Zdeňka Michalová, Alžběta Kratochvílová: Sociální dovednosti v mateřské škole. Aktivity k minimalizaci nevhodného chování v předškolním věku a posilování sociálních dovedností

sobota 12. března 2022 ·

Publikace je ojedinělou promyšlenou metodikou s množstvím her a technik určených k rozvoji sociálních dovedností především dětí předškolního věku, popřípadě i raného školního. Cílem autorek je dětem zprostředkovat zásady prosociálního jednání a dovést je k jejich vědomému používání v kontaktu s druhými.


Děti pronikají do záhad společensky únosného chování prostřednictvím příběhu postav malé holčičky Ádi a mimozemšťánka Tima. Na jednotlivé příběhy navazují otázky s hledáním a objevováním odpovědí týkající se sociálních dovedností a prosociálního, kooperativního fungování ve skupině.


Kniha je smysluplným pomocníkem každého rodiče, pedagoga v mateřské škole či na prvním stupni základní školy nebo poradenského pracovníka, který chce dětem systematicky zprostředkovat sociální dovednosti a přitom klást důraz na to, aby skutečně porozuměly, proč je dodržování určitých zásad společenského chování nutné a přínosné.


Součástí publikace je bohatý obrazový materiál, který je nedílnou součástí zprostředkování.
Z obsahu knihy Sociální dovednosti v mateřské škole


Předmluva

I. Stimulace a rozvoj základních sociálních dovedností

1. Úvod do programu, seznámení se s klíčovými postavami programu

2. Adaptace na nové prostředí

3. Otázky a odpovědi 

4. Proč se lidé zdraví?

5. Proč používáme slova prosím a děkuji?

6. Kdy je vhodné odmítnout nabízenou pomoc?

7. Proč si přejeme navzájem něco dobrého?

8. Proč je dobré dodržovat čistotu a základní hygienické návyky?Zdeňka Michalová: speciální pedagožka a psycholožka se celý svůj profesní život zabývá problematikou osob s poruchami učení, s poruchami chování, s mentálním postižením a částečně s poruchami autistického spektra.

Nejprve vystudovala obor speciální pedagogika pro učitele ŠMVZP na Pedagogické fakultě UK v Praze, z něhož zde postupně získala doktoráty. Magisterským titulem ukončila studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě UK. 


Alžběta Kratochvílová: vystudovala střední zdravotnickou školu, obor fyzioterapie. Dále Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Prakticky celý profesní život pracuje v oboru pedagogicko-psychologického poradenství s osobami s poruchami učení, chování, s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením.


0 komentářů: