Ministerstvo školství finalizuje zadání pro revizi RVP. Podle SKAV jde dobrým směrem, stále však zbývá odpovědět na několik otázek

úterý 19. července 2022 ·

Zástupci Expertního panelu v závěru školního roku předali ministerstvu školství stručný výtah Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání. Dokument, do nějž budou zapracovány tisíce připomínek odborné veřejnosti, má sloužit jako zadání pro práci kurikulárních odborníků. Pracovní skupina SKAV (Stálé konference asociací ve vzdělávání) pro revizi RVP oceňuje stručnost a přehlednost dokumentu a některá rozhodnutí, ke kterým expertní panel došel od vydání první verze Hlavních směrů. 


Expertní panel ve stručném výtahu mimo jiné pojmenoval několik otázek, na které není v odborné komunitě jasná shoda. Před ministerstvem školství je nyní důležitý úkol, finální podobu dá zadání pro revizi RVP politické rozhodnutí nového ministra. SKAV zveřejňuje Stanovisko SKAV k Stručnému výtahu Hlavních směrů revize RVP ZV vydaného 16. 6. 2022, ve kterém upozorňuje na témata, která jsou z pohledu jeho expertů nejcitlivější. 


Ve stanovisku experti SKAV sledují bod po bodu argumenty členů Expertního panelu. Ocenili, že se expertnímu panelu podařilo vytvořit stručný, přehledný a dobře čitelný dokument, který vystihuje to podstatné a ve kterém jsou zohledněna mnohá z doporučení SKAV. Vítají kompetenční pojetí kurikula (a proklamovaný důraz na jejich propojení s očekávanými výstupy, byť zatím jen proklamovaný), důraz na kontinuitu i to, že se revidované RVP má stát nástrojem pro společné plánování na úrovni školy.


Řada otázek ale dosud zodpovězena nebyla, přestože má ministerstvo školství již na konci července představit definitivní zadání pro revizi. Ve aktuálním stanovisku se experti pracovní skupiny SKAV vyjadřují k jednotlivým bodům stručného výtahu Hlavních směrů revize RVP, tak jak byly expertním panelem MŠMT představeny v polovině června dnes již bývalému ministru Petru Gazdíkovi. SKAV sdružuje 34 organizací, které působí v oblasti vzdělávání. Problematikou revize RVP se zabývá dlouhodobě. Ze Stanoviska SKAV k Stručnému výtahu Hlavních směrů revize RVP ZV vydaného 16. 6. 2022 vybíráme


K redukci vzdělávacího obsahu: "Potřeba redukce vzdělávacího obsahu nenasedá na potřebu redukovat obsah přímo v RVP, protože stávající rozsáhlou šíři vzdělávacího obsahu způsobují především samy školy a učební materiály. Dále bychom chtěli zdůraznit, že v kurikulu by nemělo vzdělávacího obsahu být ani tak méně, ale především by měl být jiný a jinak uspořádaný.” U mnoha oborů se změnila paradigmata a především hodnoty, a to by nové kurikulum mělo zaznamenat."


K rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející: "Pokud je zásadním argumentem pro rozdělení vzdělávacího obsahu diferenciace výuky, tak se nám bohužel stále nepodařilo dohledat i jediný zahraniční příklad, kde výuku úspěšně diferencují a zároveň je přítomno dělení obsahu na jádrový a rozvíjející, natož aby šlo o dobrý příklad snižování nerovností hodný následování. V tomto ohledu vidíme jako funkční především jiné nástroje podpory diferenciace výuky. Rizika rozdělení vzdělávacího obsahu proto podle názoru SKAV převažují nad potenciálními přínosy.”


K uzlovým bodům: "Signatáři stanoviska oceňují pojetí testování ve 3. a 7. ročníku jako autoevaluci školy. "Přítomnost uzlových bodů pro testové ověřování funkčnosti systému v 5. a 9. ročníku systému nadále považujeme za výrazně problematickou, protože nemáme odpověď na zásadní otázky: Co chceme testovat, jak chceme testovat a co uděláme s výsledky. Se všemi třemi aspekty jsou dosavadně výrazně negativní zkušenosti s devastujícími dopady na systém.” SKAV ve stanovisku ke Stručnému výtahu z Hlavních směrů revize RVP dále poznamenává, že je třeba jasně definovat co a proč chce stát ověřovat a že je třeba se postarat o to, aby testování v uzlových bodech nevytvořilo v systému další problémy."Tomáš Kuba, vedoucí pracovní skupiny SKAV pro revizi RVP, stručný výtah Hlavních směrů revize RVP okomentoval takto:


„Po rozpačitém přijetí první verze Hlavních směrů revize RVP považuji zveřejněný Stručný výtah za velmi dobře napsaný dokument. Shrnuje to skutečně podstatné, co revize RVP přinese, je jasný, přehledný a stručný. Oceňuji také, že Stručný výtah reaguje i na mnohé připomínky. 


Ano, některé otázky a rizika, na která se SKAV snaží opakovaně upozorňovat, zůstávají. Stále máme otazník nad přínosy dělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející už na úrovni RVP. Stále vnímáme jako problematické navrhované ověřování funkčnosti systému, který podle nás jde proti kompetenčnímu pojetí kurikula. Stále se počítá se zachováním minimálních časových dotací jednotlivých předmětů v době, kdy se trh práce a vlastně celý svět mění z roku na rok. 


To hlavní, co ale chci vyzdvihnout a ocenit především, je, že o těchto i dalších tématech můžeme vést otevřenou diskuzi s expertním panelem, s ministerstvem i s Národním pedagogickým institutem. Moc si přeji, aby se tato otevřenost ve školství stala novou normou a aby se k ní postupně přidala i rostoucí důvěra – ve školy a jejich ředitele, v jednotlivé učitele i v samotné žáky.“Zdroje informací


Stanovisko SKAV k Stručnému výtahu Hlavních směrů revize RVP ZV vydaného 16. 6. 2022 najdete ZDE.

Dokument Stručný výtah Hlavních směrů revize RVP ZV, jak jej předal Expertní panel ministerstvu školství, je k dispozici ZDE.

K připravované revizi RVP se SKAV v předcházejících měsících vyjadřoval ZDE.0 komentářů: