Tereza Engelová: Školství už nikdy nebude jako před covidem, to však není jen špatně, tvrdí náměstkyně ministra

pátek 3. září 2021 ·

Covid-19 nenávratně změnil české školství a rodiče se kvůli zavřeným školám a online výuce dostali mnohem blíž ke vzdělávání svých dětí. „Díky tomu vyvíjejí teď správný, pozitivní tlak na školy, aby se výuka proměnila,“ říká v rozhovoru pro HlídacíPes.org náměstkyně ministra školství Pavla Katzová.


Zdroj: Pedagogické info 28. 8. 2021


Jak podle vás minulý školní rok poznamenaný online výukou ovlivní ten nadcházející? Kam se školství kvůli, nebo díky covidu-19 posunulo?


Domnívám se, že obojí – kvůli i díky – je správně. Školství už nikdy nebude úplně stejné jako před pandemií, to si velice dobře uvědomujeme. Ukázalo se, že nedostatky nebo problémy českého školství, které jsme si už identifikovali a popsali ve Strategii 2030+ (dokument k plánované revizi a modernizaci českého vzdělávacího systému v dekádě 2020 – 2030 – pozn. red.), se v průběhu pandemického období jenom více zdůraznily a odhalily. Což můžeme primárně ilustrovat třeba na tom, že si školy a i my lépe uvědomili jistou přehlcenost školních vzdělávacích programů. Že žáky v řadě případů učí věci, které nejsou vždy zcela podstatné.


Myslím, že pandemické období umožnilo i rodičům si toto lépe uvědomit, protože byli mnohem blíž vzdělávání svých dětí. Často v jedné domácnosti viděli, co se v době distanční výuky učí. A díky tomu i rodiče vyvíjejí teď správný, pozitivní tlak na školy, aby se výuka proměnila.


Toto my vidíme jako vlastně pozitivní důsledek toho negativního a velice problematického období. Revize rámcových vzdělávacích programů, na jejichž základě školy tvoří své vzdělávací programy, je jednou z priorit Strategie 2030+, na které už ministerstvo začalo pracovat. Revize by měla proběhnout v duchu: učit méně, aby se děti naučily více.


 

Méně je více

 

Jak se to dá ale převést do praxe? Máte nějaký skutečný plán a konkrétní doporučení pro školy, aby zařadily třeba více důrazu na schopnosti jednotlivých žáků?


Dílčí doporučení máme už nyní a školám jsme je dávali v průběhu minulého školního roku. Teď připravujeme i pro další školní rok konkrétní návody a doporučení pro učitele škol, jak v jednotlivých vzdělávacích oblastech obsažených v rámcových a vzdělávacích programech měnit vzdělávací obsah a vypustit to, co není úplně klíčové z hlediska získávání kompetencí a dovedností. To jsou krátkodobé, okamžité nástroje, které do škol posíláme.


Dlouhodobá strategie je právě revize celého rámcového vzdělávacího programu zejména pro základní vzdělávání. Musíme si znovu ujasnit, co chceme, aby žák na konci základní školy uměl, jaké má mít dovednosti, jaké má mít znalosti, co je to jádro, které by měl mít každý absolvent základní školy, a co se případně naopak může proměňovat s ohledem na nadání nebo speciální vzdělávací potřeby žáka či konkrétní profilace školy. To je ale dlouhodobý úkol, který před námi stojí v rámci zmiňované Strategie 2030+, do jejíž přípravy ministerstvo zahrnulo široký okruh zainteresovaných stran aktérů vzdělávacího systému.


A jaké na tyto podněty máte reakce ze strany samotných škol? Mluvila jsem s řadou ředitelů základních škol a podle nich online výuka přinesla právě uvědomění si přehlcenosti žáků a snahu osekat učivo na to nejdůležitější penzum. Nehrozí ale, že při návratu na prezenční výuku se řada učitelů vrátí v tomto ohledu do „starých zajetých kolejí“?


Školy už v současné době mají vcelku značnou samostatnost ohledně toho, co žáky učí. Tím, že máme dvoustupňové curriculum, tak stát stanoví určitý rámec, povinné výstupy v jednotlivých klíčových bodech a škola si pak na základě tohoto rámce stanoví svůj konkrétní školní vzdělávací program. Tedy sama si určuje konkrétní učivo, konkrétní obsah, kterým námi dané cíle naplňuje.


Máte ale pravdu, že pak do značné míry nastává problém na úrovni konkrétních škol, kde je nutné, aby si prošly interním procesem a interní změnou svého vzdělávacího programu a nějakým způsobem přijaly, že je to možné a že je to dobré. Domnívám se, že právě tento proces pandemická situace skutečně významně urychlila…


Celý text rozhovoru najdete ZDE.

1 komentářů:

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
3. září 2021 v 19:12  

Je fascinující sledovat, jak jeden článek (vysoká úřednice MŠMT) popisuje přehlcenost žáků učivem a nutnost proměny obsahu vzdělávání, zatímco článek hned pod ním (ČŠI) vypráví o závažných výpadcích a mezerách žáků ve vědomostech a dovednostech.