Expertní panel zve na workshopy k revizi RVP. Na osmi vysokých školách chce diskutovat o sedmi principech, z nichž by měla revize vycházet

čtvrtek 18. listopadu 2021 ·

Před dvěma měsíci začal pracovat expertní panel pro revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Jmenováni do něj byli odborníci z různých oblastí vzdělávacího systému, od škol po státní instituce. Ti od začátku září v sedmi pracovních skupinách hledali konsenzus na tom, jaké základní otázky je třeba při přípravě nového RVP položit – a jak na ně odpovědět.


Zdroj: Beduín 37/2021, 15. 11. 2021


„Panel je velmi pestrý a tomu odpovídá i pestrost názorů. Našli jsme ale princip, jak hledat konsensus v rámci pracovních skupin věnujících se sedmi základním tématům a teď jej chceme předložit veřejnosti a ověřit si, jestli je způsob, jak o revizi přemýšlíme, smysluplný,“ říká ředitel expertního panelu Jan Jiterský.


Ověřit si to chtějí na osmi workshopech, které budou mít hybridní podobu – část diskutujících se bude účastnit naživo (pokud to epidemiologická situace dovolí), část online. „Na workshopu představíme téma, jak jej zpracoval expertní panel, včetně různých alternativ odpovědí na položené otázky, které podle nás připadají v úvahu. Součástí diskuse budou i případná rizika,“ vysvětluje Jan Jiterský. Čím více lidí se zúčastní, tím podle něj lépe – cílem je získat zpětnou vazbu z co největšího počtu „bublin“ vzdělávacího systému. I to je například důvod, proč se workshopy konají na pedagogických fakultách. „Chceme do procesu vtáhnout i ty, kdo se podílejí na přípravě učitelů,“ dodává Jan Jiterský.


Způsob, jakým expertní panel pracuje, se v mnohém podobá přípravě Strategie 2030+. Během dvou týdnů se panel pokusil najít odpověď na dilemata, která si označil za principiální. Nyní chce od odborné veřejnosti, aby předložené závěry korigovala. V další fázi procesu budou experti na základě podnětů z workshopů i připomínek zaslaných jinými cestami pracovat na „hlavních směrech“ pro vlastní revizi kurikula. Tento dokument by měl být hotový v dubnu 2022 a poté by měl projít dalším kolem veřejné diskuse. Ambiciózní harmonogram pro tvorbu nového kurikula byl představen v říjnu na konferenci, která oficiálně zahájila veřejnou diskusi k revizi.


Dokument shrnující „hlavní směry“ by měl sloužit jako zadání pro práci odborných skupin, které budou vytvářet novou podobu kurikula. Pokud to bude s ohledem na zadání smysluplné, měly by v této fázi skupiny využít i materiály, které vznikly při předchozích neúspěšných pokusech. „Víme, že revize startovala několikrát a že nestavíme úplně na zelené louce. Až budeme mít v ruce „hlavní směry“, vezmeme si, co už bylo odpracováno, a co bude možné, využijeme. Spolupracujeme také s lidmi, kteří se na předešlých pokusech podíleli,“ říká Jan Jiterský. Pokud vše půjde podle plánů MŠMT, od září 2023 bude moci odborná veřejnost nové kurikulum připomínkovat. Od září 2024 se pak počítá s tím, že by podle nového kurikula mohly začít učit první školy, od roku 2015 je plánován povinný „náběh“ podle možností školy, minimálně ale v 1. a 6. třídě. 


Ministerstvo školství se podle Jiterského poučilo z potíží z poslední velké revize RVP a plánuje proto masivní podporu pro školu. Ta by měla mít minimálně podobu konzultací k tvorbě nového školního vzdělávacího plánu (ŠVP), na které bude mít nárok každá škola. Zvažuje také další možnosti, jak školám s přechodem na výuku podle nového RVP pomoci. Patřit by k nim mohly vzdělávací projekty, které by pomáhaly s tvorbou ŠVP a jeho implementací, nebo ukázkové učební úlohy v rámci samotného dokumentu RVP. Expertní panel počítá také s přípravou autoevaluačních kritérií, která umožní školám posoudit, jak na tom se zaváděním nového kurikula jsou.Kdy a kde se bude diskutovat s lidmi z expertního panelu


19. listopadu 2021 → Klíčové kompetence a gramotnosti → PedF UK Praha

22. listopadu 2021 → Jádrový a rozvíjející obsah vzdělávání → PedF UP Olomouc

29. listopadu 2021 → Klíčové kompetence a gramotnosti → PedF UHK Hradec Králové

30. listopadu 2021 → Modelové ŠVP → PedF OU Ostravě

3. prosince 2021 → Učební plán – informatika → PedF JU České Budějovice)

7. prosince 2021 → Struktura RVP ZV → PedF UJEP Ústí nad Labem

9. prosince 2021 → Uzlové body → PedF ZČU Plzeň

zatím bez termínu → Průřezová témata → PedF TU Liberec


1 komentářů:

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
18. listopadu 2021 v 5:43  

Velmi prosím, nechtějte už po učitelích, aby sepisovali stostránkové dokumenty, k ničemu to nevede. Dejte školám možnost sestavit si vlastní učební plán, stručně popsat vzdělávací strategii a kritéria hodnocení, to se všechno vejde na tři stránky a bohatě to stačí. A v předmětech v učebním plánu bohatě stačí odkázat se na příslušnou pasáž RVP, když už tedy trváte na jeho mnohomluvnosti.