Proč reformy vzdělávání selhávají? Vydáváme překlad studie Michaela Fullana, která na tuto otázku odpovídá

pondělí 13. prosince 2021 ·

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydávají český překlad studie světově uznávaného experta na vzdělávací reformy Michaela Fullana Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku.


Michael Fullan v přeložené studii pojmenovává důvody, proč se v posledních desetiletích nedaří dosáhnout systémové změny v systému vzdělávání, který považuje za zastaralý. Především ale navrhuje, jak změnit paradigma a díky tomu skutečně dosáhnout reformy vzdělávacího systému, kterou považuje za nezbytnou podmínku budoucí prosperity této společnosti. Autor se v publikaci vyjadřuje k řadě dilemat, která jsou aktuálně diskutována i v českém prostředí, jako je rostoucí nerovnost v přístupu ke vzdělání, problematika hodnocení a klasifikace nebo důsledky “rozřazování” žáků na základě testů zaměřených na nacvičené akademické znalosti. Kdo je Michael Fullan


Ředitel organizace New Pedagogies for Deep Learning je celosvětově uznávanou autoritou v oblasti reformy vzdělávání. Svým dlouholetým úsilím pomáhá dosáhnout morálního cíle definovaného jako „učení pro všechny děti“. Jako emeritní profesor a bývalý děkan na Ontario Institute for Studies in Education (OISE) na University of Toronto radí Michael tvůrcům politik a regionálním lídrům po celém světě, jak vést v oblasti vzdělávání. V prosinci roku 2012 obdržel Řád Kanady. Je držitelem čestných doktorátů z několika světových univerzit. 


“Doba covidová, implementace S2030+, velké revize RVP… Ať chceme nebo nechceme, vzdělávání v České republice prochází proměnou, která tady dlouho nebyla. Je s tím spojeno mnoho rizik, ale také velká šance. Ve chvílích velkých změn je potřeba jistého strategického nadhledu a pozitivní vize, abychom v těch změnách neztratili ten hlavní cíl: zlepšení učení každého žáka. Studie Michaela Fullana tak nemohla vyjít v lepší dobu,” říká k vydávané studii profesor Arnošt Veselý, vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy a spolutvůrce Hlavních směrů Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.Zdroje informací 


Překlad studie Michaela Fullana Správné hybné síly pro úspěch systému jako celku


Starší studie Michaela Fullana Choosing the wrong drivers for whole system reform (2011, ve které téma špatných a správných hybných sil otevřel. Publikovalo Centrum pro strategické vzdělávání /CSE/ v Melbourne). 


Záznam přednášky Michaela Fullana Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně, kterou přednesl na letošní Konferenci Úspěch pro každého žáka.


0 komentářů: