Jen lepší plat učitele ve školách neudrží. Proč potřebujeme provázející a uvádějící učitele?

pondělí 20. března 2023 ·

Tisková zpráva SKAV k novele zákona o pedagogických pracovnících a konkrétně k problematice provázejícího a uvádějícího učitele, které projednávaná legislativní norma slibuje ukotvit do českého vzdělávacího systému. Tento krok zůstává tak trochu ve stínu diskuze o garanci pedagogických platů na úrovni 130 % průměrného příjmu nebo otevření učitelské profese pro nepedagogy, přestože může pomoci ovlivnit zájem o studium učitelství, snížit odliv mladých učitelů ze školství a slibuje také zvýšit profesionalitu pedagogického sboru a zvýšit kvalitu výuky na školách. 


Zveme vás ke sledování online kulatého stolu SKAV a EDUin na téma Provázející a uvádějící učitel: Chystaná podpora budoucích a začínajících učitelů, který se uskuteční ve čtvrtek 23. března od 14 do 16 hodin. Více informací k online přenosu najdete ZDE.

 

Diskutovat přijdou:

Jan Berki / poslanec školského výboru

Jakub Drbohlav / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Blanka Pravdová / odborná garantka učitelské přípravy, Učitel naživo

Markéta Sochovská / Začni učit!

Luboš Zajíc / Asociace ředitelů ZŠ, ředitel základní školy

 

Moderuje: Dana Ticháčková / Učitelská platforma

 

K závěrečnému hlasování směřuje ve sněmovně novela zákona o pedagogických pracovnících. I když se v souvislosti s ní diskutuje nejčastěji o garanci platů pedagogických pracovníků na úrovni 130 procent průměrného příjmu v ČR nebo o otevření učitelské profese pro nepedagogy s vysokoškolským vzděláním, nejde o jedinou změnu. Schválením novely poslanci mimo jiné ukotví do vzdělávacího systému roli provázejícího a uvádějícího učitele.

 

 

Kdo je provázející učitel

 

Provázející učitelé jsou pedagogové, kteří doprovází studentky a studenty učitelství na praxích. Společně s nimi výuku připravují, jsou vždy přítomni ve třídě a následně s nimi výuku reflektují. Komunikují také s vysokoškolskými vzdělavateli a zajišťují tak kvalitu praxí. Jejich role zatím není v systému zakotvena. Budoucí učitelky a učitelé bývají během své praxe s žáky běžně zanecháni samotní a nikdo s nimi jejich zkušenost nereflektuje a nepropojuje teoretické poznatky s praxí.

 

Předkládaná novela ukotvuje postavení provázejících učitelů v legislativě, což je první důležitý krok. Následovat má jejich konkrétní podpora, která zajistí kvalitu praxí budoucích učitelů: adekvátní finanční ohodnocení, specializované vzdělávání a podpora ze strany systému, posilující například jejich spolupráci s vysokými školami, snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti, které jim uvolní čas na práci se studenty,. Takový systém podpory bude MŠMT od září 2023 pokusně ověřovat s přibližně 1200 provázejícími učiteli.

 

 

Proč je to důležité?

 

— 40 % učitelů se po studiu necítí připraveno na výuku z hlediska didaktiky vyučovaných předmětů

— až 46 % zájemců o studium učitelství si myslí, že na učitelských oborech je málo praxe 

— 32 % vysokoškolských studentů a čerstvých absolventů uvedlo, že by zvažovali studium učitelství, pokud by bylo moderní a zaměřené zejména na získání praxe* 

(* převzato z: S. Boudová, V. Šťastný, J. Basl, T. Zatloukal, O. Andrys, D. Pražáková: Mezinárodní šetření Talis 2018: Zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol, Česká školní inspekce 2020, a V. Korbel, D. Prokop: Proč se lidé nehlásí ke studiu učitelství a jak to změnit?)

 

 

Kdo je uvádějící učitel

 

Uvádějící učitel je zkušený pedagog, který začínajícímu učiteli pomáhá při vstupu do profese, a to nejen tím, že ho seznamuje s fungovaním školy. Uvádějící učitel se začínajícím reflektuje výuku, dává mu zpětnou vazbu a pomáhá nováčkovi s náročnými situacemi ve škole (třeba před prvními třídními schůzkami). Ulehčuje začínajícím učitelům profesní začátky a snižuje riziko jejich brzkého odchodu ze školství. Projednávaná novela zavádí pro začínající učitele dvouleté adaptační období, během kterého škola tyto učitele cíleně podporuje, a to zejména tím, že jim určí uvádějícího učitele.

 

 

Proč je to důležité?

 

— více než 20 % začínajících učitelů uvažuje o změně školy či o úplném odchodu ze školství při chybějícím procesu uvádění

— jen 1/3 začínajících učitelů se setká s uvádějícím učitelem, který se mu aktivně věnuje

— pouze 76 % začínajících učitelů na škole učí jen předměty podle své aprobace (zaměření)

— jen 23,5 % uvádějících učitelů za svou práci dostávají příplatek nebo odměnu

46 % základních škol nemá funkční plán pro uvádění začínajících učitelů do praxe (podle osob za to dopovědných) **

(** převzato z: Analytická zpráva studie systému začínajících učitelů, SYPO, 2019; Šetření mezi začínajícími učiteli, MŠMT ve spolupráci se SYRI, 2022)

 

“Kvalitní praxe je v profesní přípravě učitelů stejně důležitá jako teoretická příprava. Ukotvením provázejících učitelů v legislativě a jejich systémovým zapojením do vzdělávání budoucích učitelů zajistíme, že absolventi učitelských oborů budou do tříd nastupovat s potřebnými zkušenostmi, profesním sebevědomím a lépe připraveni na náročné situace, které nevyhnutelně přijdou,” uvedla Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo.

 

"Uvádějící učitelé působí na řadě škol, začínajícímu učiteli však většinou ukáží kabinet a tím to končí. Nemají čas, kapacitu a často ani kompetence věnovat se mu naplno, dávat mu zpětnou vazbu a chodit do jeho hodin. Novela pozici ukotví, ocení a podpoří uvádějící učitele,” říká Jana Fryzelková z organizace Začni učit!

 

 

__________________________________________

 

Chcete se dovědět něco o roli provázejících a uvádějících učitelů a o tom, jakým způsobem by je měl vzdělávací systém podpořit?

 

Rezervujte si 23. března od 14 do 16 hodin čas pro kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Provázející a uvádějící učitel: Chystaná podpora budoucích a začínajících učitelů. Panelová diskuse se uskuteční online.

 

__________________________________________

 

0 komentářů: