Špatné vztahy jsou dle MŠMT jedním z největších problémů ve školách

pátek 27. srpna 2021 ·

K největším problémům, které narušují přátelské prostředí ve školách a vzdělávání dětí, patří spory mezi zaměstnanci, vedením a zřizovateli škol. Stížnosti na ně tvořily loni asi čtvrtinu podnětů, kterými se zabýval školský ombudsman. Vyplývá to z výroční zprávy o stavu vzdělávání v ČR v roce 2020, kterou připravilo ministerstvo školství. Materiál by měl úřad v nejbližší době předložit vládě. Podle ministerstva si zaměstnanci škol často stěžovali na šikanu, ve většině případů se ale nepotvrdila. Zpravidla se ukázalo, že pracovníci neznali dobře svá práva a povinnosti.


Zdroj: Deník N 28. 7. 2021 


„Počet podnětů, které dostal školský ombudsman, ve čtvrtém roce jeho působení ve funkci opět vzrostl, a to i přesto, že školy byly od března 2020 zavřené,“ uvedlo ministerstvo ve výroční zprávě. Zatímco ve školním roce 2018/2019 došlo školskému ombudsmanovi 2095 dotazů či stížností, o rok později to bylo o 175 víc. Ve školách bylo podle ministerstva 192 000 pedagogických a 77 000 nepedagogických pracovníků.


Kromě dotazů na koronavirus, které se vyřizovaly zvlášť a úřad je do statistiky nezahrnul, byly nejčastějším tématem pro školského ombudsmana Ladislava Hrzala problematické vztahy mezi pedagogy či zřizovatelem a vedením školy. Jejich spory se týkaly zhruba 25 procent podnětů.


Stěžovatelé podle Hrzala často poukazovali na šikanu, která se nakonec nepotvrdila. Zpravidla šlo o případy, kdy nadřízený požadoval plnění povinnosti v souladu se svými pravomocemi. Pracovníci podle ombudsmana mnohdy neznali své povinnosti, ani svá práva. „Rozepře mezi pedagogy jsou často dány nesouhlasem s výší úvazku, rozdílným pohledem na formy a metody vyučování, osobními sympatiemi a antipatiemi, pomluvami a donášením,“ popsal úřad.


Informace o nedobrých vztazích mezi zaměstnanci škol se podle něj ve většině případů loni dostaly i k rodičům a dětem. „Výsledkem bývá názorové rozdělení pedagogů a rodičů na několik skupin, které pak mezi sebou ‚soupeří‘ a zájmy žáků se dostávají na ‚vedlejší kolej‘,“ upozornilo ministerstvo.


Počet podnětů na šikanu vzrostl ve školním roce 2019/2020 meziročně z 49 na 68. Kromě sporů mezi zaměstnanci byly časté hlavně stížnosti rodičů na učitele dětí. I v těchto případech se ale podle Hrzala zpravidla nejednalo o šikanu, ale o oprávněné požadavky pedagogů. Šlo například o výchovná opatření po kázeňských přestupcích žáků, hodnocení, množství úkolů nebo technické vybavení domácnosti, vyjmenoval úřad.


Oproti předešlému školnímu roku podle něj ubylo podnětů na šikanu mezi žáky. Loni jich školskému ombudsmanovi přišlo 6, předtím 14. Roli v tom podle ministerstva hrálo uzavření škol a pokles mediálního zájmu o téma šikana.


Desetina dotazů či stížností se týkala inkluze. Rodiče i pedagogové vyjadřovali hlavně nespokojenost s tím, že se výuka příliš podřizuje dětem s poruchami chování či učení. Další podněty přišly například kvůli přijímání dětí do mateřských a základních škol nebo přijímacím či maturitním zkouškám.


0 komentářů: