Žáci se učí online bezpečnosti i díky O2 Chytré škole

středa 28. července 2021 ·

Popularizátor informatiky Miroslav Mráz vede brněnské Digi centrum a působí v tamní ZŠ Labyrinth. Díky grantu O2 Chytré školy například v této základní škole věnovali pozornost online bezpečnosti, kritickému myšlení a práci s daty. M. Mráz připomíná, že je klíčové nabídnout učitelům pomocnou ruku při výuce "nové” informatiky a poskytnout co nejvíce konkrétních ukázek pro to, jak digitální kompetence smysluplně rozvíjet napříč předměty.


Vím, že je to troufalá otázka. Ale zkusme to: jak podle vás bude vypadat české školství za deset let? Viz revoluce 4.0?


Obecně si myslím, že na základních a středních školách do určité míry proběhne několik trendů. Nástup mladé generace učitelů se zahraničními zkušenostmi, například z Erasmu, s lepšími jazykovými dovednostmi a s tím spojeným větším rozhledem – mimo jiné také díky schopnosti čerpat ze zahraničních zdrojů, větší míře spolupráce se zahraničními kolegy/studenty.


Dále větší poptávka po vzdělání, které bude více odpovídat předpovídaným změnám na pracovním trhu. Zejména zvýšená míra automatizace a nástup umělé inteligence do různých odvětví přinesou důraz na rozvoj podnikavosti, kreativity, komunikace a řešení složitějších problémů spolu s rozvojem digitálních a technických kompetencí žáků.


Nepřestanou se také rozevírat nůžky v kvalitě poskytovaného vzdělání v závislosti na kvalitě vedení a pedagogů jednotlivých škol. Myslím, že se zvýší podíl soukromých škol a vzdělávacích firem, častěji bude docházet k outsourcingu vzdělávání, kdy budou školy v běžné výuce využívat externí lektory a služby.


Jaká situace u vás v souvislosti s návratem dětí do škol panuje? S čím se potýkáte? Podepsal se uplynulý rok nějak na psychice žáků, pedagogů?


Na naší škole jsme díky kvalitní průběžné komunikaci jak s rodiči a dětmi, tak mezi pedagogy, dokázali udržet dobrou úroveň výuky a vysoké zapojení dětí. Je však pravda, že celkově bylo toto období pro všechny náročné. Poslední dva měsíce jsem pocítil jistou únavu z online prostředí a jsem nyní rád za současný návrat do prezenční výuky, kde klademe větší důraz na socializaci a obnovení standardních návyků a psychické pohody, než na zběsilé dohánění učiva.


Vedete Digi centrum v Brně, spolupracujete s Elixírem do škol. Jak v současné době vypadá výuka fyziky a digitálních technologií ve školách? V čem vidíte největší rezervy, jak by se výuka měla změnit a jak by měla vypadat v budoucnu?


Všechny aktivity DIGI centra Brno byly v posledním půlroce v online podobě a podle počtu účastníků, který se průměrně pohybuje kolem 30–40 učitelů, můžu říct, že učitelé aktivně hledají inspiraci, nebojí se objevovat a experimentovat. Věřím, že některé osvědčené nástroje najdou uplatnění také v prezenční výuce. Měl jsem možnost nahlédnout do komunity fyzikářů v Elixíru do škol a musím říct, že jsem byl nadšený, jak tato komunita funguje. Pravidelně sdílí inspiraci včetně zajímavých experimentů do výuky, které dělají hodiny zábavné a zároveň se během nich žáci hodně naučí.


V rámci revize RVP (Rámcové vzdělávací programy), která zavádí nové pojetí informatiky a digitální kompetenci, vnímám jako klíčové nabídnout učitelům pomocnou ruku při výuce „nové“ informatiky a poskytnout co nejvíce konkrétních ukázek pro to, jak digitální kompetence smysluplně rozvíjet napříč předměty. Obecně si myslím, že bychom se měli zaměřit na větší propojení témat mezi předměty, projektovou výuku, poskytnout žákům více příležitostí vidět, jak funguje reálný svět a zapojovat do výuky také lidi mimo školu, například podnikatele, vědce, umělce, úředníky a další.


Čemu konkrétně jste se věnovali v grantovém programu O2 Chytré školy a co vám tato zkušenost přinesla?


Zapojení do projektu naší škole přineslo zejména příležitost systematicky a dlouhodobě se věnovat důležitým tématům digitálního světa. V prvním ročníku jsme se věnovali online bezpečnosti, kritickému myšlení a práci s daty. Naši učitelé a žáci se mohli intenzivně ponořit do témat prostřednictvím workshopů od partnerů Akademie CZ.NIC a Zvolsi.info a také formou žákovských projektů, které tato témata dále rozvíjely.


Žáci si například vyzkoušeli založit veřejné profily známých osobností na sociálních sítích a natočili vlastní videa, včetně nastavení zabezpečení, sdílení, vytvářeli a odhalovali lži. Žáci druhého stupně zpracovali mezipředmětový projekt na práci s daty. V druhém ročníku rozvíjíme u učitelů a žáků digitálních kompetence napříč předměty formou projektů, které budou posléze publikovány pro další školy jako inspirace na webu navrhnutém žáky. Učitelé také prošli workshopem od partnera Replug.me k tématu digitálního well-beingu. To nám pomohlo lépe zreflektovat výhody, ale i rizika distanční výuky.


Jak obecně pohlížíte na portál O2 Chytrá škola. V čem může být prospěšný?


Portál O2 Chytrá škola všem doporučuji. Je skvělým zdrojem pro všechny, kteří se chtějí lépe zorientovat v důležitých tématech digitálního světa a získat metodické podklady do výuky.
0 komentářů: