Učitelé základních a středních škol dostali od roku 2017 přidáno nejvíc. Nepedagogům a učitelům na vysokých školách plat rostl pomaleji

pátek 18. června 2021 ·

„Mezi roky 2017–2021 se v českém školství konečně výrazně absolutně i relativně zvýšily platy učitelů a některých dalších pracovníků ve vzdělávání. Současné vládě se však přesto nepodaří naplnit své programové prohlášení, v němž se zavázala, že „platy učitelů a nepedagogů se na konci volebního období v roce 2021 dostanou minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017.“ Nepodaří se jí to především proto, že sice upřednostnila učitele v regionálním školství, ale současně zanedbala vysoké školy a některé další skupiny pracovníků ve školství.“ (Jan Koucký: Platy učitelů zdolávají rekordy)


Zdroj: Beduín 21/2021 


Systematickou pozornost učitelským platům a jejich srovnání s výdělky v jiných oborech už nějakou dobu věnuje think-tank IDEA, zatím poslední srovnání připravili Daniel Münich a Vladimír Smolka a vydali jej v létě 2020 pod názvem Platy učitelů v roce 2019: Blýská se na lepší časy


Nyní k tomu přibyl nový počin výzkumníků z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kteří slibují v rámci projektu Důvody nedostatku učitelů dvakrát ročně komentovat a interpretovat „klíčové ukazatele vývoje výdělků ve školství v kontextu vývoje výdělků v celé české ekonomice“. První porovnání, které se soustředí na vývoj výdělků ve školství v letech 2015 až 2020 s důrazem na splnění vládního slibu z roku 2018, je k dispozici ZDE.


Podle analýzy byl průměrný výdělek všech zaměstnanců ve školství v roce 2017 na úrovni 96 % celostátního průměru, do roku 2020 dosáhl 107 %. Plat učitelů v regionálním školství se zvýšil z průměrných 27 tisíc v roce 2015 na průměrných 43 400 v roce 2020.


Zároveň autoři analýzy ukazují, že zvyšování platů nebylo jen kosmetické. Výdělky v jiných oborech se sice také zvedaly, ale zdaleka ne tak rychle jako ve školství. Růst platů ve školství je také rychlejší než roční míra inflace, která se v posledních letech pohybuje kolem 3 %, což je pro zaměstnance ve školství další plus. Tento rychlý růst je ale podle autorů analýzy spíše důsledkem okolností, se kterými vláda v době, kdy koncipovala své programové prohlášení, nepočítala. 


„Programové prohlášení se vytvářelo v době ekonomického růstu, kdy se průměrné mzdy v české ekonomice začaly meziročně zvyšovat o více než 8 % a ekonomické výhledy na další roky byly příznivé. Předpokládalo se proto, že v roce 2021 se mzdy v celé české ekonomice mohou přiblížit ke 140 % jejich úrovně z roku 2017 a zvýšení mezd ve školství o polovinu je tedy docela představitelné. Současně by to znamenalo, že by se výdělky v celém školství z 96,3 % v roce 2017 dostaly v letošním roce (2021) na úroveň 103 až 105 % celostátního průměru,“ uvádí se v analýze.


Přesto autoři konstatují, že vláda svůj slib z programového prohlášení, podle nějž se „platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostanou minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017“, tak úplně nesplnila. V průměru bude podle jejich odhadů na konci roku 2021 průměrná výše výdělku ve školství (všech, tj. pedagogů i nepedagogů) „lehce nad 41 tisíc“, což odpovídá 145 % průměrného výdělku z roku 2017. Navíc upozorňují, že zvyšování platů bylo nerovnoměrné.


Přednost dostali především učitelé základních a středních škol – ti si polepšili ve srovnání s průměrem z roku 2017 o 60,3 %, respektive o 56,4 % (průměrný výdělek v roce 2020 byl 45 164 Kč, resp. 45 353 Kč). „V případě učitelů v regionálním školství lze skutečně předpokládat, že jejich průměrný plat se bude v roce 2021 pohybovat již kolem 48 tisíc a oproti roku 2017 se tedy skutečně zvýší o více než polovinu. 


Pro další skupiny pracovníků ve školství to však neplatí. Průměrné měsíční hrubé výdělky všech nepedagogických pracovníků ve školství letos nepřesáhnou 30 tisíc a zůstanou tedy na 140 % hodnoty z roku 2017. Výdělky učitelů vysokých škol se sice v průměru dostanou lehce nad 60 tisíc, protože však v roce 2017 činily 48 tisíc, půjde dokonce pouze o 27procentní zvýšení,“ uvádí se v analýze.


Analýza rovněž připomíná, že zvýšení učitelských platů posune Českou republiku na mapě Evropy nahoru i z pohledu podílu HDP investovaného do vzdělávání. Mzdové výdaje státu na školství se mezi lety 2017 a 2021 zvýšily z necelých sto miliard na více než 150 miliard – pětina těchto nákladů jde na úkor rostoucího počtu zaměstnanců (z 286 tisíc v roce 2017 na letos předpokládaných 317 tisíc). „Za předpokladu zachování přibližně stejného podílu ostatních (investičních a provozních) výdajů ukazatel podílu na vzdělávání pro Českou republiku v roce 2020 převýší 4 % a v roce 2021 se pravděpodobně přiblíží až k 4,4 % HDP,“ konstatují autoři analýzy s tím, že se tak Česká republika přiblíží evropskému průměru. 


Upozorňují zároveň, že každá vláda, která vzejde z podzimních voleb, bude nucena výrazně zpřísnit rozpočtovou politiku. To by se mohlo dotknout i u nás nevídané úrovně výdělků ve školství, které se „v letošním roce přibližují již k úrovni 111 % celostátního průměru, což je nejvíc v celém období od roku 1953“.


0 komentářů: