Karel Gargulák: Žák připraven na školu, nebo škola připravená na žáka?

pátek 20. srpna 2021 ·

Dilema, které teoreticky i z pohledu regulace máme již dávno “pořešeno”. Národní strategické dokumenty, cíle i obsah vzdělávání, legislativní ukotvení (např. dítě u zápisu nemusí být) dává zapravdu druhému přístupu.


Zdroj: Facebook autora 6. 7. 2021


Přesto je ČR v komparativní rovině s okolním světem leaderem v počtu odkladů vstupu žáků na základní školu. A po pandemii to bude ještě více: “„Letos je výjimečný rok, míváme standardně od šesti do 10 odkladů, letos je to téměř dvojnásobek. Nyní to problém nepředstavuje, a to ani ekonomicky – budeme mít početně slabší třídy po 18 dětech a bude se tam hezky učit,“ uvedl pro Právo Pavel Rafaj, ředitel ZŠ Krásovy domky.”


K příčinám odkladů více výzkum dr. Gregera a kolegů a kolegyň a závěry: “Nedůvěra ve školský systém (ať už ze strany rodičů, či psychologů a dalších odborníků) a implicitně i skutečnost, že škola není připravena na různé děti, vede často k volbě odkladu školní docházky a zřejmě ta stojí i za nebývalým nárůstem využívání tohoto opatření, které by mělo být určeno pro malý podíl dětí spolu s intervenčními programy pro jejich lepší start školní docházky. V této situaci velkého počtu odkladů, bychom naopak měli přehodnotit míru těchto opatření a skutečně si znovu položit otázku, pro jaké děti je odklad skutečně potřebný a užitečný. Naproti tomu bychom měli nastavit očekávání od školského systému v duchu důrazu na spravedlivý a inkluzivní přístup, aby byla škola připravena na každé dítě. K tomu je však třeba vytvořit nejen očekávání, ale také podmínky pro školy, aby toto očekávání mohly naplnit.”přečtěte si: Pandemie se vyřádila i na nejmenších. První třídu nezvládnou, bojí se rodiče předškoláků


0 komentářů: