15 let Waldorfského lycea v Praze

středa 10. listopadu 2021 ·

V pátek 12. 11. 2021 se uskuteční oslava 15. výročí založení významné pražské alternativní střední školy – Waldorfského lycea. Program akce bude obsahovat úvodní workshopy pro rodiče a absolventy školy, po kterých proběhne od 17.00 slavnostní zahájení a vystoupení.


V průběhu večera bude k dispozici bohaté občerstvení a kulturní program, zajištěný zejména hudebními soubory studentů a absolventů školy. Bude též možné prohlédnout si prostory školy, studentské výstupy z výuky či fotografie z historie školy. Z řad hostů svou účast předběžně přislíbili např. kandidát na budoucího ministra školství Petr Gazdík, radní pro školství Magistrátu hl. m. Prahy Vít Šimral a ředitelka tamního odboru školství Lenka Němcová, publicista v oblasti vzdělávání Tomáš Feřtek, ředitel Inovačního institutu Bohumil Kartous, ředitel Českých center Ondřej Černý či spoluzakladatel a moderátor DVTV Martin Veselovský. Během večera tedy bude možné též neformálně diskutovat o situaci v českém školství a o možné roli a přínosu waldorfských škol v naší vzdělávací soustavě. Vše podstatné o oslavě naleznete na stránkách školy.


Waldorfské lyceum v Praze bylo otevřeno v roce 2006 s cílem rozšířit pražskou nabídku středoškolského vzdělávání o školu s odlišným přístupem. Bylo zřízeno Magistrátem hl. m. Prahy jako určitý experiment s otázkou, zda je tento nový typ školy životaschopný. První studenti úspěšně maturovali v r. 2010, druhá maturitní třída se v roce 2011 umístila na 1. místě v ČR mezi středními odbornými školami ve státních maturitách. Od té doby není pořadí zveřejňováno, z dostupných statistik však lze vyvodit vysokou úspěšnost maturantů, srovnatelnou s lepšími gymnázii. Waldorfské lyceum se postupně z hlediska převisu uchazečů stalo jednou z nejžádanějších škol v Praze – hlásí se na ni až čtyřnásobné množství uchazečů, než je možné přijmout. 


Po celou dobu své existence se však škola nachází v provizorních podmínkách a nemá vlastní budovu, která by odpovídala jejím potřebám a která by umožňovala přijmout více než jednu třídu v ročníku. Tento stav koresponduje s celkovou obtížnou situací (nejen) pražského středního školství – z demografické prognózy vyplývá, že mezi lety 2020 a 2030 bude v Praze výrazně přibývat počet středoškoláků, po roce 2030 to bude až o 60% více oproti současnému stavu. Podle některých odhadů si to vyžádá výstavbu 2–3 nových středních škol a řadu dalších opatření.


Charakter výuky na Waldorfském lyceu Waldorfské lyceum realizuje unikátní model rozvojového vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj nejen odborných, ale i metodických, sociálních a osobnostních kompetencí. Klade důraz na vlastní myšlení, tvořivost, iniciativu a podnikavost, spolupráci a komunikaci. Jak říká ředitel školy Ivan Smolka, „klasický způsob vzdělávání již neodpovídá stavu a potřebám společnosti. Naši současní žáci budou muset několikrát za život změnit profesi, naučit se úplně nové věci, přizpůsobit se zcela změněným podmínkám. Škola tedy už nemůže být jen institucí k předávání informací a vytváření znalostí, ale měla by přejít k podpoře celkového vývoje žáka, tedy i k vytváření jeho schopností a vlastností.“ 


Základním přístupem k výuce je tzv. objevitelské vyučování, koncentrované do různých projektových bloků (tzv. epoch). Ve většině předmětů nejsou studentům poznatky sdělovány, ale přicházejí na ně spolu s učitelem. Podílí se tak na řešení, mohou přicházet se svými náměty a pohledy na věc, jsou vedeni k vlastnímu myšlení. Z pohledu studentů a absolventů patří Waldorfské lyceum k nejpozitivněji hodnoceným středním školám v České republice. Ve studentském hlasování v projektu Střední Roku se škola každoročně umisťuje na předních místech. Ve školním roce 2018/2019 dokonce získala 1. místo v kategorii Hlavní město Praha. 


Vedle pravidelné výuky absolvují studenti i týdenní umělecké projekty a také 1–2 týdenní praktika mimo školu – zeměměřické praktikum v 1. ročníku, ekologické praktikum ve 2. ročníku, dvoutýdenní sociální praktikum ve 3. ročníku a profesní praktikum ve 4. ročníku. Na těchto aktivitách se podílí široké spektrum spolupracujících institucí, např. při sociálním praktiku nabízíme studentům více než 20 organizací (speciální MŠ a ZŠ, chráněné dílny, poradny pro uprchlíky, domovy pro seniory, střediska pro drogové závislosti). 


Od r. 2014 je Waldorfské lyceum též držitelem titulu Světová škola, udělovaného školám, které se ve výuce teoreticky i prakticky zabývají globálními tématy. Z velkého množství různých aktivit lze zmínit ještě např. podnikatelský projekt, ročníkové práce a jejich veřejná prezentace, mediální projekt spojený s tvorbou vlastního časopisu, Den poezie, aktivní účast v Klubu mladého diváka, systém individuálních rozhovorů se studenty, celotřídní divadelní projekt, každoroční účast na mezinárodním eurytmickém festivalu v německém Wittenu, koncerty třídních pěveckých sborů, studijní cesty do zahraničí apod.
________________________


Waldorfská pedagogika má více než stoletou tradici, je nejrozšířenějším typem alternativního vzdělávání ve světě, v 76 zemích světa existuje několik tisíc školek a škol. Za posledních 30 let se počet waldorfských škol zvýšil zhruba desetkrát. Pro dnešní dobu přináší waldorfská pedagogika velmi podnětný způsob komplexního vzdělávání. Nezaměstnanost absolventů waldorfských škol je podle německých či dánských statistik zhruba čtvrtinová oproti průměru, absolventi se uplatňují v celé škále oborů napříč pracovním trhem.

0 komentářů: