Markéta Hronová: Boj proti zápisové turistice. Dítě musí bydlet s rodičem, nařizují některé obce

čtvrtek 20. dubna 2023 ·

V pátek probíhaly v Říčanech u Prahy zápisy do prvních tříd základních škol. O přijetí by podle zákona mělo rozhodovat především trvalé bydliště dítěte. Kvůli rozbujelé zápisové turistice, tedy zřizování virtuálního trvalého bydliště jen za účelem zápisu do vybrané školy, se ale město poprvé rozhodlo zpřísnit kritéria. Ten, kdo změnil trvalý pobyt před rokem a půl či kratší dobou nebo nebydlí se svým dítětem na stejné adrese, měl nevýhodu.


ZdrojHospodářské noviny 14. 4. 2023

 

„Nemáme jinou možnost. Jde nám o to, aby se všechny skutečně říčanské děti dostaly do říčanských škol. Není to nic proti dětem z okolních obcí, ale neumím si představit, že se sem dostane dítě například ze sousedních Svojetic a naše říčanské nepřijmou nikam,“ vysvětluje Hana Špačková, radní pro školství. V minulých letech se jim pravidelně hlásily desítky uchazečů z okolních obcí, kteří měli trvalé bydliště přepsané jen naoko. Říčany však už nyní vědí, že mají místa pouze pro místní děti.

 

Letos proto nastavili bodový systém. Body navíc získávají žáci, které rodiče k trvalému pobytu v Říčanech přihlásili před 1. listopadem 2021, a také ti, jejichž trvalá adresa se shoduje aspoň s jedním z rodičů. „V případě nedostatečného počtu míst a při rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti trvalého bydliště dítěte od hlavní budovy školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti bude rozhodovat los,“ uvádí webové stránky města.

 

Podle ministerstva školství by ale školy měly používat jako jediné kritérium pouze trvalé bydliště dítěte. „Školský zákon nestanoví délku trvání trvalého pobytu ani povinnost mít stejný trvalý pobyt u zákonných zástupců. Za současného právního stavu tedy platí, že všichni uchazeči s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mají stejný nárok na přijetí,“ řekla HN tisková mluvčí resortu Aneta Lednová.

 

Pokud je přihlášených dětí více než míst v prvních třídách, může škola rozhodnout losem. Jenže pak skutečně může být vylosováno dítě, jež například v Říčanech vůbec nebydlí, a žák, který žije na dohled od školy, má smůlu. To se zastupitelům nelíbí. „Prostě jsme to riskli. Řekli jsme si, že to zkusíme, a dokud nám to nikdo nezakáže, budeme to tak dělat,“ vysvětluje Špačková. Česká školní inspekce u nich nedávno byla a ptala se jich na důvody, proč k dodatečným kritériím přistoupili, ale nic jim nezakázala.

 

Zápisová turistika je velký problém hlavně ve Středočeském kraji. Podle ministerstva musí obce zajistit kapacitu pro své obyvatele. Jenže do obcí kolem Prahy se ve velkém stěhují rodiny s malými dětmi a obce budovat nové kapacity nestíhají. „Je to velmi drahé a trvá to dlouho,“ upozorňuje Špačková. Proto už před 12 lety vypověděli smlouvu s okolními obcemi, kterým dříve garantovali místa v říčanských školách i pro jejich děti. 

 

„Každé město v prstenci kolem Prahy se dříve či později musí začít bránit, nemá jinou možnost,“ říká ředitel 3. základní školy U Říčanského lesa Dalibor Dudek.

 

Dodatečná kritéria k přijetí dětí do základních škol mají už několik let také v Pardubicích. Body navíc dostávají děti, které doloží, že na adrese trvalého pobytu skutečně bydlí se svými rodiči. Například nájemní smlouvou nebo výpisem z katastru nemovitostí. „Zatím jsme nezaznamenali žádnou stížnost,“ uvádí náměstek primátora pro oblast školství Jakub Rychtecký. 

 

V praxi nakonec na boj o místa ve školách nedošlo. Podle Rychteckého zafungovalo kritérium jako varování pro rodiče, kteří pak k virtuálnímu přepisování adres trvalého bydliště ani nepřistoupili, a nakonec se všechny děti do škol dostaly. Na neférovost kritérií u zápisů do prvních tříd si v rámci Svazu měst a obcí stěžují dlouhodobě. „Dosud není žádná možnost, jak postihnout obce, které se o vybudování míst ve školách a školkách nestarají,“ podotýká Rychtecký.

 

V minulosti hodlal zápisovou turistiku řešit například někdejší ministr školství Petr Gazdík (STAN). Chtěl změnit zákon tak, aby jako kritérium pro přijetí byla rozhodující i délka trvalého pobytu. Děti, jež se v dané obci narodily, by podle návrhu měly mít větší šanci na přijetí než ty, které se do obce přihlásily jen kvůli škole před nedávnem, přitom však reálně bydlí jinde. Návrh ale podporu nenašel.

 

Podle ekonoma zabývajícího se vzděláváním Daniela Münicha z CERGE-EI je třeba v USA běžné, že se mezi kritérii pro přijetí do školy objevuje dojezdová vzdálenost.

 

0 komentářů: