O konkurzy na ředitele škol je stále malý zájem, změna vyhlášky ale celému procesu prospěla

čtvrtek 5. května 2022 ·

Novou podobu konkurzů řeší i konference Lepší škola, kterou organizuje EDUin s ČŠI.


Jsou to tři roky, co začala platit novela konkurzní vyhlášky. Ta posílila hledisko odbornosti při posuzování uchazečů, proměnila význam konkurzu (víc se nyní hledá hlavně pedagogický lídr) a zjednodušila administrativu. U příležitosti třetího výročí proto EDUin v rámci Klubu zřizovatelů společně s Českou školní inspekcí organizuje 11. května jarní edici konference Lepší škola, která právě novelu vyhlášky zreflektuje. O konferenci najdete víc informací ZDE.


Novela vyhlášky začala platit v květnu 2019. Ve školních letech 2019/2020, 2020/2021 a v současném roce 2021/2022 zatím podle této podoby vyhlášky zřizovatelé zorganizovali skoro 1 700 konkurzů.


Nová podoba konkurzní vyhlášky přinesla několik změn. Především posílila odbornost v komisích – Česká školní inspekce určuje do komise dva externí odborníky a zavedla také témata pro vedení řízeného rozhovoru s uchazečem – rozhovor klade důraz na pedagogické řízení školy, řízení pedagogického procesu a schopnost koncepční práce v oblasti vzdělávání. „ČŠI hodnotí účast odborníků na konkurzech kladně, když téměř v 9 z 10 konkurzů v období od začátku roku 2020 byla přítomnost odborníka v komisi hodnocena jako přínosná,“ komentuje novelu konkurzní vyhlášky náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. „Ne vždy přitom názor odborníka korespondoval s názorem zbylých členů komise, což opodstatňuje úvahy o novém vhledu, který na konkurzy účast odborníků přináší,“ dodává.


Nově se členem komise může stát psycholog nebo třeba personalista. To se stalo od roku 2020 celkem ve 350 případech a vždy byl tento člen hodnocený jako velmi přínosný. 


Dlouhodobým problémem konkurzů stále zůstává nízký zájem uchazečů. V případě základních škol nevybírala konkurzní komise ve 41 % případů ani ze dvou uchazečů, na středních školách vybírala konkurzní komise v téměř 60 % konkurzů na pracovní místo ředitele střední školy nejvýše ze dvou uchazečů. „Nalézt uchazeče na pozici ředitele se ukazuje být problémové například u spojených subjektů základních a mateřských škol, které se nacházejí v malých obcích,“ dodává Ondřej Andrys.


„Po přidání v resortu školství se platy ředitelů i s odměnami již pohybují na zajímavé výši podobné manažerům menších komerčních firem, což bude postupně pro uchazeče zajímavé, a věřím, že přibudou. Stále je však na českého ředitele navaleno velké množství administrativy a zodpovědnosti, z mezinárodního srovnání vychází v tomto ČR nejméně příznivě,” připojuje odborný garant konference a programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký.


Kompletní program konference Lepší škola, která bude právě výběr ředitelů řešit, najdete ZDE. Se svými zkušenostmi vystoupí například ministr školství Petr Gazdík, jeho náměstek Jan Mareš, ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal nebo psycholožka Pavla Horáková.
0 komentářů: