Podpora vysokoškolských studentů

středa 2. února 2022 ·

Ostrava opět podpoří talentované výjimečné vysokoškolské studenty. V rámci projektu Talent roku ocení deset studentů, kteří mají trvalý pobyt na území Ostravy, ale studují na různých Českých i zahraničních školách. Společným jmenovatelem oceněných jsou excelentní studijní výsledky, práce ve výzkumných týmech i publikování odborných statí.


Podávat přihlášky do programu bylo možné do konce října 2021. Celkem se přihlásilo 28 studentů, z toho šest studentů bakalářského či magisterského stupně a 22 studentů doktorských oborů. Podané návrhy posuzovala komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a náměstkyně primátora pro školství a sport. Odborníci hodnotili jak studijní výsledky, publikační činnost či vědecké úspěchy, tak společensky prospěšné aktivity studentů.


„Talent roku je program, který nahradil dlouholetý projekt Stipendia města Ostravy. Díky finanční podpoře se mohou studenti intenzivně věnovat studiu, výzkumu a všem souvisejícím aktivitám. Finanční prostředky ve výši jednoho milionu korun, které jsme studentům spravedlivě rozdělili, jsou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2022,“ vysvětluje náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová. 


Všichni ocenění studenti mají perfektní studijní výsledky a zároveň inspirativní životní příběhy. Někteří se věnují tlumočení či textování písní, jiní už teď excelují v přírodovědných oborech a píší vysoce hodnocené vědecké články. Samozřejmostí je dovzdělávání se na prestižních zahraničních univerzitách. Každý z oceněných studentů dostal 100 tisíc korun, které mohou dále použít na rozvoj svého vzdělávání. 


Mezi oceněnými je například studentka kosmické fyziky na katedře povrchů a plazmatu. Absolvovala stáže v Toulouse, věnovala se zpracování plazmových měření ze sondy Mars-Express. Další stáže se zúčastnila v Cambridge, zpracovávala data družice. Vyvinula algoritmy pro zpracování plazmových dat získaných družicemi Helios, nyní pokračuje v dalším vývoji těchto algoritmů. Věnuje se simulaci odezvy monitorů slunečního větru a podílí se na návrhu konstrukce těchto instrumentů. Objevila nový proces, který může probíhat v meziplanetárním prostředí a jehož důsledky jsou pozorovány na velkých škálách například v oblastech interakce různě rychlých proudů slunečního větru.


Další oceněnou je studentka všeobecného lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zabývá se výzkumem zaměřeným na vývoj nové lokální terapie myelomové kostní nemoci ve výzkumném a vývojovém centru pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii. Podílela se na přípravách několika ročníků mezinárodní konference MultipleMyeloma and Cell Therapy Workshop v Ostravě. Působí ve výzkumné laboratoři, publikuje na vědeckých konferencích.  


0 komentářů: