Školy se učí podporovat i nadané žáky! S pomocí „mentorů škol – konzultantů vyvážené inkluze“

čtvrtek 24. února 2022 ·

Ve dnech 4.–6. února 2022 proběhlo v Hradci Králové školení dalších mentorů škol – konzultantů vyvážené inkluze. Ti rozšíří řady stávajících (patnácti) profesionálních školských pomocníků. Projekt Synapse podpořený Nadací RSJ tak přese všechny pandemické obtíže naplní své ambiciozní cíle. Pořádající Asociace freelancerů ve školství (AFREŠ z. s.) sdružuje osobnosti, které poskytují poradenství školám, jež projeví zájem o využití modelů vyvážené inkluze a budování systémů podpory nadání.


Zdroj: Pedagogické info 4. 2. 2022


Cílem vyvážené inkluze je podpořit každé dítě ve škole po stránce intelektuální a zároveň i psychosociální: objevit a rozvinout jeho talent, přijmout odlišnosti a pracovat s nimi. AFREŠ z. s. nabízí zcela zdarma modely podpory všech žáků, které se osvědčily v zahraničí a mohou fungovat i v našich podmínkách. Důraz je kladen také na to, aby nedocházelo k přetížení a následnému vyhoření nadšených učitelů. Mentoři projektu Synapse navíc poskytují vnější expertní pohled na systém školy a pomáhají doladit změny, na kterých školy dlouhodobě pracují.


Mentoři vyvážené inkluze se rekrutují nejčastěji z osobností s pedagogickou a ředitelskou praxí, dále z řad systémových manažerů, profesionálních koučů a mentorů, kteří mají zkušenosti s mentorováním v různorodých organizacích, včetně školských.


Jak je možné, že se špičkový profesionál rozhodne pomáhat školám, které nemají takové finanční možnosti, jako firmy? Motivace nových mentorů škol – konzultantů vyvážené inkluze je většinou zrale altruistická: “Ze všech organizací, s nimiž jsem spolupracovala, jsou to právě školy, které potřebují systémový pohled a funkční nástroje pro zvyšování efektivity úplně nejvíc. 


Víte, když svůj úkol nezvládne firma, tak zkrachuje. Ale když selhává škola, dopadá to hlavě na citlivé děti. Dlouhodobě. Jim ani nešťastnému vedení dnes nemá kdo pomoci. Je to zoufalá situace, kterou stojí za to řešit. Jdeme do toho asi hlavně proto, že je to prostě skvělý pocit, když se podaří výrazně pohnout celou školou k lepšímu – pro stovky současných a tisíce budoucích žáků,” říká Kateřina Emer, vedoucí projektu a mentorka škol. “Pro svoje děti už to nestihnu, ale vnoučata budou dobře organizovanou školu potřebovat také,” dodává další z mentorek.


Většina mentorů a kandidátů silně prožívá především současné neuspokojení potřeb žáků s nadáním, vysokou citlivostí a dalšími život komplikujícími nadprůměrnostmi. “Školy se zaměřily na péči o handicapované, sociálně vyloučené a cizince, ale většinou se do toho zamotaly a teď skutečně nemají kapacitu řešit seberealizaci každého žáka. To je velký problém. Nadané děti ve školách trpí a bývají úplně ignorovány… prý že když nemají zhoršený prospěch, tak že to nejsou žáci v riziku. Takže když máte takové skřípnuté dítě v rodině a umíte nastavovat velké systémy, tak vás to na pomoc školství prostě žene,” říká Kateřina Emer, která je zároveň poradkyní a koordinátorkou podpory nadání v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. “První krok je rozvázat školám ruce a navést je na žitelnou cestu. To ostatní pak jde snadno, protože učitelé a ředitelé většinou sami cítí, jak důležitá péče o mimořádné žáky a silné stránky všech je,” dodává.


Během třídenního formativního školení nových mentorů si účastníci především prakticky zkoušejí potřebné dovednosti a učí se aplikovat osvědčené nástroje v kontextu proměny školy. Zabývají se například využitím zkušeností z individuálního mentoringu v systémovém konzultantství, prozkoumáváním možností ředitele školy, sdílejí zkušenosti s různými zdroji financování rozvoje škol. Proberou své oblíbené nástroje analýzy stavu školy a techniky systémového řízení. Samozřejmou součástí je diskuse o hodnotách v rámci vize vyvážené inkluze a důkladné promyšlení funkce jednotlivých modelů vyvážené inkluze. Odborníci z oblasti podpory nadání provedou účastníky proměnou školy skrze podporu nadprůměrných žáků ke spokojenosti a seberealizaci všech. Prezenční školení je doplněno několika online setkáními, řešitelskými rozhovory a povinnou praxí – pilotními návštěvami na různorodých školách.


Mezi prvními školami, které už s pomocí mentorů pracují na vyvážené inkluzi jsou dvě základní školy v Litomyšli a po jedné střední škole z Pardubic a Hradce Králové. Na cestu se vydalo i několik mateřských a základních škol v Moravskoslezském kraji.


Projekt Synapse probíhá za laskavé podpory Nadace RSJ.


Pro bližší seznámení s našimi aktivitami vás zveme k návštěvě stránek: www.afres.cz, www.projektsynapse.cz, Modely vyvážené inkluze0 komentářů: