Výpravy geoškol do pravěku

středa 22. prosince 2021 ·

Národní geopark Barrandien přichystal na závěr října pro své partnerské geoškoly pestrý program. „Připravené akce obohatily nabídku geoškol, která byla díky koronavirovým opatřením v loňském školním roce ochuzena,“ uvedl Luboš Gardoň, ředitel geoparku Barrandien.


Zdroj: Protext 22. 10. 2021


50 žáků příbramské ZŠ Bratří Čapků navštívilo nově otevřené Dinosauria Museum Prague, které je partnerem geoparku. Zde je přivítal průvodce, paleontolog Štěpán Pícha a také známý paleoartista Jan Sovák. Děti měly možnost vidět nově otevřené expozice s originály koster pěti dinosaurů.


Dozvěděly se o vzniku fosílií a spoustu dalších zajímavostí ze života v druhohorách. „Projekt geoškol je vítaným zpestřením a přínosem pro výuku geologie, která jinak bývá neoblíbeným předmětem,“ říká Alena Mašiková, ředitelka ZŠ Bratří Čapků.


Dvě třídy ze ZŠ Školní, Příbram se v rámci komentované prohlídky výstavy Příběh života v Domě NATURA seznámily s vývojem života na Zemi. Na jedinečných ilustracích Jana Sováka děti viděly původní obyvatele prvohorních moří, která se rozlévala na území Příbramska a Brd. Na závěr si mohly odnést i jejich čokoládové odlitky.


Další aktivitou byla geovycházka na paleontologické naleziště v Rejkovicích pod vedením geologa Štěpána Raka. Přímo v terénu žáci objevovali trilobity, kteří jsou důkazem původních prvohorních moří. Nalezené fosilie jim poslouží v další výuce v rámci projektu geoškol.


Národní geopark Barrandien připravuje nové zajímavé nápady pro výuku v příštím pololetí. 


Aktuální nabídku geovycházek pro školy i celou rodinu najdete na webových stránkách www.geoparkbarrandien.cz.

0 komentářů: