Jana Hrubá: Mají u nás ředitelé škol dostatečnou podporu?

pondělí 23. ledna 2023 ·

Zajímavou a užitečnou konferenci Pedagogický leadership v ČR uspořádala 20. 1. 2023 v Poslanecké sněmovně poslankyně Renáta Zajíčková, spolupořadateli byly organizace Učitel naživo a časopis Řízení školy. Moderovala šéfredaktorka Naďa Eretová. Zájem o téma byl velký, výběr panelistů opravdu zdařilý.


Konference měla tři části.

 

V první části Inovace ve vzdělání budoucích ředitelů škol a pedagogický leadership vystoupili panelisté:

PhDr. Hana Košťálová, Pomáháme školám k úspěchu

Mgr. et Mgr. Karel Gargulák, výzkumník PAQ Research

Mgr. Petr Hopfinger, Učitel naživo

Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D., ředitel laboratorní školy Labyrinth Brno

 

V druhé části Pedagogický leadership a příklady dobré praxe u nás:

Mgr. Daniela Pořízková, Národní pedagogický institut, vedoucí oddělení podpory ředitelů

Mgr. Sehnal Jiří, DiS., ředitel ZŠ Svitavy T. G. Masaryka

Alexis Katakalidis, Msc., učitel a vzdělavatel budoucích učitelů

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková, ředitelka ZŠ Kořenského, Praha 5

 

V třetí části Leadership pipeline – kariérní rozvoj pedagogických lídrů a jejich podpora ze strany zřizovatele:

Mgr. Renáta Zajíčková, předsedkyně Podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení

Mgr. Bc. Martina Běťáková, náměstkyně člena vlády, MŠMT

Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu hl. m. Prahy

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.,Ostravská univerzita

 

Panelisté se zabývali celou řadou otázek. Např. Jaké jsou role ředitele? Za co všechno ředitel zodpovídá? Které činnosti ředitele jsou nejdůležitější? Co dělá ředitel, když se věnuje pedagogickým činnostem? Musí být ředitel dobrým učitelem? Jak se dá měřit posun v kvalitě vzdělávání v dané škole? Kdo vlastně zodpovídá za výběr a přípravu ředitelů?

 

Jaké potřeby mají ředitelé do dvou let ve funkci? Pomohla by příprava před nástupem do funkce? Jak jsme vůbec daleko se vzděláváním ředitelů, kdo za ně systémově zodpovídá? Jaké podmínky pro ředitele vytváří systém? Máme dostatek kapacit a zdrojů? Jak podpořit ředitele na lokální úrovni? Dokážeme využít zkušených ředitelů? Schází nám kariérní systém a standard?

 

Je potřeba vyhledávat dobré lídry mezi učiteli, dají se vychovat? Má s tím někdo už zkušenost? Jak ovlivňuje chování ředitele chování učitelů a dětí? Co ředitelům pomáhá a co brání? Jaké jsou možnosti zřizovatelů pomáhat ředitelům? Vědí zřizovatelé, co ředitelé potřebují? Dá se ředitelům ulevit v administrativě? Může jim nějak pomoci školská rada? 


Mohla bych pokračovat…

 

Jak je vidět, otázek kolem ředitelů je velké množství. Pokud vás zajímají odpovědi panelistů, videozáznamy najdete ZDEJe třeba sledovat také odpovědi systémové. 


Příští konference ve Sněmovně se bude týkat vzdělávacího systému.

 

0 komentářů: