Na základní školy se během jara zapsalo přes 26 tisíc žáků. Jak se školám dařilo je integrovat?

úterý 21. června 2022 ·

Jak se vypořádaly české školy s prvním nárazem uprchlické vlny způsobené ruskou agresí proti Ukrajině? Česká školní inspekce (ČŠI) během několika týdnů v dubnu a květnu mapovala situaci v 70 % škol, které do té doby zapsaly minimálně deset ukrajinských žáků.


Zdroj: bEDUin 24/2022, 13. 6. 2022


Prošli jsme Průběžnou zprávu o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků a vybíráme z ní pro vás několik zajímavých čísel.


26 tisíc ukrajinských žáků v ZŠ a 3,8 tisice dětí v MŠ zaznamenala ČŠI na začátku dubna 


1/2 základních škol navštívených inspekcí už v té době narážela na své limity, chyběli lidé i vhodné prostory. Dá se předpokládat, že velká část z nich sídlí v regionech, které uprchlíci preferují.


10 % jich vzdělávalo ukrajinské žáky pouze nebo převážně odděleně.


20 % škol vytvořilo pro ukrajinské žáky adaptační skupiny. 


7 % navštívených škol nezajišťovalo pro nové žáky výuku českého jazyka, důvodem byl většinou nedostatek financí nebo lidí.


14 % ukrajinských žáků, kteří se zapsali do českých škol, se současně distančně vzdělávalo na Ukrajině (na čtvrtině škol se tito žáci distanční výuky účastnili denně).


2/3 základních škol ustavily pro ukrajinské žáky koordinátora, na ½ měli vedle toho ještě na pomoc ukrajinského mluvčího (nejčastěji příbuzného některého z žáků nebo zaměstnance školy).


Více než 1/2 základních škol využívala „peer“ přístup, kdy je ukrajinskému žákovi přidělen z řad spolužáků „kamarád“ či „patron“, který mu v počátcích pomáhá.


Na 2/3 navštívených škol pedagogové cíleně sledovali psychický stav ukrajinských dětí. 66 % z nich takové problémy zaznamenalo, týkaly se menšiny žáků. Nejčastěji šlo o uzavřenost a emoční citlivost, úzkostné stavy zaznamenali na 30 % škol, kde psychický stav ukrajinských dětí cíleně sledovali.


1/3 škol se nedařilo zajistit ukrajinsky mluvícího asistenta pro výuku v běžných třídách, ¼ jich hlásila potíže se zajištěním diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb. 


Na 70 % škol používali učitelé pro komunikaci mobilní aplikace, na 40 % škol komunikují s ukrajinskými žáky anglicky, důležitá pro dorozumění je také ruština.


90 % navštívených mateřských a základních škol mělo vypracováno zásady a postupy pro přijímání a adaptaci ukrajinských dětí či žáků v ústní nebo písemné podobě.


Na 2/3 škol dostali učitelé instrukce, jak mají postupovat při hodnocení ukrajinských žáků.


V 1/2 základních škol vedení filtruje nadbytečné úkoly od učitelů, kteří ukrajinské děti a žáky vzdělávají.


43 % základních škol, které pečují o deset a více ukrajinských žáků, zajišťuje pro své pedagogy podporu školního nebo externího psychologa.


2/3 navštívených škol pořádají pravidelné porady, kde sdílejí informace a zkušenosti se vzděláváním ukrajinských dětí a žáků.

0 komentářů: