Markéta Riziková: Mobily do výuky určitě zapojme, ale musí to být promyšlené, to zatím prostě není, říká klinický psycholog

pátek 10. prosince 2021 ·

Digitální technologie budou děti provázet celý život, proto je třeba se s nimi bezpečně seznámit. „Elektronické prostředky jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem,“ říká profesor lékařské psychologie a klinický psycholog Radek Ptáček v rozhovoru pro Lidovky.cz.


Zdroj: Lidovky.cz 11. 7. 2021


Lidovky.cz: Je používání mobilů jako nástrojů školní výuky pro žáka spíše výhoda, nebo nevýhoda?


Elektronické prostředky jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. V otázce nutnosti měnit způsoby, jak vzděláváme děti, jsem progresivní. Vše ale musí být promyšlené a odůvodněné. Je naprostou mýlkou, že škola by měla děti učit pouze vyhledávat a využívat informace, s tím, že klasické „biflování“ je už zbytečné. Tohle není pravda. Jednou ze základních úloh školy je, aby se dítě významně posunulo ve svém kognitivním vývoji. 


Škola je o rozvoji základních poznávacích funkcí, například pozornost, paměť, schopnost učení, porozumění, syntézy analýzy. Mozek funguje podobně jako svaly. Jestliže dítě bude celé dny sedět bez dostatečného pohybu, povede to k řadě zdravotních problémů, které dítě budou provázet celý život. Stejně je to s učením. Potřebujeme, aby si dítě dostatečně rozvinulo paměť a schopnost učení. A to jinak, než že to bude dostatečně několik let trénovat, nejde. A v tomto smyslu je jedno, co se učí. Stejně většinu zapomene, ale důležité je, že bude mít rozvinutou a funkční paměť.


Lidovky.cz: Mobil tedy dovolí mozku lenošit?


Nevyvratitelné výzkumy dokazují, že když se mozek začne v určité oblasti spoléhat na výpočetní techniku, přestane používat struktury, které pro to má určené, a ty začnou degenerovat, a to ve všech případech – paměť, pozornost, schopnost učit se, schopnost orientovat se a podobně. Mobily do výuky zcela jistě zapojme, ale musí to být účelné a promyšlené. To zatím prostě není. Takže bych nejprve jasně vymezil, jak a proč. Otestoval, jestli to dětem prospívá nebo ne a až pak řešil, kdy se stanou součástí výuky.


Lidovky.cz: Jaký má používání mobilů vliv na dětský vývoj?


Ve vědeckých studiích, které máme k dispozici, jednoznačně převažují negativní nálezy. Čas strávený u informačních technologií prokazatelně vede k narušování schopnosti dlouhodobé koncentrace pozornosti, pracovní paměti a šířeji exekutivních funkcí, vnitřní motivace k náročné kognitivní činnosti. Nicméně informační technologie budou prostupovat životem našich dětí více, než myslíme, a způsoby, které si nyní ani nedovedeme představit. Takže musíme je učit především to, jak je účelně využívat a smysluplně a funkčně je integrovat do svého života. Dát dítěti do ruky mobil na několik hodin denně a neřešit, co a jak dlouho tam dělá, je vážné poškozování zdraví dítěte.


Lidovky.cz: V jakém ideálním věku může dítě začít používat mobil?


Nejsou na to jednoznačné názory. Ale výzkumy ukazují, že každá hodina strávená před obrazovkou u dětí v předškolním věku zvyšuje riziko poruch pozornosti až o deset procent. Dětem do čtyř let zcela bez výhrady informační technologie do ruky nepatří. Ve věku čtyř až šesti let mobil či tablet používá rodič s dítětem pouze na edukativní hry, které ho rozvíjejí. V mladším školním věku začínáme dítě učit počítač účelně využívat a povolíme možnost používat mobil i pro zábavu, ale v řízeném a omezeném čase. Nesmí to být každodenní samozřejmost.


Lidovky.cz: Na co by si rodiče měli dát pozor, když dítěti mobil povolují?


Mobil představuje dveře do jiného světa a to si rodiče neuvědomují. Rodiče si neuvědomují závažnost a nebezpečnost sociálních sítí a aplikací. Děti se stále častěji stávají obětí různých druhů nevhodného nebo dokonce zneužívajícího a kriminálního chování. Když s rodiči mluvím o tom, zda kontrolují to, s kým si dítě píše, co na sociálních sítích dělá, tak většina z nich se „pokřižuje“ a řekne, nebudu přece narušovat soukromí svého dítěte. Ale je to stejné, jako byste dítě vypustili nahé v noci do velkoměsta a vůbec vás nezajímalo, co s kým a kde dělá. S dítětem musí být jasná domluva, že jednou za čas a podle věku s ním projdeme, co na sítích dělá, s kým kamarádí a jak to používá. Tohle je základní ochrana dítěte. Kdo to nedělá, vystavuje své děti vážnému riziku.


S dítětem spolu poznáváme svět, upozorňujeme na rizika, dohlížíme a s věkem pomalu předáváme důvěru. Dítě nicméně musí vědět, co se může stát, jaká rizika hrozí, i to, že rodič je od toho, aby s ním vždy mohlo probrat problémy, když se vyskytnou.


0 komentářů: