Předvolební debata SKAV: Dvě nejsilnější koalice chtějí hned po volbách znovu poslat do sněmovny zákon o pedagogických pracovnících

čtvrtek 7. října 2021 ·

V předvolební debatě Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) na téma Změní české školství po volbách směr? se sešli zástupci stran a hnutí, které tvoří tři nejsilnější politická uskupení před volbami. “Na zásadních tématech jsme se shodli,” komentoval dvouhodinovou diskusi se zástupci současné opozice Tomáš Hamberger (ANO).


Zástupci koalic SPOLU a Piráti a STAN jako “školskou” prioritu pro novou poslaneckou sněmovnu shodně označili nové projednání zákona o pedagogických pracovnících. Za podstatné považují zakotvení role uvádějícího učitele ve školské legislativě a posílení pomocných pedagogických profesí. Nerovnosti v přístupu ke vzdělávání


Snižování nerovností ve vzdělávání mají v obecné rovině ve volebním programu hnutí ANO i obě koalice, svou politiku chtějí v příštích letech stavět na přímé podpoře strukturálně postiženým regionům, mezirezortním přístupu k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, do škol chtějí dostat více podpůrných pedagogických pracovníků.


“Receptem na předcházení nerovností je, že spolu začnou zřizovatelé, sociální pracovníci, škola komunikovat. Nepotřebujeme povinný předškolní ročník, potřebujeme ke konkrétním dětem dostat konkrétní pomoc ještě před vstupem na základní školu, je to o komunikaci,” řekl Petr Gazdík (STAN). Tato komunikace by podle něj měla začínat už na úrovni ministerstev školství a práce a sociálních věcí, kde ale nyní selhává. Školy a zřizovatelé by se podle všech zúčastněných politických stran a hnutí měli při podpoře školním neúspěchem ohrožených dětí ze znevýhodněného prostředí obrátit na neziskové organizace, které se této ohrožené skupině věnují a pracují také s rodinou, na niž škola dosáhne jen obtížně. Povinný předškolní rok označili školští experti koalic SPOLU a Piráti + STAN za “nepovedený experiment”.


Stát má podle nich poskytovat legislativní rámec, konkrétní podpora škol by ale měla vycházet z podmínek v regionu. “V regionech to řídí čtrnáct krajských ministerstev. Každý kraj je specifický, musíme zacílit na regionální rozdíly a s tím pracovat,” myslí si Marek Výborný (KDU-ČSL). V těch nejproblematičtějších chce Martin Baxa (ODS) vyčlenit na podporu vzdělávání prostředky také z Fondu spravedlivé transformace. Podporu začínajících učitelů, která zabrání jejich odchodům zejména ze škol v ohrožených regionech, považuje za klíčovou Tomáš Hamberger (ANO).Doučování po pandemii


Po volbách chtějí politické strany řešit především otázku, kdo bude doučovat. Na tom, že doučování je řešení, se shodují. “Problém je v personálních kapacitách, školy vědí, kterým dětem finanční prostředky směřovat, v Plzni velmi pomáhají studenti pedagogické fakulty,” podotkl Martin Baxa. Podle Petra Gazdíka by mohl stát finanční prostředky na doučování směřovat vedle pedagogických fakult i organizacím neformálního vzdělávání, za dobrou cestu považuje peer projekty.Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP)


Široký konsensus uvnitř odborné komunity vidí jako jedinou cestu pro revizi RVP všichni zúčastnění. “Výsledkem pokoutně připravené malé revize je, že se digitální gramotnost postavila proti všemu ostatnímu. Nejsem proti jejímu posílení, ale není možné posílit jednu oblast a ostatní tímto způsobem “osekat”,” zkritizoval současné vedení ministerstva školství Marek Výborný, koalice SPOLU chce znovu “otevřít malou revizi a zahrnout ji do celku, neřešit malou a velkou revizi, ale jednu revizi RVP”. Důraz klade koalice SPOLU také na to, aby součástí revidovaného RVP byly modelové školní vzdělávací programy.


Na implementaci revidovaného RVP by podle zúčastněných měla dohlížet Česká školní inspekce (ČŠI), neshodnou se ale na tom, zda by předtím měla projít reformou. “My s reformou ve volebním programu počítáme, do budoucna by ČŠI měla být poradním a metodickým orgánem, který řeší spory,” řekl Petr Gazdík. Pavel Klíma (TOP 09) oponoval, že tuto roli v Jihočeském kraji, kde působí jako náměstek hejtmana, již plní. Podle Tomáše Hambergera by úspěšnost implementace revidovaného RVP měli hodnotit také rodiče žáků.Strategie 2030+ a její implementace


Na její podpoře se zástupci nejsilnějších politických uskupení shodují. “Chybí nám v ní dvě věci: má malou ambici ohledně reformy přijímacích a maturitních zkoušek a opomíjí odborné školství, to je zapotřebí doplnit,” řekl Martin Baxa za koalici SPOLU.Příprava učitelů


Změnu v pregraduálním vzdělávání na pedagogických fakultách považují za důležitou opět všichni zúčastnění, jednotný názor nemají na rovnováhu mezi zájmem státu a akademickou svobodou. “Klíčové je formulovat poptávku za stát, například že učitelé potřebují více praxe. Akademická sféra má svobodu, ale také má povinnost zajistit, aby na výstupu byli učitelé, které tato země potřebuje,” myslí Daniel Mazur (Piráti).


Podle Petra Gazdíka bude muset pregraduální vzdělávání projít revolucí, protože “stát skutečně bude muset změnit akreditované studijní programy,” pokud chce, aby se na školách učilo jinak. “Tady se s Petrem Gazdíkem neshodujeme, pedagogické fakulty se velmi posunuly, je třeba klást větší důraz na praxi, ale nemůžeme otevírat Pandořinu skříňku a říkat, že stát bude nařizovat, jak bude vypadat vzdělávání učitelů,” reagoval na to Martin Baxa s tím, že nemá jít o revoluci, ale o evoluci.


Záznam předvolební debaty SKAV na téma Změní české školství směr? najdete ZDE.


Debaty se zúčastnili:

Tomáš Hamberger / hnutí ANO

Daniel Mazur / koalice Piráti a STAN (Piráti)

Petr Gazdík / koalice Piráti a STAN (STAN)

Martin Baxa / koalice SPOLU (ODS)

Marek Výborný / koalice SPOLU (KDU-ČSL)

Pavel Klíma / koalice SPOLU (TOP 09)


Odpovídali na tato témata:

— Považujete nerovný přístup ke vzdělávání za zásadní problém? Jak na něj chcete reagovat?

— Co uděláte pro to, aby se děti i učitelé ve škole cítili lépe než dnes?

— Jak zajistíte, aby revize RVP probíhala transparentně a vedla ke vzniku kvalitního kurikula? 

— Budete pokračovat v implementaci Strategie 2030+? Jak ji podpoříte?

— Odpovídá příprava učitelů potřebám současného vzdělávání? Je třeba ji změnit?

— Jak zabráníte předčasným odchodům dětí ze vzdělávání?


0 komentářů: