Jiří Chum: Změna, která vydrží aspoň deset let. Ministerstvo školství plánuje velkou reformu maturit

pondělí 24. ledna 2022 ·

Jednodušší maturita pro středoškoláky, kteří nemají v plánu dál studovat nebo možnost složit část zkoušky třeba už ve druhém ročníku. I tak by mohly v budoucnu vypadat maturity. Podle odborníků by taky měly víc odpovídat aktuálním trendům ve vzdělání. Souhlasí s tím i zástupci nové vlády koalic Spolu a Pirátů se Starosty a nezávislými. Ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN řekl Radiožurnálu, že je úprava podoby maturit jednou z priorit.


Zdroj: irozhlas.cz 18. 1. 2022


Mají školy s ohledem na karantény dětí, tříd i učitelů nějaké doporučení od ministerstva, jak hodnotit? Nebudou učitelé mírnější?


To hodnocení je stejné, jako obvykle. My čekáme, že se omikron – a připravujeme se na to od začátku ledna – prožene našimi školami velmi rychle. A zjevně, podle ranního nárůstu, se tak už děje. Školy jsou připraveny, jako jediné mají prioritu. Jejich antigenní testy jsou konfirmovány PCR testy…


…a to hodnocení? Budou učitelé mírnější?


Ne, to určitě ne. Jako učitel vám mohu říct, že nemohou být mírnější. Učitelé musí hodnotit vždy stejně a především spravedlivě.


A teď už k plánovaným změnám maturitních zkoušek – v čem už podle vás maturita nevyhovuje současným trendům ve vzdělávání? A proč se s tím něco nedělalo dřív?


Největší problém maturity je to, že se od jejího vzniku prakticky každý rok mění. Naším cílem bude najít verzi maturity, která vydrží alespoň deset let. Protože to, že se každý rok mění, je tristní jak pro studenty, tak pro pedagogy, tak i pro rodiče… Já jsem součástí think tanku Vzdělávání21 Univerzity Karlovy. A ten se snažil najít podobu maturity, která něčemu takovému bude odpovídat. A jsme připraveni vyjednávat politickou shodu i za cenu drobných ústupků v případě, že ta maturita skutečně vydrží pár let.


Když mluvíte o think tanku Univerzity Karlovy Vzdělávání 21, tak tam se mluvilo o dvou druzích maturit. K čemu by to rozdělení pomohlo?


Jsou tam dva problémy. Vždycky u maturity bude problém rozdíl mezi studijními obory a odbornými učilišti. Proto chceme pojmout maturitu jako jakési středoškolské minimum, které si student může udělat už v průběhu studia několikrát ročně. A to i opakovaně v případě, že není spokojený s výsledkem. Zvýší to výrazným způsobem motivaci těch studentů se snažit. A taky to zamezí tomu, že vlastně jeden, dva nebo tři dny ve čtvrtém ročníku vám rozhoduje o celém životě.Maturita v průběhu studia


Jak by to vypadalo v praxi, kdyby část maturitní zkoušky mohli studenti v budoucnu skládat už dříve než v závěrečném ročníku?


Prostě zjistíte, že už v prvním ročníku se budete soustředit na cizí jazyk. A pokud se cítíte, že to chcete zkusit, tak to prostě zkusíte – maturitu z cizího jazyka, tedy tu státní část. Takto postupujete až do toho čtvrtého ročníku, dokud nebudete mít všechny tři části maturity, které budu navrhovat – tedy český jazyk, cizí jazyk a matematika. Až poté jste připuštěn k té školní profilové části maturity, kde bychom rádi u studijních oborů přidali nějakou práci na veřejně prospěšné téma, které si student sám vybere a ředitel mu ho schválí. A samozřejmě ta profilová část bude u každé školy jiná – tedy jiná bude na gymnáziu a jiná zase na učilišti.


S kým budete změny maturit konzultovat? Vznikne pracovní skupina?


Jsme připravení to konzultovat, jak s odbornou veřejností, tak s širokou veřejností. A hlavně s kolegy politiky napříč politickým spektrem. Tak, aby nezáleželo na tom, jaká to bude vláda. A aby panovala – pokud možno –všeobecná shoda.


Za jak dlouho by mohli středoškoláci skládat nové maturity?


Já jsem ve funkci měsíc, trochu nás drtí covid a rozpočtové provizorium…


Stihnete to ještě v průběhu volebního období, předpokládáme-li, že bude trvat čtyři roky?


Určitě ne. Určitě je naší snahou vést tu diskuzi hlavně v tomto roce. V příštím školním roce schválit příslušný zákon a od těch dalších let by se mohlo postupně přejít na tuto verzi maturit.


0 komentářů: