EDUin: Co přinese Audit vzdělávacího systému za rok 2022?

pondělí 27. února 2023 ·

EDUin představí 28. února Audit vzdělávacího systému za rok 2022. Nabízí v něm nejen přehled událostí za minulý rok, ale také analytické texty, které reflektují dění v minulém roce a do větší hloubky se zabývají problémy, s nimiž se vzdělávací systém aktuálně vyrovnává. Na závěr nabízejí autoři textů doporučení pro další směřování vzdělávací politiky. Jakým tématům se bude věnovat?


Zdroj: Beduín 8/2023

 

 

Školy jsou někde přeplněné. Umíme plánovat jejich kapacity?

 

Autorský tým Miroslav Hřebecký, Silvie Rita Kučerová a Petr Meyer v textu Kapacity a naplněnost veřejných základních škol na základě dat z výzkumu Centra geografie vzdělávání a vzdělávání v geografii (GEOEDU) v rámci katedry geografie UJEP za období 2016/17–2021/22 sledují akutní problém s kapacitou škol. 


Analýza popisuje školský systém, který se rostoucímu počtu žáků přizpůsobuje zvyšováním počtu tříd (o 4 tisíce, tj. přes 9 %), zatímco počet škol zůstává zachován, stejně jako průměrný počet žáků na třídu. Z pohledu regionů jsou za tímto průměrným výsledkem značné rozdíly mezi regiony i mezi městy a venkovem. Autoři popisují tyto odlišnosti na základě parametrů, jako je kapacita nebo naplněnost škol (s vědomím problematičnosti těchto pojmů) nebo počet žáků (na úrovni obcí s rozšířenou působností).

 

 

Ve školách přibývá žáků – cizinců. Jsme na ně připraveni?

 

Kristýna Titěrová upozorňuje na dlouhodobý problém s adaptací dětí, které přišly ze zahraničí, nebo mají jen omezenou znalost českého jazyka, který výrazně ovlivňuje jejich šance na uplatnění v dospělosti. 


V příspěvku Ukrajinské děti jsou příležitostí, jak zlepšit podporu vícejazyčných žáků v ČR autorka analýzy v šesti bodech nabízí doporučení, kam by v příštích letech měla směřovat pozornost tvůrců vzdělávacích politik. Mezi tato doporučení patří velmi kritizovaná podoba přijímacích zkoušek na střední školy a maturitních zkoušek, podpora pro dlouhodobou výuku češtiny jako cizího jazyka na školách (pro všechny, kdo to potřebují, včetně žáků středních škol) nebo příprava učitelů.

 

 

Chybí nám učitelé. Co s tím uděláme?

 

Na příkladu učitelů fyziky popisuje Jan Zeman faktory, které vedou k tomu, že výuka přírodovědných oborů zejména v některých regionech je vedena neaprobovanými pedagogy. 


Přestože jde o dlouhodobě vnímaný problém, upozorňuje autor analýzy Nedostatek učitelů zvláště přírodovědných oborů je problém, který je nutné řešit soustavou opatření na nedostatek dat k této problematice. Upozorňuje také na dlouhodobě nízké počty absolventů těchto pedagogických oborů i na jejich odchody mimo školství. Výsledkem je nejen nedostatek aprobovaných učitelů, ale také jejich stárnutí (i ve srovnání s učiteli přírodních věd v jiných evropských zemích, které stejně jako ČR řeší problém s nedostatkem učitelů). Analýza dále nabízí pohled na komplex faktorů, které ovlivňují atraktivitu učitelského povolání (například pregraduální příprava, podpora začínajících učitelů, pracovní podmínky nebo platy), a na jejich rezervy v tom, jak jsou v rámci českého školského systému pojímány.

 

 

Odkladů školní docházky je příliš. Co je příčinou?

 

Dlouhodobému trendu v podobě růstu podílu odkladů se věnuje Kateřina Lánská v textu Školní připravenost není otázkou pouze dítěte a rodiny. Podmínky pro vzdělávání musí přizpůsobit i škola


Upozorňuje na řadou mezinárodních i domácích výzkumů potvrzený vztah mezi kvalitním předškolním vzděláváním zejména dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a školní úspěšností, i na rezervy, které má v tomto ohledu české řešení povinné předškolní docházky. Upozorňuje také na roli, kterou v kontextu vysokého podílu odkladů (v ČR podle krajů osciluje mezi 13,4 a 30,4%) hraje koncept tzv. školní zralosti a na diskusi spojenou se změnou paradigmatu, který staví na připravenosti jako procesu, ve kterém se zohledňuje připravenost dítěte i podmínek pro vzdělávání ve školách nebo na rozpačitý stav pedagogické diagnostiky a intervence v mateřských školách.

 

 

_______________________


Audit vzdělávacího systému bude představen 28. února v 10 hodin, on-line můžete tuto událost sledovat ZDE.

_______________________

1 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
2. března 2023 v 18:33  

Nepřinese nic. Jako obvykle.