Musíme připravit vzdělávací podporu tak, aby odpovídala potřebám ukrajinských dětí a rodin, a zjistit reálné kapacity škol a školek

středa 16. března 2022 ·

Lze předpokládat, že ukrajinští uprchlíci budou muset zůstat v ČR delší dobu, proto je nutné připravit plán integrace dětí, současný systém není dostatečně flexibilní.


Zdroj: EDUin 8. 3. 2022


Podle aktuálních informací ministerstva vnitra se v České republice přihlásilo přes 57 tisíc uprchlíků. Jde převážně o rodiny s dětmi a jejich počet bude v následujících dnech a týdnech ještě stoupat. Ministerstvo školství navrhlo ve spolupráci s ukrajinským velvyslanectvím a nadačním fondem Děti Ukrajiny zřízení tzv. Ukrajinských jednotřídek, ve kterých by se měli žáci učit v ukrajinštině, podle ukrajinského kurikula. Tyto smíšené třídy mohou posloužit jako dočasné řešení určené pro krátkodobý pobyt, je ale třeba připravit zároveň alternativní plán, pokud se válka protáhne. Zároveň je třeba zohlednit již teď různé motivace rodin ohledně jejich pobytu v ČR.


Část rodin tu již dnes plánuje zůstat a další se tak mohou rozhodnout v důsledku dlouhotrvajícího konfliktu. Pro tyto rodiny a děti potřebujeme plán integrace do běžných škol a společnosti. K přípravě plánu péče o ukrajinské žáky vyzval ministerstvo školství i Senát ČR, chce jej mít předložený do 20. března.


Neziskové organizace, které s rodinami uprchlíků pracují, upozorňují, že je třeba při nastavování vzdělávacích příležitostí pro děti brát v potaz různé motivace rodin ohledně dalšího setrvání v České republice. „Snažíme se rozlišovat podle toho, v jaké situaci lidé jsou. Jako první přicházeli ti, kteří tu už někoho měli, druhý rodič tu pracuje a výhledově sem svou rodinu chtěl přivést. Tito lidé se tu chtějí integrovat a není důvod, proč by děti neposlali rovnou do školy. Pro děti, u kterých je nejistý vývoj příštích týdnů, jsou zatím v nestabilním, provizorním bydlení a budou se třeba za pár měsíců vracet zpátky, má toto řešení smysl. Je to ale nouzové, krátkodobé řešení. Ve chvíli, kdy by se ukázalo, že tady budou muset tyto děti zůstat déle, měli bychom je integrovat do českého vzdělávacího systému. I v těchto jednotřídkách by měly dostávat alespoň pár hodin češtiny, aby tam byla příprava na variantu, že tu budou muset zůstat a začlenit se do české školy,” říká Jan Heinrich, vedoucí sociálních služeb organizace META. Potřebujeme zjistit kapacity škol a školek


Zřizovatelé by proto měli analyzovat aktuální kapacitu základních a mateřských škol. Děti školního věku mají na vzdělávání právo, ale školy je při naplnění kapacit mohou odmítnout. Na základě toho, že mají tzv. vízum za účelem strpění, mohou nastoupit do předškolního roku nebo do základní školy v zásadě bezprostředně. Ministerstvo školství doporučuje počkat se zápisem do školy na dobu, až bude mít rodina vyřešené bydlení a děti budou v relativní psychické pohodě. Lze tedy očekávat, že tlak na kapacitu mateřských a základních škol bude sílit postupně a největší bude na začátku nového školního roku – za předpokladu, že válka na Ukrajině bude pokračovat a rodiny s dětmi se nebudou moci vrátit zpátky. 


„V současné chvíli je to chaotické, o rozprostření rodin budeme vědět více během následujících týdnů. Než najdou stabilní bydlení, budou se přesouvat jinam. Je proto ale potřeba monitorovat kapacity ve všech lokalitách,” komentuje situaci Tereza Botková, sociální pracovnice Organizace pro pomoc uprchlíkům. 


Přijímání dětí do mateřských škol může také zkomplikovat načasování zápisů, které probíhají na jaře. Může se stát, že v řadě lokalit budou mateřské školy na hranici svých kapacit a zřizovatelé tak budou muset hledat alternativní řešení. Proto by bylo třeba navrhnout úpravu stávající školské legislativy, která není na podobnou situaci přizpůsobena, a například děti předškolního věku se mohou vzdělávat pouze v mateřských školách nebo přípravných třídách základních škol.


Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUinu: „Stávající systém integrace cizinců byl připravován na jednotlivé případy rozložené v čase i prostoru. Na nynější situaci, kdy hrozí naráz zahlcení kapacit některých škol, nejde příliš dobře aplikovat. Bude nutné pravidla učinit více flexibilními a operativně reagovat na situaci.”


0 komentářů: