.Buduji a udržuji dobré vztahy


Doba života bude delší. Bude třeba umět dobře fungovat nejen v dlouhodobých vztazích s rodinou a přáteli, ale také vytvářet a udržovat dobré korektní vztahy se širším okruhem lidí. Třeba ve škole, v práci, se sousedy, v komunitě, na sociálních sítích, se svými oponenty, nebo s úplně cizími lidmi. Každý přemýšlí a prožívá svět jinak, umí jiné věci, pokud se naučíme dobře vycházet s různými lidmi, můžeme se od každého z nich něco naučit. Dobré vztahy byly, jsou a budou pro plnohodnotný život nezbytné a jejich význam v proměnlivé budoucnosti poroste.Konám dobro a stavím se zlu (kategorický imperativ)


„Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá,“ píše Jan Werich v pohádce Královna koloběžka. A platí i opak, přehlížet nebo tolerovat zlo se nakonec vždy vymstí, i když postavit se zlu vyžaduje často velkou odvahu i osobní oběti. Vést smysluplný život , to znamená i být užitečný pro své okolí i pro společnost. Celý život ti bude pomáhat zkušenost, že dobré skutky přinášejí dobrý pocit a že je radost pomáhat ostatním. Jsem tvůrcem budoucnosti


Každý nese část odpovědnosti za budoucnost světa, každý může přispět k řešení problémů, ať už jsou lokální nebo i globální, malé i velké. A každý by si měl být vědom, že i neúčast či nezájem se podílí na podobě budoucnosti. Připravujeme děti budoucnost nejen přijmout a zvládnout, ale také ji aktivně ovlivňovat a spolu-vytvářet. Ať už se bude svět vyvíjet jakkoliv, je povinností každého usilovat o to, aby byl lepší.Mám život ve svých rukou


Každý člověk chce vést smysluplný, naplněný a spokojený život a plnit si své sny. Těžko můžeme být v životě svobodní, pokud budeme ve vleku náhod osudu, obětí okolností či hříčkou v rukou technologií a umělé inteligence. Proto je důležité umět se svobodně rozhodovat, mít autonomii, zvládat překážky, dosahovat své cíle, a spoustu dalších věcí, které rozvíjíme skrze všechny naše Sciokompetence. Zkrátka umět (vždy) najít vlastní cestu, jak mít život ve svých rukou.
Hodnoty SCIO Škol


Vedeme děti k hodnotám humanismu, na nichž stojí svobodná demokratická společnost.Optimismus


Věříme, že vše se dá změnit k lepšímu, a hlavně věříme, že je možné změnit k lepšímu sám sebe, vyrůst, naučit se, cokoliv bude třeba, a totéž předáváme dětem.Odvaha


V překážkách vidíme především výzvu a příležitost. Podporujeme odvážná rozhodnutí dětí. Pomáháme jim hledat a rozvíjet jejich schopnosti. Rádi a často zkoušíme nové věci.Otevřenost


Otevřenost chápeme jako upřímnost, transparentnost, ale i vstřícnost k podnětům, které k nám přicházejí zvnějšku.Svoboda


Svoboda je neoddělitelně spojená s odpovědností. Proto se snažíme dávat dětem prostor a svobodu se rozhodovat, učíme je nést za rozhodnutí odpovědnost a poučit se z chyb.Morálka


Morálka pro nás znamená respektovat druhého člověka a jeho práva, prosazovat dobro a postavit se zlu. Aktivita


Vítáme a podporujeme každou aktivitu dětí (kromě těch, které nerespektují druhé nebo škodí). Škola je místem, kde jde leccos vyzkoušet.Na webu ScioŠkol se můžete také seznámit s tím, jak se tam učí na základkách i na středních školách.


0 komentářů: