Obavy stačit nebudou. Je třeba se pustit do nápravy

sobota 22. dubna 2023 ·

Jak mluvit s dětmi a studenty o změně klimatu? Jak zmírnit environmentální žal? Co můžeme dokázat sami a v čem bude třeba jednat jako společnost? Tyto a mnohé další otázky zkoumá ve své nové knize Klima je příležitost Petr Daniš, přední český odborník na environmentální vzdělávání.

 

Petr Daniš působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Ani na literárním poli ale není úplným nováčkem. Za sebou má už publikace Děti v přírodě: Ohrožený druh?, knihu Svobodná hra, kterou napsal společně se svou ženou Justinou nebo spolupráci na publikaci Klima se mění – a co my?. Novinka Klima je příležitost: Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi sleduje současnou nakladatelskou tendenci překládat a vydávat knihy s ekologickým zaměřením. Vlastní tematickou edici Klimax má nakladatelství Host, ekologii a udržitelnosti se věnuje nakladatelství Alferia nebo WaldenPress. Téma změny klimatu už v českém prostředí rezonuje relativně dlouho a intenzivně, podle Daniše nám ale chybí jazyk a nástroje, jak o něm komunikovat s mladými lidmi. Sám má čtyři děti a způsob, jak zachránit Zemi, je klíčovou otázkou i pro jeho nejstarší dceru. A nejen pro ni.

 

„Příliš mnoho nejenom mladých lidí si dnes zoufá ze své budoucnosti. Někteří cítí bezmoc, jiní strach či úzkost. Další mají vztek nebo jsou zmatení a někteří všechno dohromady. Stále více kvůli klimatické krizi,“ píše v úvodu ke knize. Jak s takovou situací naložit? Podle autora nám obavy ze změny klimatu stačit nebudou, je třeba se pustit do nápravy. V knize proto shrnuje nejen nejdůležitější fakta a poznatky, ale nabízí i konkrétní řešení jak na úrovni společnosti, tak jednotlivců nebo domácností. Nic přitom nezamlčuje, ale ani zbytečně nestraší. Pro inspiraci vybírá zajímavé a netradiční příklady pozitivních změn a příběhů, které pomáhají měnit zažité stereotypy a mají konkrétní dopad u nás i v zahraničí. „Potřebujeme si vytvořit lepší mentální modely. Potřebujeme si vyprávět lepší příběhy. Potřebujeme sami sebe přesvědčit, že změna je možná a že stále můžeme založit náš vztah k více než lidskému světu na našich schopnostech péče, spolupráce a harmonie. Potřebujeme uvěřit tomu, že vliv člověka na jeho prostředí může být také pozitivní,“ zdůrazňuje význam naděje a smysluplného úsilí.

 

Kniha je rozdělena do dvou částí. Zatímco první se zaměřuje na celospolečenská témata a uchopuje je v širším kontextu, včetně nejnovějších technologických řešení v podobě vládních nařízení či soukromých iniciativ, druhá část je intimnější a zprostředkovává dostupná řešení pro každého. Autor tu sdílí i své osobní zkušenosti a postřehy od úspor energie, přes zodpovědné nakupování a stravování až po aktivní občanství. Jako celek nabízí publikace funkční kompas pro každého, kdo se potřebuje v často protichůdné problematice klimatické změny zorientovat, a vyvrací časté mýty, které o globálním oteplování kolují.

 

Ke knize poběží od října 2023 online vzdělávací kurz pro učitele, lektory a vedoucí oddílů pracujícími s věkovou skupinou 14 až 20 let. Podle Jana Činčery z Masarykovy univerzity v Brně „…má publikace šanci zaujmout spektrum čtenářů zdaleka přesahující okruh environmentálního hnutí. Umím si představit i její využití ve školním prostředí, například jako skvělý podklad pro diskuse žáků na středních školách.“ Pozitivní recenze a ohlasy vyvolal Danišův text i mezi učiteli. Mimo jiné ji doporučuje „popularizátor učení“, influencer a učitel Daniel Pražák: „Jako učitel na druhém stupni vnímám, že otázka klimatu je (nejen) pro žáky stále důležitější. Jsem rád, že vyšla kniha, kterou můžu všem okamžitě doporučit.“

 

Posuďte sami. Vybrané kapitoly a kompletní informace najdete na webu www.klimajeprilezitost.cz.

 

0 komentářů: