Nadace České spořitelny podpořila skautský projekt SI třída! Proběhne na Ústecku

úterý 7. prosince 2021 ·

Kolem 1 300 žáků základních a středních škol v Ústeckém kraji se zapojí do programu SI třída!, který povede Skautský institut ve spolupráci s Ústeckým krajem. Nadace České spořitelny tento projekt podpořila ze svého speciálního fondu, určeného na boj s následky pandemie covid-19, částkou 450 000 korun. 


Projekt SI třída! reaguje na návrat dětí do škol z dlouhé distanční výuky. Jeho primárním cílem je vytvořit bezpečný prostor, kde se učitelé a žáci mohou objevit v rolích, které jsou pro klasické vyučování vzácné. „Po delším časovém odloučení, kterým žáci i učitelé v nedávné době prošli, jsme chtěli připravit program, díky kterému by si k sobě našli cestu zpátky. Projekt je postaven z velké části na nesoutěžních pohybových aktivitách umožňujících žákům odbourávat napětí a zároveň je naším cílem otevřít téma vzájemného respektu a přijetí odlišností v kolektivu. Kromě sebepoznání klademe důraz i na rozvoj spolupráce,“ říká Sára Machová ze Skautského institutu a dodává: „Zároveň jsme učitelům chtěli poskytnout inspiraci pro práci s kolektivem, ať už jsou to nejrůznější aktivity a techniky použitelné do výuky, třeba způsoby reflexe, respektující komunikace či práce s pravidly.“


V rámci projektu proběhne 60 programů pro třídní kolektivy základních a středních škol vytipovaných s pomocí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Celkem by se mělo zapojit na 1 300 žáků. „Věřím, že tyto kurzy pomohou žákům, ale i jejich učitelům, navázat zdravé vztahy, které jsou nezbytné pro jejich další rozvoj. To je v současné náročné situaci jeden z hlavních úkolů,“ doplňuje krajská radní pro školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková. Na samotnou realizaci programů navážou metodické semináře určené učitelům, kteří program absolvovali, ale i dalším zájemcům. Díky nim si podobné kurzy v budoucnu mohou realizovat sami.


„Program jsme podpořili hlavně proto, že skvěle propojuje sociální práci a školní svět. Navíc se odehrává na Ústecku, kde si žáci i učitelé zaslouží podporu, kterou dlouhodobě nedostávají,“ uvádí projektová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová.


Program SI třída! považuje Skautský institut za investici do budoucna, kterou chce dál zúročit. Realizací tohoto projektu chce vytvořit case study, ve které popíše, co vše je potřeba na úrovni zřizovatelů, škol, učitelů i dětí, aby byl takový projekt úspěšný a šiřitelný do dalších krajů.


Skautský institut bude v blízké době pro projekt hledat v Ústeckém kraji pomocné lektory. Zájemci o zapojení – a také školy, které by o program měly zájem – mohou psát na adresu skoly@skautskyinstitut.cz.
__________________________


Skautský institut je pobočným spolkem organizace Junák – český skaut. Jeho posláním je kromě péče o Skautský archiv a paměť 110letého skautského hnutí také přibližovat s veřejnosti a zkoumat současné společenské trendy a jejich vliv na skauting. V současnosti se to děje hlavně prostřednictvím provozu dvou veřejných prostorů v Praze: Skautského institutu na Staromáku a Skautského institutu v Rybárně. 

Na programech, které ve formálním vzdělávání využívají skautskou výchovnou metodu, pracuje Skautský institut především v posledních třech letech. V řadě těchto programů se zabývá klimatickou změnou a pomocí české krajině.


0 komentářů: