Moje česká škola představuje knižní edici „Čti česky“ a první čítanku pro vícejazyčné děti

sobota 5. února 2022 ·

Moje česká škola představuje první text ze zbrusu nové knižní edice s názvem „Čti česky“, čítanek pro zjednodušené čtení s texty připravenými přímo na míru dětem žijícím v zahraničí.


Na čítance s názvem „Pověst o Horymírovi a Šemíkovi“ pracovali studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, žáci z České a slovenské školy Okénko v Londýně, odborníci na didaktiku, logopedii a vzdělávání. Každá čítanka obsahuje také metodiku, pracovní list a výkladový slovníček. Tvorba čítanky byla podpořena z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dotačního programu Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.


„Před rokem jsme mezi krajany provedli rozsáhlou anketu, ve které jsme mimo jiné zjišťovali, co krajanům s ohledem na vzdělávání dětí v zahraničí chybí. Plných 78 % respondentů uvedlo, že by uvítali čítanky zjednodušeného čtení, a tak jsme se pustili do práce. Pověst o Horymírovi a Šemíkovi je první viditelná vlaštovka, ale už pracujeme na dalších,“ říká PhDr. Markéta Ševčíková, předsedkyně spolku Moje česká škola. 


Statistická data potvrzuje i Anna Paap, M. A., která má v rámci spolku Moje česká škola na starosti bilingvní vzdělávání. „Jazyková úroveň dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí bývá jiná než u dětí pocházejících z ryze českého prostředí, a proto je důležité, aby existovaly na míru psané texty zohledňující adekvátní (zjednodušený) způsob čtení. V našich materiálech pracujeme s omezenou slovní zásobou a jednoduchou větnou stavbou. Příběhy jsou krátké, a přesto vystavěné tak, aby byly pro děti poutavé a od četby je neodrazovaly. Témata rovněž rezonují s učivem, které se probírá i na základní škole, jako jsou cestopisy, historie či mytologie a legendy. Texty je tedy možné využít jako doprovodný materiál k procvičování související látky,“ doplňuje Anna Paap.

 

Čítanky se zaměřují jak na rozvíjení techniky čtení, tak prohloubení čtení s porozuměním. Každá čítanka obsahuje řadu otázek a úkolů. Právě ty podporují nejen dovednost čtenému textu porozumět, ale stimulují i následnou debatu vedoucí k dalšímu rozvoji jazyka. K rozšiřování slovní zásoby slouží také výkladový slovníček. Ke každé čítance navíc patří i pracovní listy, které navazují na text a využívají jeho obsahu k opakování různých gramatických a lexikálních jevů. Každá čítanka obsahuje také metodickou část, která je určena pro dospělé vzdělavatele a vysvětluje, jak lze rozvoj čtenářské dovednosti i čtení s porozuměním podporovat. 


Pro pilotní spolupráci na prvním textu si Moje česká škola vybrala Ústav českého jazyka a komunikace FF UK v Praze, konkrétně studenty semináře Didaktika vyučování českého jazyka pod vedením Mgr. Kateřiny Šormové, Ph. D. Studenti měli možnost v rámci svých závěrečných prací odevzdat návrhy čítankových textů, a to na různá témata. Odborníkům z Mojí české školy se nejvíce líbil text od studentky Anny Mrzílkové zpracovávající Pověst o Horymírovi a Šemíkovi, s tím pak pracovali jako s předlohou, která byla dále vhodně upravena. 


V průběhu tvorby byla čítanka podrobena také detailnímu zkoumání i ze strany dětí v zahraničí, konkrétně v České a slovenské škole Okénko v Londýně, pod vedením Jany Nahodilové, MPhil. „Je skvělé, když se může pracovní materiál vyzkoušet přímo v terénu s dětmi, pro které je určen. Dostali jsme od dětí cennou zpětnou vazbu a víme, jak na jednotlivé části reagují. V první části se snažíme vzbudit v dětech zájem o text, v druhé části děti dostávají úkoly, aby četly s porozuměním a zároveň si spojovaly svoje zážitky s textem, a ve třetí části děti reflektují přečtené a zpracovávají text do jiných forem,“ říká Jana Nahodilová. 


Čítanky jsou určeny pro děti od začínajících po samostatné čtenáře (od 5 do 15 let), postupně budou k dispozici ve stupních 1–4, a mohou je využít učitelé na procvičování čtení ve škole, rodiče na čtení doma nebo děti na samostatné čtení. Grafiky se opět zhostila dvorní grafička spolku Moje česká škola, Mgr. Eliška Karešová.


„Naši první čítanku s pracovním sešitem nabídneme v elektronické podobě zdarma. Oba texty chceme ale také v menším nákladu vytisknout, jakmile získáme sponzorskou podporu. Další čítanky pak budou ke stažení za symbolickou částku, abychom zajistili udržitelnost práce našeho odborného týmu i do budoucna,“ uzavírá Mgr. Lenka Kropáčová, která pro spolek konzultuje fundraisingovou strategii.


Více informací o projektu Moje česká škola najdete na stránkách www.mojeceskaskola.cz


Odkaz na text čítanky, pracovní list a metodiku najdete zde: https://www.mojeceskaskola.cz/citanky

______________________________


O spolku Moje česká škola: Ve spolku Moje česká škola vytváříme portál pro rodiče a učitele dětí českých krajanů. Budujeme místo, kde zájemci na jednom místě najdou přehledně informace a materiály, které jim pomohou učit děti česky a udržovat kontakt s českou kulturou a národní identitou.


Kontakty:

PhDr. Markéta Ševčíková (Kodaň), tel.: +420 777 231 481, info@mojeceskaskola.cz 


0 komentářů: