Online výuka motivuje žáky ke kritickému myšlení, spolupráci a perfektnímu zacházení s moderními technologiemi

pátek 19. března 2021 ·

Vzdálená komunikace a online vyučování běžnou výuku tváří v tvář nikdy zcela nenahradí. Některé z “vynálezů” dnešní doby by se však mohly stát efektivní součástí vyučování i v momentě, kdy se žáci a studenti naplno vrátí do škol. Mají k tomu ostatně nakročeno. Učitelům, rodičům i žákům se osvědčily interaktivní studijní systém a výukové kurzy.


Zdroj: Novinky.cz 1. 2. 2021


Moderní technologie dnes používáme na každodenní bázi. Prostřednictvím aplikací nakupujeme potraviny i další potřeby pro domácnost, při vaření se inspirujeme v online kuchařkách, na internetu sledujeme zpravodajství a dokážeme pracovat v režimu home office. Digitální nástroje se plně integrují také do vzdělávání, což urychlil nucený přechod na distanční výuku.


Ukazuje to i zájem o webináře, které pedagogy seznamují s aplikacemi pro online vzdělávání. „Účast loni výrazně rostla, na podzim už se nám na každý webinář hlásilo i 250 učitelů,“ říká Marek Beránek, ředitel vysoké školy Unicorn University. Její divize Unicorn Publishing představila výukové kurzy Red Monster a školní informační systém Edookit. Jejich efektivitu a potenciál spatřují tvůrci především v tom, že šetří čas.


“Zaměřili jsme se hlavně na to, jaké aplikace chtějí žáci, učitelé a rodiče používat. Šlo nám o propojení školy a rodiny. Proto jsme například studijní systém navrhovali tak, aby se stal funkčním komunikačním kanálem,” vysvětluje Beránek s tím, že systém Edookit mimo jiné umožňuje rodičům jednoduše reagovat na klasifikaci dětí, aniž by bylo třeba osobně docházet či telefonovat do školy a zdlouhavě vysvětlovat, o jakého žáka a známku se jedná. “Podobně jako na sociálních sítích rodič reaguje přímo na konkrétní hodnocení z konkrétního předmětu a dne,” pokračuje Beránek, podle kterého by snadné ovládání aplikace a srozumitelnost mohla motivovat rodiče se školou více komunikovat.


Učitelé fandí rovněž budoucímu využití kurzů Red Monster, které by podle nich mohly zpestřit běžnou “analogovou” výuku a vtáhnout žáky víc do děje. “Jsem si jist, že prvky online výuky, jako jsou kurzy a aplikace, mají smysl i v případě prezenční výuky. Kurzy jsou koncipované jako kombinace výkladu a procvičování a jejich obsah vychází z reálného učiva,” míní prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.


Učitel přírodopisu na Základní škole Dědina v pražské Ruzyni Michal Burian potvrzuje, že každá forma výuky je pro žáky přínosná. “Školství je nyní postaveno z velké části na memorování. Online výuka nás donutila zaměřit se na práci se zdroji a s technologiemi. Žáci se naučí perfektně ovládat počítač, pracovat s programy a hlavně je online výuka při správném vedení donutí kriticky přemýšlet, pracovat s vhodnými zdroji a spolupracovat se spolužáky i na dálku,” říká. 


Pozitivní zpětnou vazbu má i od rodičů. Všichni si pochvalují například to, že během distanční výuky nemusí jen opisovat text z učebnice, ale mohou napsat odpověď přímo v počítači nebo kliknout na příslušné tlačítko.


0 komentářů: