Vzdělávání potřebuje hlubší změnu, kurikulum nestačí jen “provzdušnit”. SKAV zveřejňuje doporučení k revizi rámcových vzdělávacích programů

pátek 11. února 2022 ·

Diskuse o revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP) se ve veřejném prostoru často zužuje na diskusi o tom, kolik historických dat, fyzikálních zákonů nebo matematických vzorečků má učitel ve škole “odučit”, aby z ní žáci vyšli připraveni na život. Veřejnost (ani ta odborná) se už bohužel často neptá, zda zvolená cesta k tomuto cíli vede.


Tento přístup přitom selhává v tom, co si sám předsevzal. (Jen 0,6 procenta škol například dokáže podle Výroční zprávy České školní inspekce z roku 2018 všechny své žáky v matematice dostat přes minimální hranici požadovanou současným RVP, u českého jazyka je to 6,4 procent.)


Členské organizace Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) zveřejňují doporučení Revize RVP podle SKAV. Vyzývají v něm, aby diskuse o probíhající revizi kurikula nezačínala na konci (u obsahu vzdělávání), ale u otázky, jak děti vzdělávat, aby byly připraveny pro život ve světě, který čelí řadě závažných výzev. Platí přitom, že má-li škola budoucí generace vybavit nástroji, které jim pomohou najít odpověď na dosud nezodpovězené otázky, vyžádá si to zásadní proměnu vzdělávání.


Dokument je výsledkem dlouhodobé expertní práce. Shodu s ním vyjádřily tři desítky členských organizací SKAV, které působí v oblasti vzdělávání. Pojmenovává principy, na kterých má být podle jeho signatářů revize RVP postavena. Zároveň upozorňuje na rizika, s nimiž se tvůrci kurikula budou muset vyrovnat, má-li školní vzdělávání vhodné nástroje dětem poskytovat. 


Z argumentů obsažených v doporučení citujeme: 


1. …Máme vážné pochybnosti o přínosu dělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející z důvodu rozporu s podporou individualizace a dosahování vzdělávacího maxima každého jedince. Pokud k tomu dojde, je nezbytné důsledně zajistit, aby žádní žáci nebyli z přístupu k rozvíjejícímu vzdělávacímu obsahu a priori vylučováni a prostor pro individualizaci byl vytvořen v obou částech, nejen v té rozvíjející.… 


2. …Neproduktivní soutěž jednotlivých oborů o hodiny odsouvá klíčová průřezová témata bez dotací mimo pozornost. Při dobře nastavených a popsaných cílech vzdělávání a vzdělávacích výsledcích nemusí rámcový učební plán v RVP časové dotace obsahovat vůbec. Pokud se nastaví, ať jsou časové dotace výrazně obecnější a ideálně bez časového členění na uzlové body nebo stupně.… 


3. …Uzlové body nesmí být v žádném případě spojeny s dopady na konkrétní osudy dětí např. v podobě high stakes zkoušek a v žádném případě na ně nesmí být navázány. Ze stejného důvodu se nesmí výsledky měření v uzlových bodech stát hodnotícím kritériem. 


Pokud uzlové body v RVP mají být uvedeny, je účelné, aby byly nastavené ve 3. a 6. ročníku ZŠ. Tyto ročníky odpovídají devíti, resp. dvanácti letům dítěte, což jsou z hlediska vývojové psychologie významné milníky. Navíc 6. ročník je přechodem z prvního na druhý stupeň, kde se případný problém a tedy i potřeba podpory projeví pravděpodobněji, než o rok dříve na konci prvního stupně…. 


„Potřebujeme odvážnou změnu vzdělávání a potřebujeme ji teď. Svět i společnost se nevídaným tempem proměňují. Nesmíme dopustit, aby odvážné ambice Strategie 2030+ zůstaly jen na papíře. Aktuální stanovisko SKAV vybízí k tomu, abychom se nebáli využít příležitosti ke změně školství, vysvětluje PROČ a nabízí JAK. Pochopitelně jen dobré RVP nestačí. Nicméně kvalitně uchopené a napsané RVP je důležitým prvním krokem na cestě k lepšímu vzdělávání, lepšímu prostředí ve školách pro učitele i pro žáky. Oceňuji velkou snahu expertního panelu MŠMT, aby proces revize RVP zůstal maximálně otevřený,“ říká Tomáš Kuba, vedoucí pracovní skupiny SKAV pro revizi RVP. 


Zdroj informací: celý dokument Revize RVP podle SKAV si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: