Jak si může učitel matematiky získat studenty? Předkládáním zajímavých problémů

pátek 24. června 2022 ·

Cenu Wernera von Siemense 2021 v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde vyučuje matematiku. Petr Kovář je jedním z nejlepších pedagogů univerzity a také respektovaným vědcem. Jeho odborné práce se týkají především základního výzkumu v oblasti teorie grafů, avšak několik jeho relativně hojně citovaných prací se zabývá aplikací teorie grafů a diskrétní matematiky při řešení zcela praktických úloh.


Základním pedagogickým krédem Petra Kováře je, že pokud někdo učí matematiku, musí zaujmout obsahem. "V laboratoři je možná snadnější vtáhnout studenty do tématu, jsou k dispozici přístroje a vybavení je často připravené tak, že studenti mohou ihned začít něco zkoušet a objevovat. Objevování v matematice sice může být také zajímavé i napínavé, ale zpravidla vyžaduje větší počáteční investici studenta. K řešení zajímavého problému je potřeba nejprve něco správně pochopit a dobře si osvojit základní postupy. Pomáhá však humor – začneme-li dobře naladěni, je snadnější pustit se i do složitých úkolů,“ popisuje svůj přístup k výuce oceněný pedagog.


Studentům se pedagogické metody Petra Kováře zamlouvají, což potvrzuje i prorektorka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ing. Zdenka Chmelíková, Ph.D. Byla to ostatně právě ona, která Petra Kováře na ocenění navrhla. "Studenti zvláště oceňují to, že má výuku vždy dobře připravenou a že látku vysvětluje srozumitelně a zábavnou formou. Vytváří přátelskou atmosféru, v níž se studenti nebojí klást otázky, což je pro porozumění výkladu velmi důležité. Petr při výuce volí individuální přístup a jeho zapálení a nezměrná pracovitost se přenáší i na jeho studenty,“ říká.


Právě jeho schopnost vyložit látku současně se zaujetím, vtipem i jistou elegancí a citem pro přiměřenost byla jedním z faktorů, kterými přesvědčil odbornou porotu o svých mimořádných pedagogických kvalitách.


K získání si studentů na svoji stranu pomáhá Petru Kovářovi také to, že se snaží vysvětlovat látku na praktických příkladech. "Uvedu třeba příklad z kombinatoriky. Máme hokejový tým, ve kterém některý hráč může hrát jako obránce nebo jako útočník, a chceme spočítat, kolik útočných pětek může trenér sestavit. Univerzálního hráče nějak pojmenujeme, třeba Kryšpín, a najednou je popis různých variant uchopitelnější. Kryšpín přeci nemůže hrát současně v útoku i v obraně! Lehký, ale důstojný žert pomáhá nastolit správnou atmosféru i lépe si věci pamatovat,“ říká Petr Kovář.Jde hlavně o důkladnost a poctivost


Pedagogický vzor Petr Kovář nemá. Rád se nechá jinými inspirovat, jak nějaký problém uchopit, jak k němu přistupovat. A jak se dívá na současnou generaci studentů? Oceňuje na nich třeba to, jak rychle umějí vyhledat a vstřebat informace z různých zdrojů. "Bohužel rychlost někdy vede k povrchnosti. S povrchností se možná dá dojít daleko, ale není to zdravé. Je to spíše důkladnost a poctivost, z čeho se radujeme,“ upozorňuje.


"Na druhou stranu se již mnohokrát stalo, že studenti přišli s variací problému, která se ukázala zajímavá nad rámec zadání. Například při rozboru hry dobble jsme se dostali až ke konstrukci kombinatorických designů se speciálními vlastnostmi. A za pár let jsem tyto designy mohl použít při ukládání rozsáhlých plných matic do distribuované paměti superpočítače,“ podotýká pedagog.


Vedle vysoce odborné práce se však Petr Kovář věnuje též popularizaci matematiky. O tom, že je úspěšný i v této oblasti, svědčí mnohá ocenění, která obdržel. S popularizačními přednáškami pravidelně vystupuje například na středních i základních školách.Zadání musí studenty zaujmout


I přesto se občas neubrání pochybnostem o své práci. Ostatně, snadno by si našel obživu i v jiných oborech. "Myslím, že bych se dobře uživil jako řemeslník nebo hodinový manžel. Nebojím se zedničiny, obkládání, práce se dřevem, svařování, umím spoustu věcí opravit. Ale i když třeba pokládám dlažbu, stejně u toho vymýšlím vhodné optimalizace a příklady do výuky diskrétní matematiky inspirované kladením dlažby. A tak, když koupím 10 procent dlažby navíc na odřezky, stejně mi alespoň osm procent zůstane,“ říká s úsměvem.


Pozitivní myšlenky nakonec vždy převáží, protože práce s mladými lidmi Petra Kováře zkrátka baví. "Na technice máme šikovné studenty. Stačí upozornit na problém, který díky matematice umíme snadno popsat a vyřešit, a už mám pozornost těch nejlepších,“ svěřuje se. Jeho snahou je, aby zadání studenty vždy nějak zaujalo. Toto úsilí se promítá i do šíře absolventských prací, které doposud vedl. Jednalo se o práce teoreticky i prakticky zaměřené: od využití teorie grafů pro rozlosování sportovních soutěží, přes optimalizace dráhy vozíku ve skladu, optimalizace ukládání rozsáhlých řídkých matic do paměti, až po sestavení sítí papírových modelů a metody hledání algoritmů pro skládání hlavolamů. Řada z těchto prací byla oceněna v rámci fakulty i v rámci soutěží Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ).


Petr Kovář napsal dvě učebnice a mnoho učebních textů. Je členem Vědecké rady fakulty, předsedou Akademického senátu FEI VŠB-TUO, členem Jednoty českých matematiků a fyziků a rovněž členem České matematické společnosti. V minulosti vyučoval také na americké University of Minnesota Duluth.


0 komentářů: