Maike Rönnau-Böse, Klaus Fröhlich-Gildhoff: Psychická odolnost předškoláků

sobota 5. března 2022 ·

Psychická odolnost patří k důležitým dovednostem pro život. Jak ji posílit? Z čeho vlastně vychází? Jak dosáhnout toho, aby dítě neupadlo do naučené bezmocnosti, ale aby se naopak stavělo k různým obtížím čelem a dokázalo si s nimi tvořivě poradit?


Kniha zkušených autorů vysvětluje, co to psychická odolnost je, jak vzniká, co ji může ohrožovat. Klade velký důraz na socializační vliv vrstevníků v různých skupinách. Poskytuje řadu praktických podnětů, z nich mohou pedagogové mateřských škol čerpat. Autoři knihu napsali velmi srozumitelně, text doplnili různými schématy a výčty, jež čtenáři pomohou orientovat se v daném tématu.


Maike Rönnau-Böse spolu s Klausem Fröhlichem-Gildhoffem napsali řadu knih na téma psychické odolnosti.


Více informací a ukázky najdete ZDEZ recenze Pavly Koucké


…Ředitelky školek najdou v knize i managerské rady, jak přesvědčit svůj tým, aby přijal rozvoj psychické odolnosti dětí za svůj cíl či jak nabídnout rodičům pomoc tak, aby ji byli ochotni přijmout. Jedna kapitola je věnována podpoře psychické odolnosti a duševního zdraví pedagogického týmu.


Podrobněji pak autoři popisují čtyři programy rozvoje psychické odolnosti, jejichž účinnost byla vědecky prokázána a které se v Německu využívají. Některé provádějí externí pracovníci, jiné učitelky/učitelé ze školky po proškolení. Některé programy zahrnují i vzdělávací aktivity pro rodiče. I české děti ve školkách různými způsoby rozvíjejí svou psychickou odolnost, žádný systematický program zatím ovšem nemáme.


Podle autorů mohou právě mateřské školy sehrát v rozvoji psychické odolnosti významnou úlohu: Pečují totiž o děti v raném věku, navíc mohou oslovovat rodiče dětí a také spolupracovat s jinými institucemi, třeba pedagogicko-psychologickými poradnami či sociálními úřady, jež mohou pomoci s komplikovanějšími případy…


Knihu lze široce doporučit učitelkám v mateřinkách a dalších předškolních zařízeních. Inspirací by mohla být i pro studenty pedagogických fakult či sociology: Což takhle vytvořit nějaký program rozvoje psychické odolnosti i u nás?


Zakončím citací jednoho z nejstěžejnějších sdělení knihy: „Základem psychické odolnosti jsou vztahy. Velice důležitými vztahovými partnery jsou rodiče – jako náhradníci mohou blízké osoby představovat i jiní příbuzní, vychovatelky či vychovatelé a pedagogičtí pracovníci. Předpokladem je soustavný vztah založený na důvěře, respektu a uznání.“

0 komentářů: