Anna Horáčková: Mileniálové jsou oproti svým rodičům méně ochotní uzavírat manželství a zakládat rodiny, ukázala studie

sobota 13. května 2023 ·

Takzvaní mileniálové – jinými slovy lidé narození mezi lety 1981 až 1996 – jsou vzdělanější oproti generaci svých rodičů a výrazně se liší i jejich životní styl. Právě to vyplynulo z mezigenerační studie think-tanku IDEA při institutu CERGE. Ta pomyslně zmrazila svět v letech 2006 a 2021, aby obě generace porovnala v podobném věku.


Zdroj: iRozhlas.cz 4. 5. 2023


Zatímco ve starší generaci X (lidé narozeni v letech 1965 až 1980) bylo vysokoškolsky vzdělaných jen 13 procent, v generaci Y je to už 32 procent. Podíl se tedy více než zdvojnásobil. Důležitý je taky fakt, že se mezigenerační nárůst vzdělanosti značně liší podle pohlaví.

 

V generaci X byl podíl vysokoškolsky vzdělaných mužů a žen stejný. V mladší generaci ale narostl počet vysokoškolsky vzdělaných žen. Teď má diplom 37 procent žen. Takže kdybychom vzali všechny vysokoškoláky v Česku, na každých deset z nich připadá šest žen a čtyři muži.

 

Podle výzkumného pracovníka think-tanku IDEA a spoluautora studie Michala Šoltése se tato skutečnost odráží v mnoha společenských ohledech a stát by na to měl víc reagovat. „Máme spoustu bariér, které vytlačují ženy z veřejného života či trhu práce. To nás může při generaci Y stát ve společenských nákladech mnohem více, než ve kterékoli jiné generaci,“ popisuje Šoltés.

 

V tomto směru studie zmiňuje například dlouhou rodičovskou dovolenou, ke které přispívá daňový systém, a nedostupnost předškolní výchovy a péče o děti. Vyšší podíl vzdělaných žen se zřejmě promítá také v oblasti navazování vztahů a uzavíraní manželství.

 

Dlouhodobým fenoménem je tzv. vzdělanostní homogamie – tedy tendence lidí vyhledávat si partnera se stejným vzděláním, která přispívá k příjmové nerovnosti mezi domácnostmi. V generaci Y je to ale obtíženější, protože na dvě vzdělané ženy by připadala jedna, na kterou už nezbude vysokoškolsky vzdělaný muž.

 

 

Ochota uzavírat manželství

 

Manželství láká mileniály mnohem méně než jejich rodiče. Je to druhý nejvyšší mezigenerační rozdíl po zmíněném vzdělání. Například ve starší generaci X byly vdané až dvě třetiny žen. V generaci Y je to méně než polovina a pokles je patrný taky u mužů.

 

„Vidíme dramatický nárůst svobodných lidí, například u žen je to více než dvojnásobek. To může souviset i se zmíněným vyšším vzděláním. Ženy mají po vystudování větší motivaci se uplatnit na trhu práce, než hned zakládat rodinu,“ vysvětluje Šoltés.

 

S uzavíráním manželství souvisí i pořizování dětí. Podle Šoltése jsou mileniálové méně často rodiči. Z dat ale nelze vyčíst, jestli je to menší ochotou mít děti, nebo odkládáním rodičovství do pozdějšího věku.

 

Se zvýšenou snahou mileniálů o dobré pracovní uplatnění zřejmě souvisí také častější stěhování z vesnic do měst. Zatímco v generaci X bydlelo v Praze nebo jiném krajském městě 27 procent lidí, u generace Y to bylo už 31 procent. Ze studie také vyplývá, že generace Y je mnohem lépe ekonomicky zajištěná, než byla generace X.

 

Studie vycházela z dat Českého statistického úřadu. Vzorek z roku 2006 obsahuje zhruba 7800 domácností a z roku 2021 přibližně 8500 domácností. Respondentům bylo v obou případech od 25 do 40 let.

 

 

0 komentářů: