Obchodná akadémia Žilina (SR): Odborná prax žiakov v Dubline v roku 2022

pátek 14. října 2022 ·

Zajímavá zkušenost kolegů ze Slovenské republiky.


Spolu 30 žiakov z tried IV.A, IV.B, IV.G a IV.H a 28 absolventov (čerstvých maturantov) z tried V.G a V.H sa zúčastnilo dvojtýždňovej odbornej praxe v Dubline počas roku 2022. Mobilita bola financovaná zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, pričom išlo o 15 žiakov z projektu 2020-1-SK01-KA116-077757 a 43 žiakov z projektu 2021-1-SK01-KA121-VET-00004792. Odborná prax prebiehala od 1. mája 2022 do 14. mája 2022 a od 24. júla 2022 do 6. augusta 2022.


Žiaci pôsobili na pracoviskách z oblasti administratívy a maloobchodu, a zároveň boli ubytovaní v hostiteľských rodinách. Žiaci vďaka tejto odbornej praxi získali množstvo odborných a praktických skúseností a zručností, osvojili si prvky novej kultúry a vyskúšali si jednak pracovný život a tiež život v zahraničí. Žiakov sprevádzali naši učitelia Katarína Capáková, Monika Ďuríková, Andrea Eliášová, Katarína Janeková, Darina Kolmanová a Lukáš Vartiak, ktorí im cez víkend pripravili kultúrny program. 


Obidva projekty boli organizované s pomocou ADC College, s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje a túto spoluprácu pani riaditeľka Jana Tomaníčková ocenila v podobe certifikátu pre ADC College aj pre Adrianu Šibalovú, koordinátorku pre ČR a SR. Prvýkrát sme tak pôsobisko odbornej praxe zmenili z Londýna na Dublin, čo hodnotíme ako pozitívnu zmenu a tešíme sa na ďalšiu odbornú prax v Dubline.


0 komentářů: